Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Sơ đồ khối giải mã màu hệ NTSC

3 Sơ đồ khối giải mã màu hệ NTSC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trng C CN Hng Yờn

UM Khuếch

đạ iDây trễKhoa in:Lp 451

Lọc chắn

dải 3.58 MHzUY

UR

UILọc thông

dảiLọc dải

0 1,3 MHzKhuếch đạ i

sắc UCLọc thông

dảiTạ o xung

đồng bộ

màuTách

sóng UILọc dải

0 0,6 MHzTạ o sóng

mang phụ

fSCTrễ pha

0

90Khối quét

mànhDây

trễ

UQMạ ch

khuếch

UR

đạ i và

mạ ch

ma

UR

trậnKhối quét

dòngS chc năng bộ giải mã màu hệ NTSC

Bộ khuếch đại tín hiệu màu tổng hợp nhận tín hiệu màu tổng hợp U M

rồi khuếch đại, ở đầu ra của bộ khuếch đại ta lấy được hai tín hiệu: Tín hiệu

chói và tín hiệu sắc.

Kênh chói: Dây trễ dải rộng có dải thông tần 4,2 MHz và thời gian trễ

khoảng (0,3  0,7 ) s, để cho tín hiệu chói và các tín hiệu hiệu màu của một

phần tử ảnh đến mạch ma trận hoặc đèn hình màu cùng một lúc. Ở đây cần có

sự phối hợp trở kháng tại lối vào và lối ra của dây trễ. Nếu khơng có sự phối

hợp tết sẽ xuất hiện tín hiệu phản xạ, sinh ra sóng đứng; do đó có nhiều

đường viền trên ảnh truyền hình. Mạch lọc chắn dải sẽ nén sóng mang phụ và

các thành phần phổ của tín hiệu màu gần tần số sóng mang phụ nhằm giảm

ảnh hưởng của tín hiệu màu cho đến chất lượng ảnh truyền hình màu.

Khi có mạch lọc chắn dải trong kênh chói, dải thơng kênh chói thu hẹp.

Vì vậy, lúc thu chương trình truyền hình đen trắng phải tìm cách làm cho

mạch lọc chắn dải mất tác dụng.

Mạch ghim sẽ khôi phục thành phần trung bình của tín hiệu chói

(nếu bị mất).

Kênh màu: Mạch lọc thơng dải chọn lấy tín hiệu màu, tín hiệu

đồng bộ màu và nén các thành phần thấp của tín hiệu chói nằm ngồi

phổ tần tín hiệu màu.

Mạch khuếch đại. sắc UC là bộ khuếch đại cộng hưởng nhằm khuếch

đại điện áp tín hiệu sắc Uc tại tần số sóng mang f SC = 3,58 MHz và đưa hai tín

hiệu song biên nén tần số mang tới các bộ tách sóng tín hiệu song biên.

GVHD: Đỗ Duy Quang51Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1Bộ tạo sóng mang phụ fSC có nhiệm vụ tạo lại tần số sóng mang phụ.

Để tần số tự tạo ln đồng bộ với phía phát, bộ tạo sóng mang phụ làm việc

dưới sự điều khiển của xung đồng bộ màu có tần số sóng mang phụ.

Bộ tách sóng tín hiệu sắc có nhiệm vụ biến đổi tín hiệu song biên thành

tín hiệu điều biên, sau đó tách sóng điều biên để lấy tín hiệu UI và UQ.

Mạch tách sóng UI nhận tín hiệu song biên và tần số mang màu tự tạo

f’SC để đổi tín hiệu song biên thành tín hiệu điều biên. Sau đó tách sóng điều

biên để lấy tín hiệu hiệu màu U R-Y hay UI. Do dải tần của UI rộng (0 1,3)

MHz, nên tín hiệu này phải qua dây trễ để tín hiệu chậm lại.

Mạch tách sóng UQ nhận tín hiệu song biên và tần số sóng mang tự tạo

f’SC đã trễ pha 900, để đổi tín hiệu song biên thành tín hiệu điều biên. Sau đó,

tách sóng điều biên để lấy tín hiệu hiệu màu UB-Y hay UQ.

Mạch khuếch đại và mạch ma trận: Khối này có nhiệm vụ biến đồi tín

hiệu màu UR-Y và UB-Y thành UG-Y sau đó khuếch đại ba tín hiệu màu UR-Y, UGY,UB-Y .

1.4. Kết luận.

Hệ thống NTSC ra đời rất sớm, do đó nó đã được thử thách trong

thời gian khá dài, kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên vì còn tồn tại nhiều

nhược điểm cho nên nó khơng được sử dụng ở Châu Âu và nơi khác.

Ưu điểm là đơn giản, thiết bị mã hố và giải mã khơng phức tạp vì

vậy giá thành thấp

Khuyết điểm là rất rễ bị sai màu khi hệ thống truyền tín hiệu màu lý

tưởng và có nhiễu.

Sau đây chúng ta xét một số đặc điểm:

- Méo gây ra do dải tần tín hiệu mang màu bị hạn chế: vì dải tần tín

hiệu mang màu bị hạn chế sinh ra sự nhoè ranh giới giữa các giải màu thuần

khiết nằm kề nhau theo chiều ngang, làm cho độ chói bị giảm thấp ở vùng

giới hạn giải màu.

- Méo gây ra dải tần của hai tín hiệu mang màu khác nhau: Sự sai

khác dải tần của UI và UQ dẫn đến sự sai màu ở vùng độ chói biến đổi đột

ngột, bởi vì tại đó tốc độ thay đổi UI và UQ không giống nhau, do đó góc

pha  thay đổi theo thời gian. Sự sai khác dải tần còn làm thay đổi giới hạn

của các vùng trong đồ thị màu.

