Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1: Mục tiêu của Tổng công ty.

1: Mục tiêu của Tổng công ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Sản phẩm thép cán đạt1.100 triệu tấn, tăng 5,6% so với năm 2008

- Sản phẩm phôi thép đạt 730 nghìn tấn, tăng 14,1% so với năm 2008

- Tiêu thụ thép cán đạt 1.120 triệu tấn, tăng 12,1% so với năm 2008

- Lợi nhuận phấn đấu đạt 250 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước đúng

quy định, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động và thu

nhập bình quân tối thiểu bằng mức thực hiện năm 2008.

3.1.2: Mục tiêu dài hạn.

Trong giai đoạn đến 2020 vẫn sử dụng cơng nghệ truyền thống là sản

xuất lò cao luyện thép. Đồng thời tích cực nghiên cứu áp dụng các công nghệ

mới, tiên tiến, hiện đại để phát triển ngành thép. Đối với khu liên hợp luyện

kim khép kín có vốn đầu tư lớn và thời gian xây dựng kéo dài, có thể triển

khai trước khâu sản xuất cán kéo. Sau sẽ phát triển tiếp khâu sản xuất phôi

cán từ quặng.

Đi đôi với việc đầu tư xây dựng các nhà máy hiện đại, phải hết sức coi

trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ, hiện đại hố các cơ sở hiện

có lên ngang bằng tiên tiến trong nước và khu vực.

Quan tâm công tác đào tạo nhân lực và phát triển khoa học công nghệ

phục vụ phát triển ngành.

Mục tiêu phát triển tổng thể hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam là

đáp ứng tối đa nhu cầu về các sản phẩm thép của nền kinh tế, tăng cường xuất

khẩu.

3.1.3: Mục tiêu chiến lược công tác tổ chức lao động.

Hoàn thiện đề án thành lập Tập đồn thép Việt Nam để kịp thời trình

Chính phủ khi được yêu cầu.Chỉ đạo các đại diện vốn Tổng công ty tại các công ty cổ phần báo cáo

nội dung, chương trình và tiến độ Đại hội cổ đơng thường niên.

Tiếp tục thực hiện công tác định mức lao động, hồn thành quyết tốn

đơn giá tiền lương hàng năm và chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch đơn

giá tiền lương năm tiếp theo.Tiếp tục triển khai quy chế hỗ trợ sắp xếp lao

động cơ quan Tổng công ty phục vụ công tác sắp xếp lại lao động của công ty

mẹ.

Tiếp tục triển khai quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng, ban tổng

cơng ty, giám đốc, phó giám đốc các đơn vị thành viên, đại diện phần vốn

tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết.

Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo của tổng công ty,

tiếp tục triển khai công tác quốc phòng từ tổng cơng ty đến các đơn vị thành

viên.

3.2.Các giải pháp hoàn thiện về quản lý trả lương cho người lao

động tại văn phòng Tổng cơng ty Thép Việt Nam.

3.2.1: Hồn thiện cơng tác đánh giá thực hiện cơng việc.

Đánh giá thực hiện công việc là một trong những khâu quan trọng giúp

tổng công ty đưa ra mức điểm phù hợp giúp cơng tác trả lương được tiến hành

chính xác, công bằng và hợp lý.

Nhận thấy, kết quả đánh giá thực hiện cơng việc tại văn phòng tổng

cơng ty hầu hết là do lãnh đạo các phòng ban đánh giá, nếu kết quả sản xuất

kinh doanh tốt thì số điểm tăng đều nhau và ngược lại, đánh giá như vậy là

mang tính chất chung chung, cào bằng. Q cơng ty cần thiết phải đánh giá

dựa trên các yếu tố cơ bản như các tiêu chuẩn thực hiện công việc. cần phải

đánh giá chính xác số ngày lao động thực tế của người lao động thông quabảng chấm công. Bảng chấm công cần được tiến hành thường xuyên và liên

tục. Song bảng chấm công mới phản ánh được số ngày người lao động có mặt

mà chưa phản ánh được chất lượng công việc người lao động thực hiện ra sao

và số thời gian thực tế làm việc như thế nào. Xét thấy cần có 1 bộ phận cán bộ

giám sát việc đi muộn về sớm của cán bộ công nhân viên.

Việc xét điểm chức danh công việc thực hiện theo năm hoặc theo quý

là một khoảng thời gian tương đối dài, tổng công ty nên xem xét việc xét

điểm cho cán bộ công nhân viên trong thời gian ngắn hơn. Đồng thời “điểm

chức danh công việc chỉ thay đổi khi người lao động được phân công bổ sung

thêm công việc hoặc thay đổi công việc được đảm nhận” là một quy tắc hơi

cứng nhắc khiến người lao động không cố gắng phấn đấu, sáng tạo bởi người

lao động cho rằng dù có cố gắng thì mức điểm cũng chỉ nằm trong một

khoảng nhất định ứng với từng đối tượng.

