Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương II –Phân tích sơ đồ khối và ngun lý làm việc từng khối của TV JVC-1490M

Chương II –Phân tích sơ đồ khối và ngun lý làm việc từng khối của TV JVC-1490M

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1khuếch đại tín hiệu hình, từ đây tín hiệu sẽ tách ra

nhiều đường:

a. Tín hiệu hổn hợp hình sẽ vào mạch lọc SIF

(Sound Intermedium Frequency) để lọc lấy tín hiệu âm

thanh, sau khi được xử lý, tín hiệu âm thanh sẽ cho

phát ra ở Loa.

b. Tín hiệu hổn hợp hình vào mạch khuếch đại

cắt ngọn để tách lấy xung đồng bộ (Synchro

Separator). Xung đồng bộ ngang sẽ cho canh đều các

đầu dòng để tránh hiện tượng hình bò ngả “sọc dưa”.

Xung đồng bộ dọc sẽ giữ cho khung hình không bò

“trôi lên trôi xuống”.

c. Tín hiệu hổn hợp hình vào bo giải mã tín hiệu

màu, ở đây người ta sẽ lấy ra tín hiệu Y dùng để in

hình dạng đen trắng với độ nét cao và giải mã tách

lấy tín hiệu màu, với 3 màu cơ sở là Hồng (RED) ,

Xanh lá (GREEN) và Xanh lam (BLUE) để tô màu cho

hình. Ra khỏi mạch giải mã màu, chúng ta đã có

các tín hiệu R-Y, B-Y và G-Y, nếu cho kết hợp

với tín hiệu Y sẽ lấy ra 3 màu cơ sở R, G, B. Do các tín

hiệu màu có biên còn thấp, nên được cho khuếch

đại với các tầng khuếch đại tăng biên màu (quen

gọi là bo đuôi, gắn trên đèn hình CRT) để in ra hình

màu:-Tín hiệu R sẽ điều chế lên dòng điện của tia

Hồng cho in ra hình màu hồng.-Tín hiệu G sẽ điều chế lên dòng điện của tia

Xanh lá cho in ra hình màu Xanh lá.-Tín hiệu B sẽ điều chế lên dòng điện của tia

Xanh lam cho in ra hình màu Xanh lam.

Sự “cộng” lại của 3 hình màu cơ sở hiện ra cùng

lúc trên màn đèn sẽ tạo ra vô số màu khác của

hình. Chúng ta biết:

Màu Đỏ + màu Xanh lá sẽ có màu Vàng.

Màu Đỏ + Màu Xanh lam sẽ có màu Tím

(màu đỏ mận đào).

GVHD: Đỗ Duy Quang8Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1Màu Xanh lá + màu Xanh lam sẽ cho ra

màu Thanh (màu xanh đọt chuối).

1.2 Bộ Tuner điện tửTrong hộp TUNER điện tử có các dạng mạch điện

sau:

a.Tầng khuếch đại tín hiệu RF.Tín hiệu bắt được ở Anten Yagi sẽ cho vào một

chân của transistor

MOS FET loại có 2 ngả vào. Tín hiệu sẽ được

khuếch đại rồi đưa vào tầng trộn sóng. Ở tầng

này, độ lợi chòu điều khiển theo mức áp RFAGC.

Công dụng của mạch:GVHD: Đỗ Duy Quang9Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng nKhoa điện:Lớp 45Đ1+ Khuếch đại tín hiệu RF sẽ làm giảm nhiễu “hạt

bụi” phủ trên hình.

+ RF AGC có tác dụng ổn biên, giữ biên độ tín

hiệu hình không bò tăng giảm theo cường độ sóng

bắt được ở Anten. Trong mạch trở R004 (15K) và tụ

C002 (1μF) dùng làm mạch lọc.

b. Tầng dao động ngoại sai.C007 (3.3μF) làm mạch lọc.

Ghi chú: Mạch AFC có tính ổn đònh tần số của tầng

dao động ngoại sai trong hộp TUNER, qua đó ổn đònh

tần số của tín hiệu IF. Do đó khi máy ở mode rà tìm

đài mới, thì phải tạm cho tắt mạch AFC để mạch dao

động có thể thay đổi tần số dùng để tạo ra tín

hiệu IF ứng với tần số mới của đài khác. 3. Mạch

trộn sóng dời tần và tầng tiền khuếch đại tín hiệu

IF Trong hộp TUNER, người ta dùng Q3 làm tầng trộn

sóng dời tần. Tín hiệu bắt được từ Anten qua tầng

khuếch đại RF và tín hiệu tạo ra từ tầng dao động

ngoại sai, hai tín hiệu có tần số khác nhau cho trộn

lại, sẽ tạo ra tínhiệu hổn hợp trong chưa 4 thành phần

tần số, ở ngả ra người ta dùng mạch lọc tần, lọc

lấy tín hiệu có tần số IF (phần hiệu của 2 tần số

cho trộn lại) và tín hiệu IF cho qua tầng khuếch đại

với Q4. Sau cùng tín hiệu IF sẽ cho ra ở chấu hàn IF

OUT.GVHD: Đỗ Duy Quang10Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1Trên hộp TUNER điện tử, chúng ta có các điểm

hàn sau:-Điểm BU dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần UHF. Tụ

C001 (10μF) là tụ lọc.

