Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Hiện trạng bùn thải ở Việt Nam

II. Hiện trạng bùn thải ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Mơ hình xử lý bùn thải bằng kiềm

1. Giới thiệu

 WAS là sản phẩm phụ của quá trình xử lý nước thải,

chiếm khoảng 0,5-1% tổng lượng nước thải.

 Xử lý bùn bằng kiềm: Phương pháp tiền xử lý, phá vỡ

các bơng bùn và các tế bào, giải phóng các chất hữu

cơ → hòa tan bùn, giải phóng nước bên trong.

 Thiết bị đơn giản, dễ hoạt động và hiệu quả cao. Xử lý bùn bằng kiềm

• Phụ thuộc vào tan rã hoặc phá hủy các cấu trúc bông

bùn và thành tế bào bằng gốc hydroxy.

• Các EPS giữ bùn hạt với nhau để hình thành bơng bùn.

EPS (protein, chất humic, polysaccharid, chất béo và

axit nucleic).

• Dung dịch kiềm mạnh hòa tan chất keo và ion hóa

chúng bởi nhóm hydroxyl (-OH-O-), dẫn đến q trình

hòa tan tiếp theo.

• pH cao và sự xà phòng hóa lipid, các tế bào bị phá hủy

và các chất bên trong được giải phóng.CÁC NGHIÊN

CỨU TRƯỚC

SCOD hoặc giảm

VSS đặc biệt là ở

liều lượng kiềm

thấp (<0,1 mmol/L)

hoặc kết hợp với

xử lý nhiệt (52000C).BÀI BÁO NÀY

Tác dụng phân hủy

bùn và khả năng khử

nước trong quá trình

xử lý bằng NaOH và

[Ca(OH)2] với liều

lượng thấp và cao ở

nhiệt độ môi trường

xung quanh (0-40oC).2. Phương pháp

 NaOH:0,05 1,0 mol/L.

 Ca(OH)2: 0,02

NaOH hoặc - 0,5 mol/L.Đầu ra của bể hiếu

khí và bể nén bùn.

Hàm lượng nước

Ca(OH)

Mẫu

bùn

2

98%, pH 6,9; SCOD

275 mg/l, chất rắn

lơ lửng (SS) 12,788

Mẻ phản ứng

mg/L và chất rắn lơ

hỗn hợp 2L, t

lửng dễ bay hơi

(0-400C)

(VSS) 9,630 mg/L.• Sự hòa tan của chất hữu cơ trong bùn được tính với SCOD

và VSS.

• Mức độ phân hủy bùn: DDCOD = (SCOD - SCOD0)/(TCOD SCOD0)

Trong đó: SCOD0 là SCOD của mẫu bùn khơng được xử lý

TCOD là tổng nhu cầu oxy hóa học của bùn mẫu.

• Khả năng khử nước trong bùn được đo bằng ba phương

pháp: thời gian lọc tách nước (CST), lọc, ly tâm.3. Kết quả và thảo luận

3.1. Sự hòa tan các chất hữu cơ

+ NaOH

Ảnh hưởng của liều lượng NaOH trong sự phân hủy

bùn được thể hiện bởi sự thay đổi SCOD.

SCOD tăng theo liều lượng NaOH và xử lý hiệu quả

nhất khi NaOH khoảng 0,05 mol/L (0,16 g/g DS).

Trong 30 phút đầu tiên, khoảng 60-71 % các

hữu cơ được hòa tan, tỷ lệ SCOD tăng lên và

trong bùn khoảng 0,63.chất

VSS3.1. Sự hòa tan các chất hữu cơHình 1: Sự biến đổi SCOD của bùn theo thời gian

trong khi xử lý bằng NaOH.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Hiện trạng bùn thải ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×