Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc sống

I.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc sống

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc

sống

• Nhà máy công xưởng: việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong cơng

xưởng cực kì quan trọng.I.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc

sống

• Văn phòng làm việc, nhà ở và trường học: lắp đặt hệ thống chiếu

sáng hợp lý giúp tiết kiệm năng lượng, đem lại độ rọi cao, giúp người

làm, học sinh, người ở có cảm giác về độ sáng tốt nhất, tạo sự thoải

mái trong học tập làm việc và nghỉ ngơi.I.4 Các biện pháp làm tăng độ rọi

• Sử dụng nguồn sáng thích hợp cho từng mục đích sử dụng

khác nhau.

• Bố trí các nguồn sáng hợp lý để các nguồn sáng hộ trợ lẫn

nhau cho độ rọi cao nhất.

• Sử dụng các loại vật liệu có khả năng phản xạ tốt ánh sáng.III.4 Các biện pháp làm tăng độ rọi

• Ưu tiên ánh sang tự nhiên

• Tính tốn chính xác mức độ rọi phù hợp

• Chú ý đến các thơng số của phòng, để đem lại độ rọi tối ưu.

• Sử dụng các thiết bị đo độ rọi, tính tốn kiểm tra lại, các hệ thống

chiếu sáng sau thời gian lâu sử dụngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc sống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×