Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu về chip 89S52

Giới thiệu về chip 89S52

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơ đồ khối chip 89S52Sơ đồ chân chip 89S523. Thiết kế và thi công mạch

3.1. Tạo khối led hiển thị 3DCác chân led trên cùng 1 tầng (màu xanh) sẽ được nối

chung chân anodes (+).

Các chân cùng 1 một cột (màu đỏ) được nối chung chân

cathodes (-)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu về chip 89S52

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×