Do vậy xây dựng điểm chức danh công việc cần xét đến nhiều yếu tố

liên quan trực tiếp đến kết quả công việc như cấp bậc đang làm, thái độ, trách

nhiệm đối với cơng việc, mức độ hồn thành cơng việc… Tổng số điểm sẽ

phản ánh tương đối đầy đủ hao phí lao động của người hưởng lương thời gian.

Xây đánh giá thực hiện cơng việc tuỳ theo đặc điểm, tính chất nhiệm vụ

của tổng công ty, nhưng phải dựa trên các nội dung sau :

- Mức độ phức tạp của công việc

- Trình độ của người lao động

- Tinh thần trách nhiệm trong công việc

-Ý thức tổ chức kỷ luật

- Mức độ hồn thành cơng việc được giao

- Ngày cơng thực tế tham gia...Ngoài ra, để đảm bảo việc đánh giá thực hiện cơng việc là chính xác thì

việc đánh khơng chỉ là nhiệm vụ của lãnh đạo các phòng ban. Nên giao việc

đánh giá thực hiện công việc cho từng cán bộ cơng nhân viên, sau đó là đánh

giá tổng hợp của lãnh đạo các phòng ban. Điều này gây nên sự thân mật giữa

lãnh đạo và nhân viên cũng như tạo niềm tin, công bằng cho người lao động.

Em xin đưa ra bảng đánh giá thực hiện công việc cho từng cán bộ công

nhân viên như sau.Bảng 3.1: Đánh giá thực hiện công việc của cán bộ công nhân viên

văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam.

Họ và tên:..............................................................................................

Cơng việc:.............................................................................................

Đơn vị:...................................................................................................

Giai đoạn đánh giá:...............................................................................

STTChỉ tiêu đánh giáMức độ đánh giáĐiểm

cao

nhấtĐiểm đánh giánhânL.ĐạoGhi

chúTrước thời hạn

1Tiến độ hoàn thành

n/vụĐúng thời hạn

Sau thời hạn2Sáng tạo trong cvCó sáng tạo

Khơng sáng tạo

Tình thần t/n cao3Trách nhiệm với cvCó trách nhiệm

Ko có trách nhiệm

Rất tốt4Chất lượng cv hồn

thànhTốt

Khơng đúng u cầu

Đi đầy đủ, đúng giờ5Đảm bảo ngày công lv Đi muộn,nghỉ<2ngày

Nghỉ>2 ngày

Vượt mức6Tiến độ thực hiện cvĐúng thời hạn

Không kịp thời7Hợp tác trong cvTốt

Hạn chếChú ý: Điểm cao nhất ( cộng 1 đến 7) phải phù hợp với từng đối

tượng áp dụng.Sau khi từng cán bộ cơng nhân viên đánh mức độ hồn thành cơng việc

của mình, lãnh đạo các phòng ban xem xét, lấy ý kiến cơng đồn và tổng hợp

điểm đánh giá đưa về phòng tổ chức lao động.

Bảng 3.2: Tổng hợp điểm đánh giá thực hiện cơng việc của các

phòng ban.

Đơn vị:...................................................................................................

STTHọ tênĐiểm

Cá nhân xếpL.Đạo xếpGhi chú1

2

3

4Ngồi ra, Tổng cơng ty có thể sử dụng phương pháp quản lý bằng mục

tiêu. Trong phương pháp này người lãnh đạo bộ phận cùng với từng nhân viên

xây dựng các mục tiêu thực hiện cơng việc cho từng thời kì tương lai. Người

lãnh đạo sử dụng các mục tiêu đó để đánh giá sự nỗ lực của nhân viên và

cung cấp các thông tin phản hồi cho họ.Nếu thực hiện tốt phương pháp này sẽ

góp phần quan trọng trong việc tạo động lực cho người lao động ở mọi cấp

quản lý vì người lao động và cấp quản lý cùng tham gia vào việc xây dựng

mục tiêu cơng việc cho chính mình.

