Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ Đồ Chân IC 9148

Sơ Đồ Chân IC 9148

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 11SƠ ĐỒ KHỐI BÊN TRONGXT2XT3vDDGND161DAO ĐỘ

NGÂm thanhPHÂ

N TẦ

NBỘGIẢ

I MÃ

DUY TRÌ/PHÁ

T SINH TÍN HIỆ

U KHÔ

NG

LIÊ

N TỤCK1 4

K2

K3 5

K4 6

7K5

K6CỔ

NG OR15

Khối phat14MẠCH

PHÍM

NGÕO8MẠCH ĐIỆ

N

ĐỒ

NG BỘRAPHÁ

T SINH TÍN

HIỆ

U CHUÔ

NG9

1011T1T212T3MẠCH

PHAT SINH

TÍN HIỆ

U

BIT13CODE2.Chức năng của các chân dẫn:

IC SZ9148 sử dụng 16 chân vỏ nhựa kiểu cắm

thẳng hàng.

Chân 1: GND là đầu âm của dòng điện nối với

đất.

Chân 2: XT là đầu vào của bộ phận dao động

bên trong.

Chân 3: XTN là đầu ra của bộ phận dao động bên

trong, bên trong nó không có điện trở phản hồi.

Chân 4 đến chân 9: (k1-k6) là đọan đầu vào tín

hiệu của bàn phím kiểu ma trận.

Chân 10 đến chân 12: T1 –T3 kết hợp với các chân

k1 đến k6 có thể tạo thành 18 phím.

SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 12Chân 13: (code) là đầu vào của mã số, dùng mã

số để truyền tải và tiếp nhận.

Chân 14: (TCST) là đầu đo thử, bình thường khi sử

dụng có thể bỏ trống

Chân 15:(Txout ) là đầu ra tín hiệu truyền tải tín hiệu

12 bit thành một chu kỳ, sử dụng sóng mang 38kHz để

điều chế.

Chân 16: (V00) là đầu dương của nguồn điện nối

với điện áp một chiều 2,2-5,5 V, điện áp làm việc

bình thường 3V.

Bên trong IC 9148 do bộ phận dao động, bộ phân tần,

bộ giãi mã, mạch điện đầu vào của bàn phím, bộ

phận phát mã số…tạo thành.

 Tham số chủ yếu của SZ9148:

Bảng 1 :

Mục LụcĐiện áp nguồn điệnDòng điện làm việcDòng điện trạng thái

bão hòa

k14 điệ

n

k5

ápmức

điện

caoSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNG

Điều Nho

hie

kiện

û

äu đo thử nha

át

tất

2.2

VDD

cả

chức

năng

thao

tác

IDD

phím

_

thôn

g

khôn

g phụ

tải

IDS

phím

_

mở

khôn

g dao

động

VIH

_

2.0Điể

n

hìnhĐơn

_Lớ

n

nha

át

5.0_1.0mA_10µA_3.0VVGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiĐầ

uocod

eđầ

mức

u

điệnthấp

omức

k24 ng

điện

cao

k6 điệ

n

mức

đầ

điện

u

thấpomức

Co

ng

điện

de điệ

cao

Tes

n

mức

t

đầ

điện

u

thấpo

Đầmức

u ra k14 ng

điện

cao

k3 điệ

n

mức

đầ

điện

u ra

thấp

TXOU dò

mức

ng

điện

T

điệ

cao

n

mức

đầ

điện

u ra

thấp

điện trở phản hồi

bộ dao động

Công suất dao độngTrang 13VIL_0_0.5VIIHVIH =

3V203060µAIILVIL =

0V-1.0_1.0µAIIHVIH =

3V-1.0_1.0µAIILVIL =

0V203060µAIOHVOH =

2V__500µAIOLVOL =

3V-50__µAIOHVOH =

2V__-0.1mAIOLVOL =

2V1.0__mAR__500_fosc-400455600KHZTham số cực hạn của IC SZ9148:

Bảng 2:

Tham sốGiá trò cực hạn

hiệuĐiện áp nguồn

điện

Đầu vào/ra

SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGV00

VIN

PD6.0

VSS –3v ~ VDD+3V

200Đơn vòV

V

mWGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiđiện áp

Công suất tổn

hao

Nhiệt độ làm

việc

Nhiệt độ cất

giữ

Dòng điện đầu

ra (Iout)