- Nhiễu của tín hiệu chói vào kênh màu: Khi tín hiệu chói có các đột

biến hoặc chứa các thành phần tần số cao thì dưới tác dụng của nó, đầu ra của

bộ lọc khơng dải tần số fsc sẽ xuất hiện các dao động tần số mang phụ. Các

dao động này được tách sóng và gây nhiễu cho tín hiệu màu. Bởi vì tín hiệu

mang màu cao tần là điều biên, cho nên loại nhiễu kể trên rất khó khắc phục.

GVHD: Đỗ Duy Quang52Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1Chính nhiễu này làm chi tiết ảnh đen - trắng trở nên có màu khi có kích thước

thích hợp.

- Nhiễu lẫn nhau giữa các tín hiệu mang màu do phát hai biên tần

không đối xứng: Khi hai biên tần của thành phần U I khơng đối xứng thì trong

tín hiệu UQ nhận được sau tách sóng có lẫn thành phần U I. Sự lẫn này xảy ra

càng nghiêm trọng nếu đặc tuyến tần số máy phát và máy thu bị sai lệch.

Những đặc điểm nêu trên là nhược điểm thuộc bản chất của hệ thống

NTSC.

Những nhược điểm đó tồn tại ngay cả khi hệ thống truyền tín hiệu có

thơng số là lý tưởng và khơng có nhiễu.

2. Hệ truyền hình màu SECAM (sequentiel couleur a meorire)

2.1 Đặc điểm của hệ truyền hình màu SECAM

Tín hiệu chói (Y): Được truyền ở tất cả các dòng, có hai loại tín hiệu

màu D’R và D’B truyền lần lượt theo dòng qt trên hai sóng mang phụ có tần

số trung tần f0R và F0B theo phương pháp điều tần. Được tính theo cơng thức.

Y = 0,3R + 0,59G + 0,1 lB

Độ rộng dải tần 6MHz.

Tín hiệu màu: Hai tín hiệu màu được truyền đi lần lượt theo từng dòng

sang phía thu và được biểu thị bằng:

DR = 1,9 (R-Y)

DB = 1,5 (B-Y)

Với độ rộng dải tần của hai tín hiệu hiệu màu đều bằng 1,5 MHz. Chọn

hệ số 1,9 cho tín hiệu DR và 1,5 cho tín hiệu DB nhằm giải quyết tính tương

hợp giữa truyền hình màu và truyền hình đen trắng.

Hai tín hiệu màu DR và DB được điều chế vào hai tần số mang màu phụ:

fCR = 4,406 MHz

fCB = 4,25 MHz

Hai tần số mang màu này phải được chọn sao cho tính chống nhiễu

phải được nâng cao.

Tần số mang màu phụ, đối với các dòng tín hiệu DR thì tần số mang

màu phụ chưa điều chế bằng:

fCR= 282 x fH = 282 x 15,625 = 4,40625 MHz.

Đối với dòng tín hiệu DB thì tần số mang màu phụ khi chưa điều chế

bằng: fCB = 272 x fH = 272 x 15,625 = 4,25 MHzGVHD: Đỗ Duy Quang53Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1Để tín hiệu DR, DB được quét lần lượt theo từng dòng trên màn hình

của máy thu hình đồng bộ với tín hiệu màu phát lần lượt theo từng dòng thì

máy phát phải truyền đi tín hiệu đồng bộ màu xung đồng bộ màu được bố trí

như sau.

Tín hiệu đồng bộ: Xung đồng bộ màu theo dòng, được xắp xếp ở sườn

sau xung xố dòng, có tần số là f CR đối với đường truyền DR và bằng fCB Với

đường truyền DB.

Xung đồng bộ màu theo mành, trong hệ SECAM mỗi ảnh được chia

thành mành lẻ bao gồm các dòng từ 1  313 và mành chẵn từ 314  625 . Do

vậy , tín hiệu đồng bộ màu theo mành được đặt từ mành một từ dòng 715

gồm 9 xung (5 xung dương nhận dạng tín hiệu D R và 4 xung âm nhận dạng

tín hiệu DB).

Phổ tín hiệu: Phổ của tín hiệu màu tổng hợp trong hệ SECAM, bao

gồm: Tín hiệu chói (Y) và sắc (C). Tín hiệu sắc (C) bao gồm hai tín hiệu, tín

hiệu DR điều tần sóng mang fCR và tín hiệu DB điều tần vào sóng mang fcb

được hạn chế biên độ thấp so với tín hiệu chói (Y).

Biên độDBDRYMHz

0123456Ph ca tớn hiu mu tng hp h SECAM

2.2 Sơ đồ khối mã hoá màu hệ SECAM

Sơ đồ khối mã hố truyền hình màu hệ SECAM. Các màu cơ bản đã

sửa méo gam ma được đưa vào mạch ma trận điện trở để tạo ra tín hiệu chói

và hai tín hiệu hiệu màu. Các tín hiệu màu được giới hạn dải thông là 1,5

MHz, qua bộ tiền nhấn đưa vào bộ điều chế tần số. Đầu ra của các bộ điều

chế lần lượt được chọn cho từng dòng nhờ bộ chuyển mạch được điều khiển

bằng tín hiệu xác định, có tần số fH/ 2 = 7812,5 KHz.

Tín hiệu UY cũng được làm trễ để bù lại độ trễ của tín hiệu chói. Bộ

cộng sẽ phối hợp tín hiệu chói, sóng mang màu điều tần với các biên và tín

hiệu đồng bộ để tạo thành tín hiệu tổng hợp UM.GVHD: Đỗ Duy Quang54Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Sơ đồ khối giải mã màu hệ NTSC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×