Để đánh giá thực hiện cơng việc tốt đòi hỏi người làm cơng tác đánh

giá khơng chỉ có hiểu biết sâu rộng, đi sâu, đi sát quần chúng mà còn có tâm

nghề nghiệp tránh các lỗi trong đánh giá như: lỗi thiên vị, lỗi xu hướng trung

bình, lỗi thái cực, lỗi định kiến....Điều đó đòi hỏi việc tuyển dụng cán bộ đánh

giá hết sức kỹ càng đồng thời luôn trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho các cán

bộ làm công tác đánh giá. Nhà quản lý cũng như người đánh giá phải thường

xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân viên mình để có những cải tiếnthích hợp, thường xun bồi dưỡng, trau dồi những kiến thức mới cho người

lao động để họ theo kịp thời đại.

3.2.2:Hồn thiện các hình thức trả lương.

Tuy hình thức trả lương theo thời gian mà văn phòng tổng cơng ty đang

áp dụng đã gắn kết với kết quả sản suất kinh doanh của tổng công ty song tiền

lương mà người lao động nhận được chưa thực sự gắn với kết quả thực hiện

công việc của họ,chưa có động lực mạnh cho người lao động làm việc và

cống hiến. Do vậy em xin đề xuất 2 giải pháp để hồn thiện cách tính lương

của văn phòng tổng công ty thép Việt Nam.

C1: Trả lương cho cán bộ cơng nhân viên theo hình thức lương thời

gian có thưởng.

Như đã phân tích trong việc trả lương cho cán bộ cơng nhân viên của

văn phòng tổng cơng ty đã có phần tiền thưởng trong lương thông qua điểm

chức danh công việc song ngồi hình thức thưởng định kỳ, tổng cơng ty nên

nghiên cứu và thực hiện hình thức thưởng ngồi lương với một số hình thức

phổ biến như thưởng cho phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thưởng do

hoàn thành suất xắc nhiệm vụ....Tiền thưởng này nên cộng vào ln tiền

lương tháng thay cho việc để đến cuối kì hoặc cuối năm, tránh để quá lâu tạo

cảm giác chờ đợi, không thoải mái cho người lao động

Như vậy văn phòng tổng cơng ty thép Việt Nam ngồi việc vận dụng

hình thức trả lương theo thời gian (đó là phương pháp căn cứ vào cấp bậc

công việc, hệ số phụ cấp,điểm chức danh công việc và số ngày công thực tế đi

làm) nên chăng sử dụng hình thức trả lương theo thời gian có thưởng sẽ kích

thích người lao động hăng say hơn trong công việc, để phân biệt rõ sự cố

gắng của người lao động này với người lao động khác. Điều này sẽ khuyếnkhích cao độ người lao động tập trung trí tuệ hồn thành cơng việc được giao,

kích thích mạnh người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công tác.

Ltt = L gđ + Th

Trong đó:

Ltt: Lương thực tế hàng tháng

Lgđ: Lương giản đơn

Th: Thưởng

Thay vì thưởng đồng loạt vào cuối năm sau khi quyết tốn, thay vì

thưởng như nhau cho tất cả cán bộ công nhân viên, tổng công ty nên phân bổ

tiền thưởng vào các tháng trong năm (đặc biệt thưởng đột xuất) sẽ giúp cho

cán bộ công nhân viên giảm bớt trạng thái chờ đợi tiền thưởng quá lâu, giúp

cho họ phấn khích hơn trong cơng việc.

Để làm được điều này, cán bộ làm công tác tổ chức lao động kết hợp

với lãnh đạo các phòng ban phải theo dõi sát sao việc thực hiện công việc của

người lao động, thu nhận, nắm bắt các ý kiến đóng góp,sáng tạo của cán bộ

công nhân viên để đánh giá mức thưởng hợp lý và cơng bằng nhất.

C2: Thực hiện khốn quỹ lương cho cán bộ cơng nhân viên các phòng

ban.

Khốn quỹ lương cho các phòng ban nhằm phát huy tinh thần sáng tạo,

năng động, trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên. Qua đó có thể đẩy

nhanh năng suất lao động, khai thác tối đa thị trường hiện có và mở ra thị

trường mới.

Để khốn quỹ lương một cách chính xác cần phải xác định rõ cơ sở và

các chỉ tiêu khốn cho từng phòng ban. Có thể căn cứ vào các chỉ tiêu sau.- Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng bộ phận được

giao khoán

- Căn cứ vào đơn giá tiền lương được giao

- Căn cứ vào số lao động cần thiết, hệ số lương và các khoản phụ

cấp

- Căn cứ vào các quy định trong bộ luật lao động và các quy định

hiện hành của Nhà nước về chế độ giao khoán

- Căn cứ vào mức chi phí ( cơng tác phí, sử dụng xe con, điện

thoại....)