3. Nguyên lý hoạtTOPP

TSfg

IOUTTrang 14-200~75

-55 ~125

-50C

C

mA

0động :Trong IC SZ9148 có chứa bộ đảo pha CMOS là điện

trở đònh thiên cùng nối bộ dao động bằng thạch anh

hoặc mạch điện dao động cộng hưởng. Khi tần số

của bộ phận dao động thiết kế xác đònh là 455kHz,

thì tần số phát xạ sóng mang là 38 kHz. Chỉ khi có

thao tác nhấn phím mới có thể tạo ra dao động, vì thế

đảm bảo công suất của nó tiêu hao thấp. Nó có

thể thông qua các chân k 1 đến k6 và đầu ra thứ tự

thời gian chân T1 đến T3 để tạo ra bàn phím 6x3 theo

kiểu ma trận. Tại t1 sáu phím được sắp xếp có thể tùy

chọn để tạo thành 6x3 trạng thái tín hiệu liên tục đưa

ra được trình bày ở hình 3.

Hai hàng phím ở T2 và T3 chỉ có thể sử dụng phím

đơn, hơn nữa, moãi khi ấn vào phím một lần chỉ có thể

phát xạ một nhóm mạch xung điều khiển. Nếu như các

phím ở cùng hàng đồng thời được ấn xuống thì thứ tự

ưu tiên của nó là K1 > K2 > K3> K4 > K4> K5>K6 . Không có

nhiều phím chức năng trên cùng một đường K, nếu như

đồng thời nhấn phím thì thứ tự ưu tiên của nó là T 1

>T2>T3.

Lệnh phát ra của nó do mã 12 bit tạo thành, trong

đó C1~C3 (code) là mã số người dùng, có thể dùng

để xác đònh các mô thức khác nhau, tổ hợp C 1, C2 phối

hợp với mạch điện IC thu SZ9150; tổ hợp C 2, C3 phối hợp

với mạch điện IC thu SZ9149. Moãi loại tổ hợp có 3 trạng

thái đó là 01, 10, 11 mà không dùng trạng thái 00.

SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiC1C2C3Mã người

dùngTrang 15T1T2T3K11713K22814K33915K441016K551117K661218HS1S2H

S2S1D1 D2 D3 D4 D5

D6

Mã phím đầu

vàoMã liên

tục/không liên

tụcCác bit mã C1, C2, C3 được thực hiện bằng việc nối

hay không

nối các chân

T1,T2, T3 vớiĐầu

chân

ra code bằng

Phím

Số liệu

các diode. Số

NếuHnối

qua

diode

thì

các

C

tương

ứng trở

S S D1 D D D4 D5 D6

Hình

thành [1] và ở [0]

khi

không

được

nối.

H,

S

,

S

1

2 là đại

1 2

2 3

thức

diện cho mã số phát xạ liên tục hoặc mã số phát xạ

Liên tục

0 0 đối

1 0ứng

0 0 với

0 các

0

không liên 1

tục.1 Nó

phím T 1, T2, T3. D1

Liên

tục

đến D6 là mã

số

của

số

liệu

phát

ra.

Phím của nó

2

1 0 0 0 1 0 0 0 0

và sự đối ứngquan

hệ

với

nhau

như

bảng

sau:

Liên tục

3

1 0 0 0 0 1 0 0 0

4

1 0

5

1 0

6

1 0

7

0 1

8

0 1

9

0 1

10

0 1

11

0 1

12

0 1

13

0 0

14

0 0

15

0 0

SV: ĐẶNG MINH

TRÍ

16 0 0

TỒN

CHU QUỐC THẮNG

17 0 00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

10

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

00

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

00

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

01

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0Liên tục

0

Liên tục

0

Liên tục

1

0 Không liên tục

0 Không liên tục

0 Không liên tục

0 Không liên tục

0 Không liên tục

1 Không liên tục

0 Không liên tục

0 Không liên tục

0 Không liên tục

GVHD:TRƯƠNG

NĂNG

0 Không liên

tục10 0 0010Không liên

tục180 0 10 0 0001Không liênĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 16Dạng xung phát xạ ra:

Khi tỉ lệ chiếm trống của mạch xung dương hình sóng do

mạch điện SZ9148 phát ra là ¼ đại diện là [0] khi tỉ lệ

chiếm trống của mạch xung dương là 4/3, đại diện cho [1]}.

