Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệp- Về thị trường

Tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp và các đối tác

làm ăn có uy tín. Xây dựng các mối quan hệ vững chắc vì đây là đầu mối

tiêu thụ hàng hóa rất tốt còn là bộ phận giám sát trực tiếp của công ty đối

với hệ thống sản xuất. Trong giai đoạn hiện nay tuy nền kinh tế có phần suy

giảm nhưng nhu cầu về đồ chơi trẻ em vẫn được xem trọng và nó còn là

nhu cầu cần thiết đối với trẻ em nó làm tăng khả năng phát triển cho trẻ.

Đây cũng là có hội cho chi nhánh bán được nhiều hàng và thu được doanh

thu cao hơn.

- Về nguồn nhân lực

Chi nhánh tiến hành tổ chức xắp xếp lại nhân sự từ khâu nhập hàng

đếm bán hàng sao cho hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, tuyển dụng và đảm

bảo tạo bài bản hệ thống để doanh nghiệp có thể tìm hiểu và mở rộng thị

trường. Đi đôi với việc xắp xếp và tuyển dụng cơng ty xây dựng các chính

sách đãi ngộ thỏa đáng, gắn với quyền lợi công ty với quyền lợi của nhân

viên, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên có mơi trường phát triển sáng

tạo cống hiến vì sự lớn mạnh của chi nhánh công ty cũng như của tồn cơng

ty.

- Về quản lý các nguồn lực tài chính

Việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính có ý nghĩa

quan trọng liên quan đến sự sống còn của chi nhánh cơng ty. Do đó, nó

được coi như tuyên ngôn của chi nhánh trong sử dụng vốn: đáp ứng nhu

cầu, tự chủ cao trong kinh doanh, tiết kiệm trong sử dụng. Song song với

việc nâng cao ý thức sử dụng vốn của mỗi cán bộ công nhân viên trong chi

nhánh cần xây dựng một kế hoạch tài chính để việc sử dụng vốn được hiệu

quả và đem lại lợi nhuận uy tín cho cơng ty.

3.2 Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐSinh Viên: Phạm Thị Trang81Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệp3.2.1 Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Mục đích của việc nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả sử

dụng VLĐ là nhằm đảm bảo nhu cầu tối đa về vốn cho việc phát triển sản

xuất kinh doanh trên cơ sở nguồn vốn có hạn của doanh nghiệp được sử

dụng một cách hợp lý, tiết kiệm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Để đạt được mục đích trên yêu cầu bắt buộc đối với các doanh

nghiệp đó là:

- Đảm bảo sử dụng VLĐ đúng hướng, đúng mục đích, đúng kế

hoạch kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra. Để thực hiện điều này doanh

nghiệp nên có kế hoạch sử dụng VLĐ một cách có hiệu quả, tránh lãng phí

vốn.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về lưu thông

tiền tệ.

- Thực hiện tốt các quy định pháp quy, pháp lệnh kế toán thống kê,

cùng các quy định của Nhà nước về quản lý vốn tại doanh nghiệp.

3.2.2 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

3.2.2.1 Kế hoạch hóa VLĐ

Kế hoạch hóa VLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và rất cần thiết

cho các doanh nghiệp. Để quá trính sản xuất diễn ra thường xuyên liên tục,

hiệu quả thì trước hết phải đáp ứng đủ và kịp thời VLĐ và tiếp đến là sử

dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả tránh tình trạng huy động vốn thừa gây

lãng phí và tăng chi phí kinh doanh.

