Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.2 Phân loại tiếng ồn

II.2 Phân loại tiếng ồn

Tải bản đầy đủ - 0trang

II.2 Phân loại tiếng ồn

• Tiếng ồn va chạm: sinh ra do một số q trình cơng nghệ như rèn,

dập.

• Tiếng ồn khí động: sinh ra do hơi, khí chuyển động có vận tốc cao.II.2 Phân loại tiếng ồn

• Tiếng nổ xung quanh: sinh ra do động cơ đốt trong, điezen… làm việc.II.3 Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung

động

• Chúng tác dụng trước hết đến các hệ thần kinh trung ương, đến hệ

tim mạch, đến cac 1cơ quan khác và cuối cùng đến cơ quan thính

giác.

• Tác hại của chúng tuỳ thuộc: phổ, mức ồn, cường độ, tần số, hướng

năng lượng, thời gian tác dụng, trạng thái cơ thể, giới tính…II.4 Các biện pháp phòng chống

• Biện pháp chung:

• Trồng cây xanh bảo vệ + xây tường cách âm.

• Giữ khoảng cách từ nhà máy đến nơi ở, nơi cơng cộng.

• Chú ý hướng gió trong năm.

• Tập trung các xưởng gây ồn lại một nơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.2 Phân loại tiếng ồn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×