Bất luận là [0] hay [1] khi chúng được phát ra mạch xung

dương được điều chế trên sóng mang 38kHz, tỉ lệ chiếm

trống của sóng mang là 1/3, như vậy có lợi cho việc giảm

công suất tiêu hao.

Được minh họa bởi hình 4:BIT0BIT1Việc phát ra của moãi một chu kỳ theo thứ tự nối tiếp C 1,

C2, C3,H, S1, S2, D1, D2, D3, D4, D5, D6 có tổng chiều dài được đo

48a, trong đó a= ¼ chu kỳ một mã. Phương pháp tính của a

là: a = (1/fosc) 192s. Khi ấn phím không liên tục, đầu ra mã

chỉ phát ra 2 chu kỳ, khi ấn phím liên tục, đầu ra mã sẽ

phát ra liên tục, giữa 2 nhóm dừng lại 280s.

B. MẠCH IC THU SZ9149

IC này cũng được chế tạo bằng công nghệ CMOS, chúng

đi cặp với IC phát SZ9148 để tạo thành một bộ IC thu-phát

trong điều khiển xa bằng tia hồng ngoại.

SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 171.Sơ đồ chân:

VDD OSC CODE2CODE1 SP1 SP2

1615141312SP3SP41110978BL 914912GND RX IN3456HP1HP2HP3HP4HP5sp52.Chức năng các chân:

IC SZ9149 có 16 chân

- Chân 1: (GND) là đầu âm của dòng điện nối đất.

- Chân 2: (Rxin) là đoạn đầu vào của tín hiệu thu; tín hiệu sau

khi được lọc bỏ sóng mang.

- Chân 3 đến 7 : HP1~HP5 là đầu ra tín hiệu liên tục.

- Chân 8 đến 12: SP1~SP5 là đầu ra tín hiệu không liên tục,

tín hiệu tiếp nhận của đầu vào tương ứng một lần, mức

điện cao của đầu ra duy trì khoảng 107ms.

- Chân 13,14: (code 2, code 1) là đầu so sánh mã truyền đạt

tương đối chính xác, mã số thu được và mã số đònh trước

của mạch điện này phải hoàn toàn giống nhau mới có

thể thu được.

- Chân 15: (OSC) là đầu vào dao động. Điện trở ghép song

song đến đất và tụ điện của đầu này gây ra dao động.

- Chân 16: (VDD) là đầu dương của dòng điện, thường mắc

điện áp khoảng 4,5V~5,5V. Mạch điện bên trong của IC thu

do bộ phận dao động, bộ đếm số cộng, bộ nhớ dòch hàng

đầu vào, bộ phận kiểm tra số liệu, bộ phận kiểm tra mã,

mạch đếm mạch xung đầu vào, mạch điện khóa cố đònh,

mạch điện kiểm tra độ sai sót, bộ phận đếm đầu vào…

tạo thành. Tham số cực hạn của IC thu:

Tham sốSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNG

hiệuGiá trò cực hạnĐơn vòGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiĐiện áp

nguồn điện

Điện áp

vào/ra

Công suất tổn

hao

Nhiệt độ làm

việc

Nhiệt độ cất

giữTham sốĐiện áp

nguồn

Dòng điện

làm việcTrang 18VDD6VVIN/VOUTVPDVSS –0.3 ∼VDD +

0.3

200mWTOPR-20 ∼75°CTSTG-55 ∼125°CKý Điều kiện đo Nh Điể

hie

thửn

äu

nha hình

át

VDD Ta = -20 ∼75°C 4.5

IDDLớ

n

nha

át

5.5Đơ

nVTần số dao

độngFOSCTần số sử

dụng chuẩnSOSCĐầu ra

không phụ

tải

Ta = -20 ∼75°C,VDD4.5∼5.

