Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống loại bỏ phân đối với sàn có thanh hở

Hệ thống loại bỏ phân đối với sàn có thanh hở

Tải bản đầy đủ - 0trang

Logo

Hình ảnh hệ thốngHố phânHệ thống cạo phân hình chữ VHệ thống băng tảiLogo

Hệ thống sàn rác Các yếu tố bên ngồi: nhiệt độ, tốc độ gióLogo

Phương pháp chăn ni lợn tại Việt Nam Quy mô nhỏ lẻ chiếm 80% Do đó người dân chủ yếu sử dụng mơ hình hầm biogas tại hộ gia đình Ngồi ra một số chuồng trại quy mô lớn áp dụng phương pháp mới chăn ni lớn trên đệm lót lên menwww.themegallery.comCompany LogoLogo Làm hầm biogasLogo Chăn ni lợn trên đệm lót lên men: là phương pháp ni dưỡng lợn trên đệm lót chuồng có khả năng phân giải mạnh chất hữu cơ

và ức chế các vsv gây hại nên có tác dụng lên men tiêu hủy phân, nước tiểu làm giảm các khí độc và mùi hôi trong chuồng nuôi.www.themegallery.comCompany LogoLogoCảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe !!!Click to edit company slogan .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống loại bỏ phân đối với sàn có thanh hở

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×