Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bộ Tuner điện tử Trong hộp TUNER điện tử có các dạng mạch điện sau:

2 Bộ Tuner điện tử Trong hộp TUNER điện tử có các dạng mạch điện sau:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1+ Khuếch đại tín hiệu RF sẽ làm giảm nhiễu “hạt

bụi” phủ trên hình.

+ RF AGC có tác dụng ổn biên, giữ biên độ tín

hiệu hình không bò tăng giảm theo cường độ sóng

bắt được ở Anten. Trong mạch trở R004 (15K) và tụ

C002 (1μF) dùng làm mạch lọc.

b. Tầng dao động ngoại sai.C007 (3.3μF) làm mạch lọc.

Ghi chú: Mạch AFC có tính ổn đònh tần số của tầng

dao động ngoại sai trong hộp TUNER, qua đó ổn đònh

tần số của tín hiệu IF. Do đó khi máy ở mode rà tìm

đài mới, thì phải tạm cho tắt mạch AFC để mạch dao

động có thể thay đổi tần số dùng để tạo ra tín

hiệu IF ứng với tần số mới của đài khác. 3. Mạch

trộn sóng dời tần và tầng tiền khuếch đại tín hiệu

IF Trong hộp TUNER, người ta dùng Q3 làm tầng trộn

sóng dời tần. Tín hiệu bắt được từ Anten qua tầng

khuếch đại RF và tín hiệu tạo ra từ tầng dao động

ngoại sai, hai tín hiệu có tần số khác nhau cho trộn

lại, sẽ tạo ra tínhiệu hổn hợp trong chưa 4 thành phần

tần số, ở ngả ra người ta dùng mạch lọc tần, lọc

lấy tín hiệu có tần số IF (phần hiệu của 2 tần số

cho trộn lại) và tín hiệu IF cho qua tầng khuếch đại

với Q4. Sau cùng tín hiệu IF sẽ cho ra ở chấu hàn IF

OUT.GVHD: Đỗ Duy Quang10Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1Trên hộp TUNER điện tử, chúng ta có các điểm

hàn sau:-Điểm BU dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần UHF. Tụ

C001 (10μF) là tụ lọc.

-Điểm BL dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần VHF LOW

(các kênh 1, 2, 3). Tụ C003 (10μF) và điện trở R003

(10Ω) làm mạch lọc.

-Điểm BH dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần VHF HIGH

(các keânh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).Tụ C004 (10μF)

và điện trở R002 (10Ω) làm mạch lọc.

-Điểm BT dùng lấy mức áp trong dãi từ 0V đến

30V có độ ổn đònh rất cao để chọn kênh trong một

dãi tần. Tụ C005 (0.22μF) và điện trở R005 (10K) dùng

làm mạch lọc.

-Điểm BM dùng lấy +12V cấp cho tầng khuếch

đại tín hiệu IF.

-Điểm IF OUT, cho tín hiệu IF ra để vào tầng

khuếch đại PIF trong IC101

- Điểm AGC dùng lấy điện áp của mạch RF AGC,

điều chỉnh lại độ lợi của tầng khuếch đại RF để giữ

GVHD: Đỗ Duy Quang11Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1cho biên độ tín hiệu hình ổn đònh (Mạch ổn biên). Tụ

C002 (1μF) và điện trở R004(10K) dùng làm mạch lọc.

-Điểm AFC dùng lấy điện áp của mạch AFTC

(Automatic Fine Tuning Control) để điều chỉnh tần số

của mạch dao động ngoại sai, giữ cho tín hiệu IF luôn

có tần số ổn đònh (Mạch ổn tần).. Tụ C007 (3.3μF)

và điện trở R008 (10K) dùng làm mạch lọc.

Nguyên lý làm việc của mạch AFTC như sau:Tín hiệu AFC tạo ra từ mạch AFTC qua R110 (1K), qua

transistor khóa Q106 (2SK301) vào chân B của tầng

đệm Q107 (2SC1815), sau khi qua tầng đệm, tín hiệu

lấy ra trên chân E và qua mạch lọc với R008 (10K) và

C007 (3.3μF), tác động vào điểm hàn AFC trên hộp

TUNER. Nó sẽ điều chỉnh tần số của mạch dao động

ngoại sai để giữ cho tần số của tín hiệu IF luôn được

ổn đònh.

Tín hiệu AFC còn qua điện trở R153 (1K) để vào

điểm hàn A4 trên bo Auto Search để làm dừng mạch

AUTO SEARCH, mỗi khi máy đã bắt được đài. Diode

Zener D100 (MA4150) có công dụng hạn biên.

