Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 THƯ TÍN DỤNG GIÁP LƯNG (Back to back Letter of Credit)

2 THƯ TÍN DỤNG GIÁP LƯNG (Back to back Letter of Credit)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Thư tín dụng đặc biệtGVHD: Lê Phan Thị Diệu Thảo2.2.3 Quy trình nghiệp vụ

2.2.3.1Quy trình phát hành thư tín dụng giáp lưng(1) Người trung gian (người thụ hưởng 1) ký hợp đồng mua với nhà xuất khẩu (người thụ

hưởng 2) và hợp đồng bán với nhà nhập khẩu (người xin mở L/C).

(2) Dựa theo quy định của hợp đồng, nhà nhập khẩu đến ngân hàng đề nghị phát hành thư

tín dụng (L/C I hay L/C gốc)

(3) Ngân hàng phát hành thẩm định, nếu chấp nhận, sẽ phát hành L/C gốc và đến ngân

hàng trung gian.

(4) Ngân hàng trung gian thông báo L/C gốc cho người trung gian (người thụ hưởng L/C

I)

(5) Người trung gian nếu đồng ý L/C I, thì lập giấy đề nghị ngân hàng của mình phát

hành thư tín dụng khác (L/C II) cho nhà nhập khẩu (người thụ hưởng L/C II). Thông

thường tài sản đảm bảo cho việc phát hành L/C II là L/C I.

10Bộ mơn: Thanh tốn Quốc tếĐề tài: Thư tín dụng đặc biệtGVHD: Lê Phan Thị Diệu Thảo(6) Ngân hàng người trung gian sẽ thẩm định, và nếu chấp nhận sẽ phát hành thư tín dụng

(L/C II) và gửi nó cho ngân hàng thông báo.

(7) Ngân hàng thông báo sẽ thông báo L/C II cho người thụ hưởng L/C II2.2.3.2Quy trình thanh tốn thư tín dụng giáp lưng(8) Nhà xuất khẩu (người thụ hưởng L/C II) kiểm tra L/C, nếu chấp nhận sẽ tiến hành

giao hàng

(9) Nhà xuất khẩu xuất trình bộ chứng từ tại ngân hàng thông báo

(10) Ngân hàng thông báo gửi bộ chứng từ đến ngân hàng trung gian (ngân hàng phát hành L/C

II). Ngân hàng trung gian kiểm tra chứng từ, nếu bộ chứng từ hồn hảo thì ngân hàng phải thanh

toán.

(11) Ngân hàng trung gian chuyển bộ chứng từ và giấy báo nợ nhà trung gian (người đề nghị mở

L/C II)

11Bộ mơn: Thanh tốn Quốc tếĐề tài: Thư tín dụng đặc biệtGVHD: Lê Phan Thị Diệu Thảo(12) Nhà trung gian kiểm tra chứng từ theo yêu cầu của L/C II, sau đó hồn tất và xuất trình bộ

chứng từ mới cho ngân hàng.

(13) Ngân hàng trung gian chuyển chứng từ cho ngân hàng phát hành L/C I. Ngân hàng phát

hành kiểm tra chứng từ, nếu hợp lệ thì chấp nhận thanh tốn.

(14) Nhà nhập khẩu (người đề nghị L/C I) kiểm tra bộ chứng từ nếu phù hợp thì thanh tốn.2.2.4 Thực trạng và áp dụng

Tín dụng thư giáp lưng thường được áp dụng với trường hợp mua bán qua trung gian mà

người trung gian không thể hưởng thụ được một thư tín dụng chuyển nhượng. Bên cạnh đó, tín

dụng thư giáp lưng được thanh tốn các giao dịch, trong đó một cơng ty vừa là người mua hàng

trong quan hệ thương mại này đồng thời là người bán hàng trong một quan hệ thương mại khác

hoặc khi hai nước không thể trực tiếp tiến hành buôn bán xuất nhập khẩu.

