Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Mạch tự động chuyển đổi kiểu nắn dòng theo mức áp nguồn AC 110V hay 220V.

c. Mạch tự động chuyển đổi kiểu nắn dòng theo mức áp nguồn AC 110V hay 220V.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1kiểu nắn dòng theo mức áp nguồn AC 110V hay

220V.Nguyên lý làm việc của mạch như sau:

Diode D941 và D947 dùng nắn dòng xoay chiều và

tụ C941 (4.7μF) lọc lấy mức áp DC. Mức áp này qua

cầu chia volt, tạo bởi các điện trở R942, R943, R952,

R953 (100K x4) và R945 (15K). Mức áp này dùng để

kích thích diode Zener D943 (có Vz=20V). Sự thông tắt

của

diode Zener sẽ làm cho Q941 bảo hòa hay ngưng dẫn.

Chúng ta thấy:

Khi mức áp AC ở ngả vào là 110V, lúc đó mức

áp DC trên tụ C941 (4.7μF/450V) sẽ là 110Vx1.4 ≈ 155V,

vậy điện áp lấy trên R945 sẽ là: 15Kx155V/

(100K+15K) ≈ 20V. Ở mức áp này không đủ kích thích

diode Zener, diode tắt và transistor Q941sẽ ngưng dẫn.

Lúc này trên chân C của Q941 sẽ có mức áp

dương, lấy trên cầu chia áp tạo bởi R947 (150K) và

R948 (12K), mức áp này sẽ làm cho SCR D944 dẫn

điện. Máy sẽ chạy với kiểu nắn dòng bội áp.

Khi mức áp AC ở ngả vào là 220V, lúc đó mức

áp DC trên tụ C941 sẽ là 220Vx1.4 ≈ 310V, vậy điện

áp lấy trên R945 sẽ là:

GVHD: Đỗ Duy Quang26Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ115K x 310V/(100K+15K) ≈ 40V.

Ở mức áp này đủ kích thích diode Zener, diode

D943 dẫn điện và transistor Q941sẽ bảo hòa. Lúc

này mức áp trên chân C của Q941 sẽ gần bằng 0V,

với mức áp này sẽ làm cho SCR D944 không dẫn

điện. Máy sẽ

chạy với kiểu nắn dòng thường.Trong hình:

Khi D944 thông, mạch chạy với kiểu nắn dòng bội

áp.

Khi D944 tắt, mạch chạy với kiểu nằn dòng

thường.

d. Mạch dao động tạo dòng xung cấp cho biến

áp xung. Để có các mức nguồn DC khác nhau cấp

cho các mạch điện trong máy, đồng thời phải tạo

được sự cách ly tốt giữa đường masse của bo tín hiệu

và hai dây lấy điện AC, người ta cho cấp điện vào

tải qua một biến áp xung.

Để có dòng điện dạng xung cấp cho cuộn sơ

cấp của biến áp xung, trong mạch dùng IC901

(STR5441S) ráp thành mạch dao động. Nguyên lý làm

việc của mạch như sau: (Bạn xem hình).GVHD: Đỗ Duy Quang27Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1-Khi maïch vừa được cấp điện, cầu chia áp với

R905 (180K) và R906 (47K) sẽ lấy điện áp dương và

tụ C913 (10μF) sẽ nạp dòng, dòng này mòi chạy

transistor Switching trong IC901, lúc này sẽ có dòng chảy qua cuộn sơ

cấp 10, 12 của biến áp xung T901. Trên cuộn thứ cấp 9, 8 sẽxuất hiện

điện áp ứng

và qua tụ

C916

(0.47μF) và trở

R907

(220 /1W) hồi

tiếp thuận về

chân số 2 của

IC901, mạch sẽ

chuyển vào

trạng thái dao

động, lúc này

sẽ có dòng

điện

dạng xung cho

chảy qua cuộn

sơ cấp của

biến áp xung

T901.

Trên chân

số 4 người ta

đặt điện trở

lấy dòng R909 (0.33Ω). Mức áp đo trên điện trở này

sẽ kích thích mạch tạo tác dụng bảo vệ chống hiện

tượng quá dòng (sẽ phân tích ở phần sau).

-Khi mạch đã dao động, người ta sẽ dùng các

cuộn thứ cấp quấn trên nồng của biến áp xung để

lấy ra các mức áp ứng khác nhau, cho nắn dòng

với diode và rồi dùng tụ lọc lớn để lấy ra các mức

áp DC khác nhau cấp cho các bộ phận trong máy.GVHD: Đỗ Duy Quang28Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1Các mạch điện phụ chung quanh mạch dao động

tạo dòng xung:

a. Mạch dập hiện tượng quá áp (điện áp

ứng) phát ra từ cuộn sơ cấp:

Chúng ta biết khi cấp dòng xung cho các cuộn

cảm, lúc cắt dòng, trên hai đầu của cuộn cảm sẽ

xuất hiện điến áp ứng có biên độ rất cao (có thể

trên vài ngàn volt). Mức áp quá cao này có thể

đánh thủng và làm hư các linh kiện bán dẫn. Để

tránh điều này, người ta phải thêm mạch dùng dập

biên điện áp ứng. Nguyên lý làm việc của mạch

như sau:

-Ngang cuộn sơ cấp 10, 12, người ta gắn diode

D903 và tụ C910 (0.01μF). Khi transistor Switching trong

IC901 cắt dòng, ngang hai đầu của cuộn sơ cấp sẽ

xuất hiện xung biên cao, lúc này diode D903 sẽ dẫn

điện và cho nạp dòng vào tụ C910, điều này sẽ dập

được biên của mức áp ứng. Để mạch có tác dụng

với các chu kỳ sau, điện năng chứa trong tụ C910

sẽthường xuyên cho xả điện qua điện trở R904 (47K

công suất lớn 2Watt). Để bảo vệ diode D903, người ta

dùng tụ áp cao C972 (820pF/2KV) và điện trở cầu chì

R917 (47Ω/2W)

