Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Năng lực của đối tác Việt Nam còn nhiều hạn chế: Phần lớn các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới, các máy móc, thiết bị đa số đã lỗi thời, nhất là ở các khu vực sản xuất nhỏ; công tác nghiên cứu thị tr

- Năng lực của đối tác Việt Nam còn nhiều hạn chế: Phần lớn các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới, các máy móc, thiết bị đa số đã lỗi thời, nhất là ở các khu vực sản xuất nhỏ; công tác nghiên cứu thị tr

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi của Việt Nam

Vừa vượt qua những khó khăn của năm 2008, năm 2009 Việt Nam lại phải

đối mặt với cơn bão khủng hoảng tài chính tồn cầu khiến cho dòng FDI tồn cầu

tiếp tục suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, Việt Nam

vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngồi. Điều

đó thể hiện qua số vốn FDI vào Việt Nam năm 2009 đạt 21,48 tỷ USD với 1.504

dự án FDI cả cấp mới và tăng vốn. Trong đó, Việt Nam đã thu hút được 839 dự

án FDI đăng ký mới với tổng vốn đầu tư đạt 16,34 tỷ USD, bằng 24,6% so với

cùng kỳ năm 2008, số lượt dự án đăng kí tăng thêm là 215 với tổng vốn tăng

thêm đạt 5,13 tỷ USD, bằng 98,3% so với con số tương ứng của năm ngoái. Mặc

dù số thu hút vốn FDI chỉ đạt bằng 1/3 năm 2008, song lượng vốn FDI giải ngân

đạt khoảng 10 tỷ USD, bằng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ USDHình 1: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và đầu tư)GVHD: Th.S PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT14SVTH: PHẠM THỊ HIỀNThực trạng huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Đến năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng

sau tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Kinh tế phục hồi là một

nguyên nhân quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư phát triển. Theo các báo cáo

nhận được, tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ

Kế hoạch và Đầu tư), vốn FDI tăng 10% so với năm 2009, có 969 dự án FDI cấp

mới với tổng số vốn đăng ký 17,23 tỷ USD và 269 số lượt dự án FDI đăng ký

tăng thêm với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 1,37 tỷ USD, bằng 23,5% so với

cùng kỳ năm 2009. Vốn FDI thực hiện năm 2010 đạt 11 tỷ USD trên tổng số

18,59 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong năm, bằng 82,2% so với cùng kỳ 2009.

Nếu so sánh con số đăng ký và thực hiện có thể thấy tỷ lệ thực hiện năm 2010 đã

được cải thiện đáng kể so với năm trước. Ngoài ra, hơn 1,37 tỷ USD vốn được

đăng ký thêm cũng chứng tỏ các doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại Việt Nam

tin tưởng môi trường đầu tư đang tốt lên.

3.2.2. Kết quả huy động FDI theo ngành

Trong năm 2008, vốn FDI đăng ký mới tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công

nghiệp và xây dựng, gồm 572 dự án với tổng vốn đăng ký 32,62 tỷ USD, chiếm

48,85% về số dự án và 54,12% về vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực dịch vụ có 554

dự án với tổng vốn đăng ký 27,4 tỷ USD, chiếm 47,3% về số dự án và 45,4% về

vốn đầu tư đăng ký. Số còn lại thuộc lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp.

Sang năm 2009, dịch vụ lưu trú và ăn uống là lĩnh vực thu hút sự quan tâm

lớn nhất với 8,8 tỷ USD vốn cấp mới và tăng thêm. Trong đó, có 32 dự án cấp

mới với tổng vốn đầu tư là 4,9 tỷ USD và 8 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm

là 3,8 tỷ USD. Kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 7,6 tỷ USD vốn đăng ký

mới và tăng thêm. Một số dự án có quy mơ lớn được cấp phép trong năm như

Khu du lịch sinh thái bãi biển Rồng tại Quảng Nam có tổng vốn đầu tư là 4,15 tỷ

USD; dự án Công ty TNHH Nhơn Trạch Berjaya tại Đồng Nai với số vốn đăng kí

là 2 tỷ USD; …. Đứng thứ ba là lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo với số

vốn đăng ký đạt 2,97 tỷ USD, trong đó có 2,2 tỷ USD đăng ký mới và 749 triệu

USD vốn tăng thêm.GVHD: Th.S PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT15SVTH: PHẠM THỊ HIỀNThực trạng huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Đến năm 2010, lĩnh vực bất động sản thu hút nhiều FDI nhất với 6,84 tỷ