Mạch AFC còn chòu tác dụng điều khiển của nút

chỉnh PRESET SW và chức năng MUTE (+) lấy ra trên

chân số 11 của bo khiển. Bạn thấy:

Khi máy ở mode tìm đài. Nút PRESET sẽ ở vò trí

ON và cho điểm PRESET SW trên bo, qua điện trở R726

(27K) nối vào mức nguồn +12V, lúc này Q105

GVHD: Đỗ Duy Quang12Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1(2SC1815) sẽ bảo hòa, nó làm tắt transistor khóa FET

Q106, như vậy điện áp AFC sẽ không còn có tác

dụng vào điểm hàn AFC trên hộp TUNER nữa, nhờ

vậy mạch dao động ngoại sai mới có thể thay đổi

tần số để rà tìm các đài mới.

Sau khi tìm được đài, khi Bạn tắt nút PRESET,

điểm hàn PRESET sẽ bỏ trống. Q105 trở lại tắt, điện

áp AFC lại có tác dụng ổn tần. Cũng vậy, mỗi khi

Bạn chuyển qua xem các kênh khác, trên chân số 11

của bo khiển sẽ phát ra một xung dương. Lúc xuất

hiện xung này, transistor Q105 sẽ bò làm bảo hòa để

tắt của Q001, Q002 và Q004 xuống mức áp thấp,

vậy mức áp trên chân C của các transistor này sẽ

lên cao, điều này sẽ làm tắt dòng điện trong đèn

hình. Khi xung (+) Mute trở lại mức áp thấp (0V), Q307

sẽ lại tắt và mạch trở lại làm việc bình thường. Có

thể thấy, mỗi khi cho chuyển kênh, IC khiển sẽ phát

ra xung (+) Mute, ngay lúc này nó sẽ làm tắt nhanh

màn đèn để loại bỏ tín hiệu nhiễu hiện ra trên

màn đèn lúc giao thời.

Ghi nhận: Lúc máy ở mode tắt chờ (tắt Standby), lúc

đó dây Power Control sẽ ở mức áp 0V, lúc này D319

phân cực thuận, nó ghim mạch ở mức áp 0.7V, do đó

đã luôn giữ Q307 ở trạng thái ngưng dẫn, và không

phụ thuộc vào tác dụng của xung2 - Sơ đồ khối và ngun lý làm việc của khối trung tần.

TO

TunerBDF Audio

AFCFrom IF of

TunerSAW

TO

Tuner1st , 2nd , 3rd

IFAMPVideo DetectorOut

- Sync

- ChromarRF AGC

IF AGCNOISE- Burst- Tín hiệu trung tần sau khi đưa ra từ bộ Tuner được đưa tới Gate

tầng

khuếch đại trung tần và tách sóng Video. ở tầng này thường thì các máy hiện

GVHD: Đỗ Duy Quang13Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1nay đều dòng một vi mạch đảm nhiệm nhưng đối với một số máy đời trung

thì vẫn dùng đèn bán dẫn để khuếch đại và tách sóng.

- Trước khi vào mạch khuếch đại trung tần, tần số trung tần được đưa

qua một mạch lọc để loại bỏ các tần số lân cận không cần thiết gọi là bộ lọc

SAW. Sau đó đưa vào các tầng khuếch đại trung tần hình để đảm bảo cho biên

độ tín hiệu đủ lớn, tầng này người ta thường dùng hai tới ba tầng khuếch đại

tuỳ theo từng máy và ở các tầng khuếch đại này người ta thiết kế chỉ khuếch

đại vùng tần số của tín hiệu hình ảnh khơng khuếch đại tín hiệu âm thanh để

tránh gây nhiễu tín hiệu âm thanh nên màn hình. Và sau khi có biên độ đủ

lớn, tín hiệu tới mạch tách sóng hình ảnh (Video Detector) để tách ra các hạ

tần tín hiệu, sau tầng tách sóng này tín hiệu được lấy ra bao gồm:

- Tín hiệu chãi (Y)

- Tín hiệu xung đồng bộ dòng và mành (Sync).

- Tín hiệu sắc màu (Chromar = C). Tất cả các tín hiệu này được tách

riêng và tới các tầng xử lý tiếp theo.

- Từ sau các tầng khuếch đại trung tần hình tín hiệu âm thanh được đưa

ra ngoài qua mạch lọc lấy dải tần của các trung tần âm thanh khác nhau là

tầng BPF (BPF = Band Psese filter) đưa tới tầng xử lý âm thanh và cũng từ

sau khuếch đại trung tần hình, tín hiệu một phần được tách ra để tạo điện áp

AFC đưa tới mạch lọc và điều chỉnh AFC sau đó đưa tới bộ Tuner để điều

chỉnh tần số của mạch dao động VCO.