-Điểm BL dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần VHF LOW

(các kênh 1, 2, 3). Tụ C003 (10μF) và điện trở R003

(10Ω) làm mạch lọc.

-Điểm BH dùng lấy mức áp +12V để mở các

mạch điện dùng thu các kênh trong dãi tần VHF HIGH

(các kênh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).Tụ C004 (10μF)

và điện trở R002 (10Ω) làm mạch lọc.

-Điểm BT dùng lấy mức áp trong dãi từ 0V đến

30V có độ ổn đònh rất cao để chọn kênh trong một

dãi tần. Tụ C005 (0.22μF) và điện trở R005 (10K) dùng

làm mạch lọc.

-Điểm BM dùng lấy +12V cấp cho tầng khuếch

đại tín hiệu IF.

-Điểm IF OUT, cho tín hiệu IF ra để vào tầng

khuếch đại PIF trong IC101

- Điểm AGC dùng lấy điện áp của mạch RF AGC,

điều chỉnh lại độ lợi của tầng khuếch đại RF để giữ

GVHD: Đỗ Duy Quang11Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1cho biên độ tín hiệu hình ổn đònh (Mạch ổn biên). Tụ

C002 (1μF) và điện trở R004(10K) dùng làm mạch lọc.

-Điểm AFC dùng lấy điện áp của mạch AFTC

(Automatic Fine Tuning Control) để điều chỉnh tần số

của mạch dao động ngoại sai, giữ cho tín hiệu IF luôn

có tần số ổn đònh (Mạch ổn tần).. Tụ C007 (3.3μF)

và điện trở R008 (10K) dùng làm mạch lọc.

Nguyên lý làm việc của mạch AFTC như sau:Tín hiệu AFC tạo ra từ mạch AFTC qua R110 (1K), qua

transistor khóa Q106 (2SK301) vào chân B của tầng

đệm Q107 (2SC1815), sau khi qua tầng đệm, tín hiệu

lấy ra trên chân E và qua mạch lọc với R008 (10K) và

C007 (3.3μF), tác động vào điểm hàn AFC trên hộp

TUNER. Nó sẽ điều chỉnh tần số của mạch dao động

ngoại sai để giữ cho tần số của tín hiệu IF luôn được

ổn đònh.

Tín hiệu AFC còn qua điện trở R153 (1K) để vào

điểm hàn A4 trên bo Auto Search để làm dừng mạch

AUTO SEARCH, mỗi khi máy đã bắt được đài. Diode

Zener D100 (MA4150) có công dụng hạn biên.

Mạch AFC còn chòu tác dụng điều khiển của nút

chỉnh PRESET SW và chức năng MUTE (+) lấy ra trên

chân số 11 của bo khiển. Bạn thấy:

Khi máy ở mode tìm đài. Nút PRESET sẽ ở vò trí

ON và cho điểm PRESET SW trên bo, qua điện trở R726

(27K) nối vào mức nguồn +12V, lúc này Q105

GVHD: Đỗ Duy Quang12Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1(2SC1815) sẽ bảo hòa, nó làm tắt transistor khóa FET

Q106, như vậy điện áp AFC sẽ không còn có tác

dụng vào điểm hàn AFC trên hộp TUNER nữa, nhờ

vậy mạch dao động ngoại sai mới có thể thay đổi

tần số để rà tìm các đài mới.

Sau khi tìm được đài, khi Bạn tắt nút PRESET,

điểm hàn PRESET sẽ bỏ trống. Q105 trở lại tắt, điện

áp AFC lại có tác dụng ổn tần. Cũng vậy, mỗi khi

Bạn chuyển qua xem các kênh khác, trên chân số 11

của bo khiển sẽ phát ra một xung dương. Lúc xuất

hiện xung này, transistor Q105 sẽ bò làm bảo hòa để

tắt của Q001, Q002 và Q004 xuống mức áp thấp,

vậy mức áp trên chân C của các transistor này sẽ

lên cao, điều này sẽ làm tắt dòng điện trong đèn

hình. Khi xung (+) Mute trở lại mức áp thấp (0V), Q307

sẽ lại tắt và mạch trở lại làm việc bình thường. Có

thể thấy, mỗi khi cho chuyển kênh, IC khiển sẽ phát

ra xung (+) Mute, ngay lúc này nó sẽ làm tắt nhanh

màn đèn để loại bỏ tín hiệu nhiễu hiện ra trên

màn đèn lúc giao thời.