USD đăng ký mới và tăng thêm, song ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã thu

hẹp khoảng cách khi vốn đăng ký mới đạt trên 4 tỷ USD với 385 dự án đăng ký

mới, vốn tăng thêm là 1 tỷ USD với 199 dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký

mới và tăng thêm là 5,1 tỷ, chiếm 27,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, chứng tỏ xu

hướng tích cực của FDI đang chuyển dịch vào khu vực sản xuất nhiều hơn. Tiếp

theo, lĩnh vực sản xuất phân phối điện, khí nước, điều hòa đứng thứ ba với trên

2,9 tỷ USD vốn đăng ký.GVHD: Th.S PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT16SVTH: PHẠM THỊ HIỀNThực trạng huy động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

3.2.3. Kết quả huy động FDI theo vùng

Năm 2008, trừ 8 dự án thăm dò, khai thác dầu khí (chiếm 17,5% tổng vốn

đăng ký), tỉnh Ninh Thuận đứng đầu về số vốn đăng ký do có dự án liên doanh

sản xuất thép giữa tập đoàn Lion Malaysia với Vinashin tổng vốn đăng ký 9,79 tỷ

USD, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 2 trong số 43 địa phương của cả nước, có 4

dự án, tổng vốn đăng ký 9,35 tỷ USD, chiếm 15,5% tổng vốn đăng ký, tiếp theo

là Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Phú Yên,…

Phần lớn các dự án năm 2009 đăng ký đầu tư vào các địa bàn phía Nam,

Nam Trung bộ và Trung bộ.Ttrong đó Bà Rịa -Vũng Tàu (6,73 tỷ USD vốn đăng

ký mới và tăng thêm) đứng đầu; tiếp đến là Quảng Nam, Bình Dương, Đồng Nai

và Phú Yên với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 4,1 tỷ USD; 2,5 tỷ USD; 2,36 tỷ

USD và 1,7 tỷ USD.

Sang năm 2010, Quảng Nam dẫn đầu về FDI với vốn đăng ký cấp mới và

tăng thêm đạt tới 4,2 tỷ USD, tiếp theo là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh,

thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An với quy mô vốn đăng ký lần lượt là 2,56 tỷ

USD, 2,2 tỷ USD USD, 2 tỷ USD và 1,3 tỷ USD. Nếu tính theo vùng kinh tế thì

khu vực Đông Nam bộ dẫn đầu cả nước với vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là

trên 6,3 tỷ USD, đứng thứ hai là khu vực Duyên hải Nam trung bộ với con số

trên 4,8 tỷ USD, thứ ba là khu vực Đông bắc với trên 2,5 tỷ USD.

3.2.4. Kết quả huy động FDI theo đối tác đầu tư nước ngồi

Năm 2008, đã có 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại Việt Nam,

trong đó có 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư vốn trên 1 tỷ USD.

Malaysia đứng đầu bảng, với 55 dự án, vốn đăng ký 14,9 tỷ USD, chiếm 4,7% về

số dự án và 24,8% về vốn đầu tư đăng ký. Đài Loan đứng thứ 2, có 132 dự án,

vốn đầu tư 8,64 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ 3, với 105 dự án, vốn đầu tư 7,28 tỷ

USD. Singapore đứng thứ 4, có 101 dự án, vốn đầu tư đăng ký 4,46 tỷ USD.

Brunei đứng thứ 5, có 19 dự án, vốn đầu tư 4,4 tỷ USD...GVHD: Th.S PHAN THỊ ÁNH NGUYỆT17SVTH: PHẠM THỊ HIỀNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Năng lực của đối tác Việt Nam còn nhiều hạn chế: Phần lớn các doanh nghiệp nước ta đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới, các máy móc, thiết bị đa số đã lỗi thời, nhất là ở các khu vực sản xuất nhỏ; công tác nghiên cứu thị tr

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×