Để có một kế hoạch thật đầy đủ, chính xác thì khâu đầu tiên doanh

nghiệp phải xác định đúng nhu cầu VLĐ cho hoạt động sản xuất kinh

doanh. Chỉ khi xác định đúng nhu cầu VLĐ thì mới có thể đưa ra kế hoạch

VLĐ và tổ chức đáp ứng nhu cầu đó từ đó hạn chế tối thiểu tình trạng thiếu

vốn, gây gián đoạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc phải đi vaySinh Viên: Phạm Thị Trang82Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpngân hàng với lãi suất cao…dẫn đến giảm lợi nhuận kinh doanh. Việc xác

định chính xác nhu cầu VLĐ cũng hạn chế được tình trạng ứ đọng vốn, gây

lãng phí và giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Cụ thể trong lĩnh vực sản xuất doanh nghiệp phải lập và thực hiện

đúng kế hoạch mua sắm, dự trữ vật tư cả về số lượng, chất lượng, chủng

loại, trên cơ sở một mức khoa học, hợp lý, chuẩn bị đầy đủ cả về số lượng

và chất lượng máy móc thiết bị lao động … thực hiện rút ngắn chu kỳ sản

xuất sản phẩm.

Trong lĩnh vực lưu thông doanh nghiệp cẩn phải quản trị các khoản

vốn bằng tiền, quản lý các hoạt động thanh tốn, hồn thành kế hoạch sản

phẩm về mặt số lượng, chất lượng và chủng loại.

Sau khi xác định nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,

để đáp ứng nhu cầu VLĐ doanh nghiệp phải lựa chọn các hình thức khai

thác và tạo lập vốn lưu động thích hợp. Doanh nghiệp phải tiến hành khai

thác triệt để các nguồn VLĐ bên trong đồng thời phải tính tốn lựa chọn

huy động các nguồn vốn bên ngoài với mức độ hợp lý tạo ra một cơ cấu

vốn tối ưu nhằm giảm tới mức thấp chi phí sử dụng vốn từ đó tạo ra lợi

nhuận cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch hóa VLĐ, doanh nghiệp phải biết

trú trọng kết hợp giữa kế hoạch hóa VLĐ và quản lý VLĐ.

3.2.2.2 Thực hiện quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học

Quản lý tốt vốn lưu động chính là quản lý tiền mặt, dự trữ và các

khoản phải thu. Tiền mặt, dự trữ và các khoản phải thu có mối quan hệ với

nhau trong thể thống nhất. Mức dự trữ vật tư sẽ quyết định mức cân đối tiền

mặt hợp lý. Đồng thời tiền mặt cũng ảnh hưởng tới chính sách tín dụng

thương mại của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có chính sách tín dụng

thương mại hợp lý thì doanh nghiệp đảm bảo không bị chiếm dụng vốn lớn

mà vẫn dữ được khách hàng, ngồi ra còn đảm bảo lượng tiền đầy đủ khiSinh Viên: Phạm Thị Trang83Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpcần thiết cho các chi phí. Lượng tiền tối ưu này phải được tính tốn dựa

trên căn cứ mức vốn tối ưu. Việc dự trữ mặc dù tốn chi phí nhưng vẫn đem

lại lợi ích cho doanh nghiệp, chẳng hạn nếu doanh nghiệp dự trữ một lượng

lớn thành phẩm sẽ không bị mất cơ hội khi thị trường trở nên khan hiếm

sản phẩm đó. Tương tự như vậy, nếu doanh nghiệp dự trữ nguyên vật liệu

quá ít có thể dẫn đến tình trạng ngừng sản xuất do thiếu nguyên vật liệu.

3.2.2.3 Đổi mới công nhệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản

xuất.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong kinh tế thị trường đòi hỏi

doanh nghiệp phải chịu thử thách khốc liệt của quá trình cạnh tranh của các

doanh nghiệp để tự khẳng định mình.

Chất lượng hàng hóa giá cả thành phẩm quyết định đến sự thành bại

của doanh nghiệp trong cạnh tranh. Việc áp dụng khoa học công nghệ mới

vào trong sản xuất cho phép tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá

thành hạ, tạo đà đảm bảo cho doanh nghiệp chiến thắng trong cạnh tranh

với các đối thủ của mình. Kỹ thuật tiến bộ và công nghệ hiện đại là điều

kiện vật chất giúp cho doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm mới, có

chất lượng cao phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

Hiện nay vấn đề tiêu thụ sản phẩm cũng đòi hỏi phải khoa học, nhờ

đó mà doanh nghiệp mới có thể tăng nhanh khối lượng tiêu thụ, tăng doanh

thu, tăng lợi nhuận. Đồng thời khi áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ sẽ rút

ngắn được chu kỳ sản xuất giảm tiêu hao nguyên liệu, giảm sử dụng vật tư

thay thế, tiết kiệm chi phí vật tư, hạ giá thành sản phẩm và cũng tăng nhanh

được tốc độ chu chuyển VLĐ.

