Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ kết nối quạt:

Sơ đồ kết nối quạt:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hồng ngoạiTrang 24Sơ đồ chân và bảng sự thật của IC74LS32Bảng sự thật

Theo

trạng

Flip-Flop

khi chân

mức cao

đặc

ABOUT000011111SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGbảng

thái của

4013 thì

Reset lên

(R=1) Set

mứcGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 25thấp (S = 0) thì Flip-Flop sẽ bò Rset làm cho ngõ ra Q=0

còn Q =1 bấp chấp chân Data và xung kích .

Nếu khi chân Reset và chân Set nối với mass (R=0,

S=0) và chân Data nối với Q thì Flip-Flop sẽ lập trạng

thái moãi khi có xung kích vào chân clock.

Lợi dụng các trạng thái đó để khống chế Flip-Flop

làm cho tại mọi thời điểm chỉ có một ngõ ra của FlipFlop ở mức cao. Như trên sơ đồ khi ta bấm phím số 1

bên phát thì tín hiệu đó sẽ được đưa ra chân số 12 của

IC thu, đồng thời chân số 11, 10 và chân 9 không có

tín hiệu (tương đương với mức 0). Tín hiệu chân số 12

đưa trực tiếp vào chân clock của Flip-Flop 1,đồng thời

đưa tín hiệu ở chân 11 và10 qua cổng OR và đưa vào

chân Reset của Flip-Flop thứ nhất, nhưng vì lúc nầy

chân 11 và10 không có tín hiệu nên ngõ ra của 2

chân nầy đang ở mức thấp,qua cồng OR ngõ ra của

cổng nầy cũng ở mức thấp đưa vào chân Reset, lúc

này Flip-Flip hoạt động bình thường và không bò Reset.

Nhưng nếu ta nối chân Data của Flip-Flop thứ 1 qua Chân

Q thì lúc này ngõ ra Q sẽ đổi trạng thái moãi khi có xung

kích. Giả sử khi ta bấm liên tục 2 lần phím số 1 bên

phát thì ngõ ra cuả Q sẽ đổi trạng thải từ 1 về 0 làm

cho quạt tắt .vậy để quạt không bò tắt khi ta vô tình

bấm 2 lần ở một phím thì phải kết nối chân Data của

Flip-Flop lên mức cao, đó moãi khi có xung kích ngỏ ra

của Q luôn luôn ở mức 1.

Flip-Flop thứ 2 ta nối chân số 11 vào ngõ vào

xung clock, đồng thời lấy tín hiệu ở chân số 12 và

chân sô 10 cho qua cổng OR thứ 2 ngõ ra của cổng

nầy đưa vào ngõ Reset của Flip-Flop thứ 2. Vì lúc, này

phím số 1 bên phát được bấm nên chân số 12 bên

thu lên mức cao, chân 10 ở mức thấp, qua cổng OR

ngõ ra ở mức cao đưa vào ngõ Reset ,do đó tín hiệu ra

ởø Q về 0.

Tương tự ở Flip- Flop thứ 3, ngõ ra chân 10 của IC thu

được đưa vào chân xung clock, chân 12 và 11 cho qua

cổng OR và đưa vào chân Reset của Flip- Flop này, nhưng

vì lúc nầy chân số 12 đang ở mức cao, chân 11 ở mức

SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hồng ngoạiTrang 26thấp nên qua cổng OR thì ngõ ra ở mức cao, Flip-Flop 3

bò Reset làm cho Q=0 và Flip-Flop sẽ chốt trạng thái này

khi nào có xung kích ( tức lúc này phím thứ 3 được ấn,

chân số 10 lên mức cao)

Vậy trong mọi thời điểm chi có một ngõ ra của Relay

lên mức cao, đúng theo yêu cầu của điều khiển quạt.

Sơ đồ mạch phát:

đờ mạch insơ đờ bố trí linh kiệnSơ đồ mạch thu:SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hồng ngoạiTrang 27Sơ đồ mạch inSơ đồ bố trí kinh kiệnSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 28KẾT LUẬN

Qua 15 tuần làm đồ án, hai em đã thực hiện xong đề

tài với nội dung gồm hai phần: Thiết kế và thi công

mạch điều khiển quạt từ xa với 3 cấp tốc độ.

Tuy nhiên, trong thực tế sẽ có những mô hình, những

động cơ có nhiều cấp tốc độ khác nhau. Vì vậy, ngoài

việc điều khiển cho quạt còn có thể điều khiền cho

nhiều loại thiết bò khác trong sinh hoạt, hoặc trong công

nghiệp, như đóng mở cửa ,điều khiển đèn….

Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng còn nhiều hạn

chế về kiến thức và thời gian nên trong quá trình thưc

ïhiện đề tài không thể tránh khỏi thiếu xót, kính

mong sự chỉ bảo thêm của thầy để em được hoàn

thiện kiến thức hơn .

Qua đây, hai em xin chân thành cảm ơn thầy đã

hướng daãn, thực hiện thành công đề tài.SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 29Tài liệu tham khảoSổ tay tra cứu IC. DƯƠNG MINH TRÍ-NXB KHKT

Tài liệu trên mạng internet, alldatasheet.com

Điện tử số

ĐHCN T.P HCM

TH Linh kiện điện tử

ĐHCN T.P HCM

Giao trình điện tử 1

LÊ TIẾN THƯỜNG-NXB ĐHBK TP.HCM

Kỹ thuật xung

NGUYỄN NHƯ ANH-NXB ĐHQG TP HCM

Quang điện tử

ĐHCN TP HCMSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ kết nối quạt:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×