Sau khi tính tốn và phân tích, văn phòng tổng công ty giao đơn giá

tiền lương đến từng bộ phận phòng ban,trưởng bộ phận có trách nhiệm tổ

chức thực hiện phân phối quỹ tiền lương đã được khoán cho nhân viên văn

phòng của mình theo cơng thức sau:

3.2.3: Hồn thiện các hình thức thưởng

Về vấn đề tiền thưởng, quý công ty không nên đưa ra mức thưởng

chung chung cho tất cả các cá nhân. Nên dựa vào mức độ hồn thành cơng

việc được giao để phân bổ quỹ tiền thưởng cho hợp lý tránh tình trạng nhân

viên cố gắng hay không cố gắng đều hưởng mức thưởng như nhau, điều này

dễ gây ra tình trạng bất bình đẳng trong công ty, không tạo động lực cho

người lao động.

Em xin đề xuất cách tính tiền thưởng như sau:

Vt * KiTLth =m Kn

n 1Trong đó:TLth: Tiền thưởng cho người lao động thứ i

Vt: quỹ tiền thưởng

Ki:Số điểm của người lao động thứ i

Kn: Tổng số điểm của lao động toàn văn phòng

m: Tổng số lao động trong tồn cơng ty

Ví dụ:

Vt =564.123.000

Ki = 75 x 12 =900

m Kn 107712

n 1Khi đó tiền thưởng của người thứ i là:564.123.000 * 900

4.563.193

1077123.2.4: Tạo nguồn tiền lương tăng thu nhập cho người lao động

Vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp là vấn đề tạo nguồn tiền

lương tăng thu nhập cho người lao động mà vẫn khơng vi phạm các chế độ

chính sách bảo tồn và phát triển doanh nghiệp. Do đó để tăng nguồn lương

tăng thu nhập cho người lao động mà khơng vi phạm các chế độ chính sách

bảo tồn và phát triển doanh nghiệp thì tỏng cơng ty cần phải thực hiện một số

công việc sau:

+ Mở rộng qui mô sản xuất, tăng doanh số tiêu thụ. Mở rộng thêm

nhiều mặt hàng mới, đáp ứng nhu cầu không chỉ của riêng ngành xây dựng

mà còn các ngành khác như nơng nghiệp, dich vụ tiêu dùng và xuất khẩu ra

nước ngoài...

+ Đa dạng hóa sản phẩm. Như chúng ta đã biết sn phẩm chính của tổng

cơng ty là thép tuy nhiên trong những năm gần đây tổng công ty đã kinhdoanh them một số lĩnh vực khác cũng đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty

như xuất khẩu lao động, đào tạo lao động cho ngành thép, các dự án, cơng

trình...do vậy cần được phát huy. Bên cạnh đó vẫn giữ vững năng lực sản xuất

sản phẩm truyền thống đưa ra thị trường

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành đó là phương châm

sống còn của các doanh nghiệp trong cạnh tranh. Đồng thời cần thiết ra tăng

các đại lý bán hàng trong cả nước, tổ chức hội nghị khách hàng, đẩy mạnh

hoạt động quảng cáo...

Tất cả những việc làm trên đây sẽ tạo được nhiều việc làm, tăng quỹ

lương, đảm bảo thu nhâph của cán bộ công nhân viên, khẳng định được vị thế

của công ty trên thị trường ttong và ngồi nước.

3.2.5:Bố trí sắp xếp lại lao động các phòng ban

Tiền lương trả theo thời gian chỉ thực hiện đúng chức năng của nó và

quản triệt nguyên tắc phân phối theo lao động và đánh giá khối lượng , chất

lượng mà người lao động hoàn thành được thực hiện tốt. Việc trả lương cho

cán bộ quản lý, nhân viên văn phòng dựa vào lương cấp bậc của từng người,

điểm chức danh công việc và ngày công lao động thực tế trong tháng của

người đó. Song thời gian lao động của cán bộ cơng nhân viên thì tổng cơng ty

khơng quản lý được, chính điều đó xuất hiện tình trạng người lao động khơng

làm hết khẳ năng của mình, còn q nhiều thời gian dư thừa do cùng một

cơng việc bố trí qúa nhiều người làm. Như vậy tổng công ty nên sắp xếp lại

bộ máy quản lý sao cho gọn nhẹ, để tăng thời gian làm việc trong ngày xem

xét tính chất cơng việc để giao cho từng người (tức là áp dụng phương pháp

định mức lao động theo kinh nghiệm). Trưởng phòng giao cơng việc và đánh

giúa khối lượng cơng việc mà họ hồn thành và áp dụng các phương phápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1: Mục tiêu của Tổng công ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x