3.2.2.4 Tổ chức tốt công tác quản lý tài chính và khơng ngừng nâng cao

trình độ mọi mặt cho người lao động

Tổ chức tốt công tác tài chính kế tốn trong doanh nghiệp là một

trong những biện pháp quan trọng để doanh nghiệp tăng cường công tácSinh Viên: Phạm Thị Trang84Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpquản lý, kiểm tra, kiểm sốt q trình kinh doanh, sử dụng các loại vốn có

hiệu quả cao. Để tìm được ngun nhân phải tổ chức phân tích hoạt động

kinh tế theo định kỳ. Thơng qua phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn

hiệu quả trong kỳ, kế tốn tìm ra ngun nhân và các biện pháp khắc phục

tồn tại, phát huy những thành tích đạt được. Mặt khác phải xem xét thường

xuyên mức vốn lưu động nhằm tiến tới mức thấp nhất sử dụng VLĐ. Quá

trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp là một q trình liên tục,

nối tiếp nhau do đó doanh nghiệp phải sử dụng đồng thời các biện pháp

mới có tác dụng nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ một cách hợp lý trong quá

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy doanh nghiệp cần phải:

- Tổ chức hạch toán khoa học, theo dõi đầy đủ chính xác, tồn diện

thu chi ngân sách trong doanh nghiệp.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp lệnh kế toán, thống kê Nhà

nước.

- Tăng nhanh vòng quay của vốn, đặc biệt là VLĐ, giảm các chi phí

lãi vay ngân hàng.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ vốn, chống tham ơ lãng phí thất thoát

vốn.

- Giảm bớt các thiệt hại do vi phạm hợp đồng kinh tế.

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý tài chính doanh

nghiệp cần phải tăng cường chức năng giám đốc tài chính trong doanh

nghiệp. Chức năng giám đốc tài chính trong doanh nghiệp có vai trò quan

trọng trong cơng tác quản trị nói chung và cơng tác quản lý VLĐ nói riêng.

Do vậy, tăng cường chức năng giám đốc tài chính trong doanh nghiệp là

phải giao cho cán bộ tài chính có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng trong quản

lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tài chính phải được giám đốc ở tất cảSinh Viên: Phạm Thị Trang85Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpcác khâu từ mua sắm, dự trữ, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cũng như mọi

lúc mọi nơi trong q trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy doanh nghiệp cần phải tăng cường, bồi dưỡng nâng cao

nghiệp vụ, các kiến thức về tài chính cho cán bộ quản lý, nhất là những cán

bộ quản lý tài chính trong doanh nghiệp.

Tóm lại việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ là một việc rất cần

thiết và cấp bách giúp cho doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả kinh doanh

cao hơn thu nhập của doanh nghiệp lớn hơn và đời sống của cán bộ công

nhân viên không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên việc áp dụng các biện

pháp nào còn phụ thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và trình độ

quản lý cua người lãnh đạo doanh nghiệp.

3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại chi

nhánh công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh

3.3.1 Kế hoạch hóa VLĐ

Việc sử dụng vốn một cách có hiệu quả sẽ làm cho chi nhánh Cơng

ty ngày càng làm ăn có hiệu quả. Vì vậy việc tăng nhanh hiệu quả sử dụng

VLĐ luôn là mục tiêu phấn đấu của chi nhánh Công ty. Để thực hiện được

những mục tiêu này thì chi nhánh Cơng ty cần tìm ra những phương pháp

mới để sử dụng mới sao có hiệu quả nhất.