- Từ sau tách sóng hình ảnh một phần tín hiệu được đưa qua mạch lọc nhiễu

(noise) để tạo ra điện áp AGC trung tần và AGC cao tần. AGC IF được đưa

ngay vào tầng khuếch đại trung tần đầu tiên của khối khuếch đại trung tần để

điều chỉnh, độ khuếch đại cho ổn định còn AGC RF được đưa tới bộ tuner

vào bộ khuếch đại cao tần tương ứng để thực hiện điều chỉnh lại độ khuếch

đại của khối này.

Hiện nay trong hầu hết các ti vi màu khối khuếch đại trung tần đều

được dùng một vi mạch, để xử lý tín hiệu trung tần trung và chủ yếu được

thiết kế cộng hưởng, khuếch đại với tần số trung tần hình là chính. Trung tần

hình được đổi theo công thức sau:

FVCO - fmV = fIFV

Như vậy bất kể ta thu ở dải kênh nào, thì trung tần hình (f IFV) vẫn là

một tần số chuẩn được lấy ra ở khối trộn tần trong Tuner. Tần số trung tần

hình này ở mỗi nước sử dụng một tần số trung tần khác nhau, cùng với nó là

trung tần âm thanh (IFA) là khác nhau. Vì vậy ở các máy đa hệ việc cộng

hưởng lấy tần số trung tần hình của các hệ màu tương ứng thường sử dụng

GVHD: Đỗ Duy Quang14Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1mạch cộng hưởng kép giúp cho mạch gọn nhẹ và đồng thời sử dụng các mạch

lọc để lọc các tần số không cần thiết khi ta chỉ thu ở một hệ màu.

2.1 Phân tích bo tiếng máy TV JVC-1490M

Ở đài phát người ta không thể cho trộn thẳng

tín hiệu hình (Video) và tiếng (Audio) lại với nhau, vì hai

tín hiệu này có tần số trùng lắp nhau, vì như vậy

sau này ở máy thu sẽ không thể tách riêng ra từng

thành phần tín hiệu được, do đó người ta phải cho

đặt tín hiệu âm thanh trên một tín hiệu khác gọi là

sóng mang có tần số nằm ngoài vùng tần số của

tín hiệu hình.

Với hệ PAL chuẩn D/K, người ta đã chọn tần số

6.5MHz để làm sóng mang IF để mang tín hiệu âm

thanh, tín hiệu này quen gọi là tín hiệu SIF (Sound

Intermedium Frequency).

Ở máy thu, khi bắt được tín hiệu hổn hợp của

đài phát hình gởi đến, người ta sẽ dùng mạch lọc

để lọc lấy riêng tín hiệu SIF, cho khuếch đại tín hiệu

này, khi biên độ đã đủ cao thì cho vào tầng tách

sóng để tách tín hiệu âm thanh ra khỏi sóng mang IF,

sau đó cho tín hiệu âm thanh vào tầng khuếch đại

công suất âm tần, khi tín hiệu đã đủ mạnh thì cho

làm rung màn loa để phát ra tiếng.

Sơ đồ khối của mạch xử lý đường tiếng trong TV

như sau: (Bạn xem hình).Ở ngả vào là các mạch lọc dùng lọc lấy tín

hiệu SIF, tín hiệu SIF được cho vào mạch trộn sóng

dời tần.

Thí dụ: Với tín hiệu SIF có sóng mang IF là 4.5MHz

(hệ NTSC 3.58) sẽ được cho trộn với tín hiệu 1.5MHz

và dùng mạch lọc tần, lọc lấy phần tổng sẽ có tín

GVHD: Đỗ Duy Quang15Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1hiệu SIF ở tần số là 6MHz. Với tín hiệu SIF có tần

số IF là 6.5MHz thì cho trộn với tín hiệu có tần số là

0.5MHz và lọc lấy phần hiệu cũng sẽ có tín hiệu SIF

ở tần số 6MHz.

Tóm lại, tất cả các tín hiệu SIF khi thu vào máy,

trước hết đều cho qua mạch trộn sóng để dời đến

tần số 6MHz. Tín hiệu này sẽ cho

vào mạch khuếch đại SIF, tách sóng âm thanh rồi qua

mạch chỉnh biên theo áp và sau cùng qua tầng

khuếch đại công suất và đến Loa.

Để TV nghe tín hiệu âm thanh của đầu máy, ở

trước tầng chỉnh biên theo áp (ATT), người ta cho đặt

lổ lấy tín hiệu Audio In. Ở tầng công suất thêm

chức năng Muting để cho tạm làm câm đường tiếng

mỗi khi chuyển kênh chọn đài khác.

* Phân tích sơ đồ mạch điện máy hiệu:

Bo tiếng sẽ dùng một phần mạch điện trong IC101, mã số của IC101 là M51346AP. IC

này có 18 chân và sơ đồ chức năng trong IC như hình sau:GVHD: Đỗ Duy Quang16Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bộ Tuner điện tử Trong hộp TUNER điện tử có các dạng mạch điện sau:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×