Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình ảnh mơ hình hồn tất:2. Khuyết điểm:

Đọc nhiệt độ từ mơi trường vào chưa tuyệt đối chính

xác

Do q trình xử lý quạt DC, đèn AC hoạt động liên tục

làm cho BJT, Relay được kích liên tục nếu mạch cơng

suất lớn dễ hỏng BJT, Relay

Kích thước mơ hình tương đối lớn.3. Hướng khắc phục và phát triển

Dùng cảm biến nhiệt độ khác, có độ ổn định hơn và

đọc nhiệt độ chính xác hơn

Đưa ra các giải thuật khác để lập trình hệ thống tối ưu

hơn.Với mạch ta có thể kết nối khác hơn, tiện lợi hơn như

thay quạt và đèn bằng một thiết bị làm mát và làm

nóng khác.

Nếu sử dụng lò điện thực tế, mạch cơng suất lớn thì ta

có thể thay thế C1815, Relay bằng các linh kiện điện

tử khác để mạch hoạt động tối ưu hơn

Có thể giao tiếp với máy tính để điều khiển nhiệt độ lòTHE ENDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ - KẾT LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×