Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rọi

I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rọi

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rọi

• Nhiệt độ màu (K): được thể hiện qua thang tính Kelvin là biểu hiện

màu sắc của đèn và ánh sáng của nó phát ra.

• Độ hồn màu (Ra): Khả năng hồn màu bề mặt của ngồn sáng có thể

được đo một cách rất thuận lợi bằng chỉ số hoàn màu.I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rọi

• Chỉ số phòng: Đây là một hệ số thiết lập quan hệ giữa các kích thước dự kiến

của cả căn phòng và độ cao giữa bề mặt làm việc và bề mặt của đồ đạc.

Chỉ số phòng i=Trong đó:

• S: diện tích phòng

• Hc: là khoảng cách từ mặt bàn làm việc tới

đèn

• a,b: tương ứng là chiều dài, chiều rộng phòngbA

HcI.4 Ảnh hưởng của độ rọi đến cuộc

sống

• Nghệ thuật: độ rọi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của các bức

tranh, trong những trường hợp

• ánh sáng yếu hay về đêm, độ rọi lại càng thể hiện được tầm quan

trọng, độ rọi càng lớn bức ảnh sẽ dẽ thấy hơn, quan sát rõ hơn và sắc

nét hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ rọi

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×