Ghi nhận: Lúc máy ở mode tắt chờ (tắt Standby), lúc

đó dây Power Control sẽ ở mức áp 0V, lúc này D319

phân cực thuận, nó ghim mạch ở mức áp 0.7V, do đó

đã luôn giữ Q307 ở trạng thái ngưng dẫn, và không

phụ thuộc vào tác dụng của xung2 - Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc của khối trung tần.

TO

TunerBDF Audio

AFCFrom IF of

TunerSAW

TO

Tuner1st , 2nd , 3rd

IFAMPVideo DetectorOut

- Sync

- ChromarRF AGC

IF AGCNOISE- Burst- Tín hiệu trung tần sau khi đưa ra từ bộ Tuner được đưa tới Gate

tầng

khuếch đại trung tần và tách sóng Video. ở tầng này thường thì các máy hiện

GVHD: Đỗ Duy Quang13Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTrường CĐ CN Hưng YênKhoa điện:Lớp 45Đ1nay đều dòng một vi mạch đảm nhiệm nhưng đối với một số máy đời trung

thì vẫn dùng đèn bán dẫn để khuếch đại và tách sóng.

- Trước khi vào mạch khuếch đại trung tần, tần số trung tần được đưa

qua một mạch lọc để loại bỏ các tần số lân cận khơng cần thiết gọi là bộ lọc

SAW. Sau đó đưa vào các tầng khuếch đại trung tần hình để đảm bảo cho biên

độ tín hiệu đủ lớn, tầng này người ta thường dùng hai tới ba tầng khuếch đại

tuỳ theo từng máy và ở các tầng khuếch đại này người ta thiết kế chỉ khuếch

đại vùng tần số của tín hiệu hình ảnh khơng khuếch đại tín hiệu âm thanh để

tránh gây nhiễu tín hiệu âm thanh nên màn hình. Và sau khi có biên độ đủ

lớn, tín hiệu tới mạch tách sóng hình ảnh (Video Detector) để tách ra các hạ

tần tín hiệu, sau tầng tách sóng này tín hiệu được lấy ra bao gồm:

- Tín hiệu chãi (Y)

- Tín hiệu xung đồng bộ dòng và mành (Sync).

- Tín hiệu sắc màu (Chromar = C). Tất cả các tín hiệu này được tách

riêng và tới các tầng xử lý tiếp theo.

- Từ sau các tầng khuếch đại trung tần hình tín hiệu âm thanh được đưa

ra ngồi qua mạch lọc lấy dải tần của các trung tần âm thanh khác nhau là

tầng BPF (BPF = Band Psese filter) đưa tới tầng xử lý âm thanh và cũng từ

sau khuếch đại trung tần hình, tín hiệu một phần được tách ra để tạo điện áp

AFC đưa tới mạch lọc và điều chỉnh AFC sau đó đưa tới bộ Tuner để điều

chỉnh tần số của mạch dao động VCO.

- Từ sau tách sóng hình ảnh một phần tín hiệu được đưa qua mạch lọc nhiễu

(noise) để tạo ra điện áp AGC trung tần và AGC cao tần. AGC IF được đưa

ngay vào tầng khuếch đại trung tần đầu tiên của khối khuếch đại trung tần để

điều chỉnh, độ khuếch đại cho ổn định còn AGC RF được đưa tới bộ tuner

vào bộ khuếch đại cao tần tương ứng để thực hiện điều chỉnh lại độ khuếch

đại của khối này.

Hiện nay trong hầu hết các ti vi màu khối khuếch đại trung tần đều

được dùng một vi mạch, để xử lý tín hiệu trung tần trung và chủ yếu được

thiết kế cộng hưởng, khuếch đại với tần số trung tần hình là chính. Trung tần

hình được đổi theo cơng thức sau:

FVCO - fmV = fIFV

Như vậy bất kể ta thu ở dải kênh nào, thì trung tần hình (f IFV) vẫn là

một tần số chuẩn được lấy ra ở khối trộn tần trong Tuner. Tần số trung tần

hình này ở mỗi nước sử dụng một tần số trung tần khác nhau, cùng với nó là

trung tần âm thanh (IFA) là khác nhau. Vì vậy ở các máy đa hệ việc cộng

hưởng lấy tần số trung tần hình của các hệ màu tương ứng thường sử dụng

GVHD: Đỗ Duy Quang14Nhóm: Phạm Mai Long

Phạm Văn KhánhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương II –Phân tích sơ đồ khối và ngun lý làm việc từng khối của TV JVC-1490M

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×