Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công việc và sản phẩm thực hiện.

Công việc và sản phẩm thực hiện.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Mặt hàng trưng bày.HS: Nguyễn Tuyết MyTrang 12Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Sản phẩm em đã thiết kế:

- Thiết kế Poster.

- Thiết kế Banner.

- Thiết kế nhãn mác, bao bì.

- Thiết kế Brochure.

- Thiết kế card visit.

- Thiết kế thẻ nhân viên.

 Các sản phẩm thiết kế.

 Thiết kế Banner thời trang bằng chương trình Photoshop &

Adobe Illustrator. Thiết kế Poster thời trang bằng chương trình Photoshop & Adobe

Illustrator. Mẫu 1:HS: Nguyễn Tuyết MyTrang 13Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Mẫu 2:HS: Nguyễn Tuyết MyTrang 14Báo cáo tốt nghiệpHS: Nguyễn Tuyết MyGVHD: Hoàng Minh HưngTrang 15Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Thiết kế thẻ nhân viên bằng chương trình Photoshop & Adobe

Illustrator. Gồm thẻ nhân viên và túi đeo.Thẻ nhân viênTúi đeoHS: Nguyễn Tuyết MyTrang 16Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hồng Minh Hưng Thiết kế Card visit bằng chương trình Photoshop & Adobe

Illustrator. Gồm mặt trước và mặt sau.Mặt trướcMặt sauHS: Nguyễn Tuyết MyTrang 17Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Thiết kế nhãn mác bằng chương trình Photoshop & Adobe

Illustrator . Gồm mặt trước và mặt sau. Mẫu 1:Mặt trướcMặt sauHS: Nguyễn Tuyết MyTrang 18Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Mẫu 2:Mặt trướcMặt sauHS: Nguyễn Tuyết MyTrang 19Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Mẫu 3:Mặt trướcMặt sauHS: Nguyễn Tuyết MyTrang 20Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh Hưng Thiết kế bao bì bằng chương trình Photoshop & Adobe Illustrator .

Gồm mặt trước và mặt sau.

 Mẫu 1:Túi giấy

 Mẫu 2:HS: Nguyễn Tuyết MyTrang 21Báo cáo tốt nghiệpGVHD: Hoàng Minh HưngTúi giấy Mẫu 3:HS: Nguyễn Tuyết MyTrang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công việc và sản phẩm thực hiện.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×