Tại Việt Nam, các loại thư tín dụng đặc biệt tuy đã được sử dụng nhưng con số chỉ là rất

nhỏ ( khoảng 5% trong tổng số L/C phát hành). Một số nguyên nhân chung là:

Sự uy tính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, xu hướng sử dụng phương thức thanh

toán chuyển tiền nhiều hơn

Sự biến động của thị trường tiền tệ làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Mức độ ngại rủi ro của các doanh nghiệp.2.2.5 So sánh tín dụng thư chuyển nhượng và tín dụng thư giáp lưng

Thư tín dụng chuyển

nhượngThư tín dụng giáp lưng− Là loại tín dụng khơng hủy ngang

− Là phương thức thanh toán cho các bên giao dịch mua bán có vai trò của ngườiGiống nhautrung gian

− Đều có viêc thay thế chứng từ

− Tn thủ UCP

12Bộ mơn: Thanh tốn Quốc tếĐề tài: Thư tín dụng đặc biệtGVHD: Lê Phan Thị Diệu Thảo- L/C chuyển nhượng chỉ có 1 L/C

- L/C chuyển nhượng phải ghi rõ làKhác nhaucó thể chuyển nhượng hay không

- Ngân hàng chuyển nhượng chỉ có

trách nhiệm chuyển nhượng, khơng

có nghĩa vụ thanh tốn hoặc trách

nhiệm hậu quả phát sinh

- L/C chuyển nhượng một lần cho

một người hoặc nhiều người thụ

hưởng thứ hai ( nếu L/C cho phép

giao hàng và thanh toán từng

phần).

−L/C phải tuân thủ theo điều khoản

riêng Đ.38, UCP 600 vì L/C là một

loại thư tín dụng phức tạp- L/C giáp lưng liên quan đến 2 hoặc

nhiều L/C độc lập

- L/C giáp lưng thì khơng cần thể hiện

“giáp lưng” hay khơng trên các L/C.

- Ngân hàng phát hành L/C giáp lưng

hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán

chứng từ L/C hợp lệ mà ngân hàng mở

độc lập với L/C gốc.

- L/C giáp lưng với L/C gốc là độc lập

nhau ( với sự cam kết thanh toán của ngân

hàng), nên người thụ hưởng L/C giáp lưng

có thể đề nghị sử dụng thư tín dụng này

làm đảm bảo thanh tốn cho thư tín dụng

khác

- Nhà cung cấp ( ngượi thụ hưởng L/C II)

được nhiều lợi thế do được cam kết thanh

toán của một ngân hàng phát hành nhưng

người trung gian chiu nhiều bất lợi do

phải làm thủ tục mở L/C thay vì chuyển

nhượng L/C.2.3THƯ TÍN DỤNG ĐỐI ỨNG (Reciprocal Letter of Credit)2.3.1 Khái niệm

Thư tín dụng đối ứng là thư tín dụng khơng hủy ngang mà nó chỉ có giá trị khi người thụ

hưởng thư tín dụng này đề nghị mở một thư tín dụng khác cho người u cầu mở thư tín dụng

này hưởng.13Bộ mơn: Thanh tốn Quốc tếĐề tài: Thư tín dụng đặc biệtGVHD: Lê Phan Thị Diệu Thảo2.3.2 Quy trình nghiệp vụChú thích:

(1) Căn cứ vào các thỏa thuận trên hợp đồng thương mại, nhà nhập khẩu đến ngân hàng làmthủ tục đề ngị mở thư tín dụng.

(2) Ngân hàng hướng dẫn và thẩm định hồ sơ đề nghị mở thư tín dụng của khách hàng. Nếuchấp thuận, ngân hàng phát hành soạn thảo và chuyển thư tín dụng cho ngân hàng đại lý

để thơng báo thư tín dụng cho người thụ hưởng.

(3) Sau khi kiểm tra tính xác thực của thư tín dụng, ngân hàng thơng báo sẽ thơng báo thư tíndụng cho người thụ hưởng.

(4) Người thụ hưởng kiểm tra nội dung thư tín dụng. Nếu chấp nhận thư tín dụng, người thụhưởng giao hàng. Nếu khơng chấp nhận thư tín dụng, người thụ hưởng đề nghị tu chỉnh

thư tín dụng.

(5) Người thụ hưởng lập bộ chứng từ theo yêu cầu của thư tín dụng và xuất trình vào ngânhàng phục vụ mình nhờ chuyển chứng từ cho ngân hàng phát hành.

(6) Ngân hàng của người thụ hưởng chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành.

14Bộ mơn: Thanh tốn Quốc tếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 THƯ TÍN DỤNG GIÁP LƯNG (Back to back Letter of Credit)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×