5

---1.0MA27-57KHz-38-KHZBiến áp

của tần số

theo điện

áp

Biến áp

của tần số

theo nhiệt

độ∆VfVDD4.5∼5.5-5-5%Ta = -30 ∼75°C-5-5%osc∆Tfo

scSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiDòn

Mức

g

điện

điệ

cao

n

đầu

ra

Dòn

Mức

g

điện

điệ

cao

n

Mức

đầu

điện

ra

thấp

Dòn

Mức

g

điện

điệ

cao

n

đầu

vào

Điện trở

kéo trên

Điện áp

ngưỡng của

mạch điện

đầu vào

Độ rộng

của dảiTrang 19IOHĐo tất cả

đầu

ra,Voh=4v---1.0MAIOHĐo tất cả

đầu

ra,Voh=4v

Đo tất cả

đầu ra,Vol=4v---1.0MA1.0--MAIOL

IIHĐầu

Code,VIH=5V-1.0-1.0µARUPĐầu code102040KΩVINĐầu RXIN2.02.53.0VVhysRXIN-0.8-V3.Nguyên lý hoạt động:

Tín hiệu khi nhận được từ mạch phát của IC BL9148 sẽ

được khuếch đại ,tách sóng mang sau đó đưa đến đầu vào

mạch điện IC.

Trong tín hiệu phát ra của IC Bl 9148 làù một chuổi tín

hiệu 12 bit, trong đó tín hiệu C1, C2 và C3 cung cấp mã số

cho người dùng, vì vậy bên IC Bl9149 phải có mả số tương

úng, nếu mã bên thu không tương ứng với bên phát thì

không thể thu được tín hiệu, những máy khác nhau có thể

có những mã khác nhau do người dùng quy đònh.

Bảng phối hợp mã người dùng của IC 9148 và IC

9149 được cho như sau:SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐờ án mơn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hồng ngoạiC

1

1

1

1C

2

0

0

1C

3

0

1

1C

2

0

0

1Trang 20C

3

0

1

1Trong IC 9148 có 3 bit mã người dùng dùng để phối hợp

vớøi IC 9150 để phối hợp với IC 9149 ta sử dụng bit C2 và

C3.

Bên IC 9149 đểà có được mã người dùng là “1” ta nối

chân đó qua tụ và tụ nối về mass ,để có mức”0” thì ta

nối trực tiếp chân đó về mass.Phần IV

THI CƠNG MẠCH

A. Sơ đồ nguyên lý mạch phát:

J1

1

2C15VDC

2.2 uF

U3

C2

1021

2

3

4

5

6

7

8X1C3

102GND

XT1

XT2

K1

K2

K3

K4

K5VCC

OUT

TEST

CODET3

T2

T1

K616

15

14

13

12

11

10

9Q2SA1015

D1

D2

D3Q2Q1

Q2SC1815BL9148

D411

SW2SW3SW4222SW1211LEDSV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGĐồ án môn học 1: Mạch điều khiển quạt bằng hờng ngoạiTrang 21B. Sơ đồ nguyên lý mạch thu:

VCC

2

1

VCCVCC

U4A6VCC5

3SDR4013

4465BL9149U6C102102DQQ13002

143VCCU2A5D3S0VCC4013QR0

0Q2SC181512674AC325Q2CLK810

39KU4B74AC329

1029

11438U6B74AC32K1

2

1VCCS..Q5Q3

K31Q2SC1815CLK

2VCCK4

2

14401363

5

3DU9ASLEDTHU321QQQ4

14

5Q2SC1815CLK

2

4013

4HS 003810K

Q2SC1815116

15

14

13

12

11

10

9R.2Q1

3VDD

OSC

C2

C3

SP1

SP2

SP3

SP4RVCCVSS

IN

HP1

HP2

HP3

HP4

HP5

SP52Q5K2VCC101

2

3

4

5

6

7

8Q2SC1815CLKU6A

10K1Q43Q51.Nguyên lý hoạt động của mạch thu

Tín hiệu sau khi qua IC Bl9149 sẽ cho ra các xung dương tại

các chân tương ứng với mã phím bên phát , nếu chỉ điều

khiển đèn thi ta chỉ cần đưa các xung này qua Flip-flop 4013

để chốt tín hiệu xung đó lại, vì tín hiệu xuất ra tại các chân

trong khoảng thời gian rất ngắn. Ngõ ra của Flip-flop đưa

vào cực B của transistor C1815 để mở relay, ngõ ra của

Relay được nối với đèn cần điều khiển. Bảng tạng thái của Flip-flop 4013 :SV: ĐẶNG MINH TRÍ

TỒN

CHU QUỐC THẮNGGVHD:TRƯƠNG NĂNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ Đồ Chân IC 9148

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×