-Ngoài mạch dập

biên điện áp ứng trên,

người ta còn dùng các

tụ C912 (390pF/2KV) để

bảo vệ transistor Switching

trong IC901

Ghi nhận: Khi mạch này

bò hư, như hở mạch, đứt

tụ C910, lúc đó mức áp

ứng quá lớn phát ra từ

cuộn sơ cấp sẽ thường

làm hư IC901. IC hư

trong trạng thái không

nóng, điều này phân

biệt với IC hư lúc quá

nóng, nguyên nhân hư

GVHD: Đỗ Duy Quang29Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1

nóng thường do bò nặng

tải, quá dòng. Nguyênnhân hư nguội là do bò đánh thủng bởi điện áp

ứng quá cao

b. Mạch bảo vệ chống hiện tượng quá dòngChúng ta

biết mỗi khi

trong tải có

linh kiện bò

chạm, lúc đó

dòng xung

chảy qua IC901

sẽ tăng lên

quá cao, điều

này có thể

làm hư IC901.

Để tránh

hiện tượng

này người ta

sẽ dùng mạch

bảo vệ chống

hiện tượng

quá dòng.

Mạch làm việc như sau:

Bình thường dòng qua IC901 sẽ chảy qua R909

(0.33Ω/5W), vậy mức áp lấy trên R909 có thể tính

theo luật Ohm (V=R.I). Khi dòng qua IC901 thấp dưới 1A,

mức áp trên trở R909 sẽ là 0.33V, ở mức áp này

không đủ kích dẫn transistor Q901 (2SC655), Q901 tắt

và Q902 (2SA966) cũng sẽ tắt. Vậy tín hiệu hồi tiếp

thuận về chân số 2 sẽ vào IC901 và mạch sẽ dao

động bình thường. Nếu có hiện tượng quá dòng, khi

dòng chảy vào IC901 tăng cao hơn 2A, lúc đó mức

áp trên R909 sẽ tăng lên 0.66V, ở mức áp này

Q901 sẽ dẫn điện, nó sẽ cấp dòng phân cực làm

cho Q902 bảo hòa, chính sự dẫn điện của Q902 sẽ

làm cho Q901 luôn dẫn điện (mạch sẽ có tính tự

giữ). Lúc này chân số 2 của IC901 xem như

GVHD: Đỗ Duy Quang30Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1dợn sóng trên đường nguồn, trở R937 (33K) dùng

phân cực cho transistor Q926. Trở R926 (10K), tạo đường

xả điện cho tụ lọc sau khi tắt máy. Diode D923

(1SS133) cho thoát dòng điện nghòch.

2.4 Phân tích bo khiển trong máy TV JVC-1490M

(Bo vi xử lý: S. SELECT MODULE)

Trong các thiết bò điện tử mới, người ta thường

dùng IC vi xử lý để vận hành máy. Trong IC vi xử lý

đã có các chương trình, mỗi chương trình gồm các

thao tác điều khiển, được tuần tự sắp xếp theo trục

thời gian.

Khi mở một chương trình, IC vi xử lý sẽ dùng các

chân của nó để

đưa ra các tín hiệu điều khiển (quen gọi là các lệnh).

Tín hiệu này hay lệnh sẽ truyền đến các mạch điện

chấp hành và được thực hiện.

Để tăng hiệu quả điều hành của IC vi xử lý,

người ta thường phải dùng đến IC nhớ, hay các IC

biến đổi D/A…

Sau đây, chúng ta tìm hiểu IC vi xử lý trong máy

COLOUR TV của JVC, model C-1490M.

Sơ đồ IC vi xử lý như hình sau: (Bạn xem hình) .IC có 42 chân, công dụng của các chân như sau:

a. Nhóm các chân cố hữu (luôn có

trên các IC vi xử lý).

-Chân số 21 (Vss) cho nối masse để lấy dòng.

-Chân số 1 (Vcc) cho nối vào nguồn dương (cần

mức áp làm việc +5V có độ ổn đònh cao).

GVHD: Đỗ Duy Quang31Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1-Chân số 33, 34 (OSC IN và OSC OUT) dùng mắc

thạch anh để tạo ra xung đồng hồ.

-Chân số 11 (ALL CLEAR) , tạo tác động RESET, trả

tất cả các thanh ghi trong IC trở lại trạng thái khởi

đầu.

-Chân số 22 (TEST), dùng kiểm tra hoạt động

của IC.- L001 (1.5μH) và tụ C003 (0.047μF) mạch lọc nhiễu

tần cao trên đường nguồn +5V.

-X001 là gốm dùng đònh tần cho xung đồng hồ.

-Tụ C015 (22μF) và R042 (22K), mạch tạo mức áp

0V ngay lúc mở máy để táo tác động Reset (All

Clear), sau khi tụ nạp đầy, chân số 11 trở lại mức áp

cao, IC vi xử lý làm việc bình thường.

-Diode D014 dùng tạo đường xả điện cho tụ sau

khi tắt máy. Khi xuất xưởng chân 22 cho nối masse.

b. Nhóm các chân cho hiện tín hiệu

chỉ thò dạng con chữ hiện trên màn đèn.GVHD: Đỗ Duy Quang32Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Mạch tự động chuyển đổi kiểu nắn dòng theo mức áp nguồn AC 110V hay 220V.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×