Từ việc phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ, những thành tựu

cũng như những tồn tại cần khắc phục tại chi nhánh Công ty em xin mạnh

dạn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của chi

nhánh Công ty như sau:

3.3.1.1 Xác định nhu cầu VLĐ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Trước mỗi năm kế hoạch, chi nhánh luân lập ra những chỉ tiêu kế

hoạch để thực hiện dựa trên những căn cứ có khoa học như kế hoạch sản

xuất kinh doanh, tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật, định mức tiêu vật tư, giá cả vàSinh Viên: Phạm Thị Trang86Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệptrình độ quản lý. Nhưng việc xác định chính xác nhu cầu VLĐ cho sản xuất

kinh doanh là khó khăn. Vì vậy, để xác định chính xác hơn nhu cầu VLĐ

thì phải thực hiện một cách có khoa học:

- Phải căn cứ vào doanh thu thuần năm báo cáo và năm kế hoạch:

theo phương pháp này chi nhánh nên chọn các khoản mục của VLĐ có liên

quan và các khoản mục có mối liên hệ chặt chẽ với doanh thu thực hiện

trong kỳ. Sau đó dùng tỷ lệ phần trăm vừa ước tính được để ước tính cho

nhu cầu VLĐ cho năm kế hoạch dự trên doanh thu dự kiến. Trên cơ sở đó

tính xem một đồng doanh thu tăng thêm thì chi nhánh cần bỏ thêm bao

nhiêu đồng VLĐ. Sau đó lại sử dụng các tỷ trọng đã phân bố các khoản

mục VLĐ chúng ta sẽ tính được nhu cầu VLĐ.

- Phải căn cứ các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng VLĐ của năm

báo cáo để xác định các chỉ tiêu tài chính cho năm kế hoạch sao cho khả thi

nhất. Tuy nhiên, điều kiện áp dụng phương pháp này là người làm kế hoạch

này phải hiểu rõ ngành nghề hoạt động, quy mô kinh doanh.

- Chi nhánh Cơng ty cần phải chú trọng đến tình hình thị trường, nhu

cầu về sản phẩm có liên quan đến hoạt động của chi nhánh cũng như tình

hình phát triển kinh tế và kế hoạch định hướng của Công ty trong thời gian

sắp tới.

Tuy nhiên việc xác định nhu cầu VLĐ khơng phải lúc nào cũng

thuận lợi và chính xác như mong muốn. Vì vậy, chi nhánh nên có kế hoạch

VLĐ một cách kịp thời.

3.3.1.2 Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác và tạo lập VLĐ

Chi nhánh Công ty TNHH DV Đầu Tư Vinh Hạnh là một doanh

nghiệp tư nhân nên VLĐ của chi nhánh được huy động từ nhiều nguồn

khác nhau như nguồn đi vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn từ lợi

nhuận để lại của Công ty, nguồn chiếm dụng từ các cá nhân và tổ chức

khác.Sinh Viên: Phạm Thị Trang87Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpTrong các nguồn vốn này nguồn vốn tự bổ sung hầu như khơng tăng.

Đây cũng chính là một điều mà chi nhánh cần chú ý. Trước tiên để huy

động vốn chi nhánh cần huy động từ nội lực của Cơng ty. Chi nhánh có thể

tăng vốn từ nội lực của mình bằng các cách sau:

- Huy động vốn nhàn rỗi từ các quỹ chưa sử dụng: việc huy động

vốn từ các quỹ chưa sử dụng là nguồn vốn nhanh nhất rẻ nhất khi chi nhánh

cần bổ sung ngay lập tức.

- Huy động vốn từ lợi nhuận năm 2010 để lại. Với nguồn vốn này

chi nhánh cần lập kế hoạch bổ sung từ lợi nhuận để lại từng bước nâng cao

khả năng độc lập về tài chính và uy tín của chi nhánh.

- Chi nhánh cũng nên có kiến nghị với Công ty nhằm xin cấp thêm

nguồn vốn kinh doanh. Tuy nhiên, nguồn này là rất khó khăn bởi vì có thể

nguồn ngấn sách của Cơng ty còn hạn hẹp, việc huy động vốn từ nội lực

chiếm vai trò quan trọng nhưng nếu kinh doanh bằng tồn bộ vốn nội lực

thì khơng thể đảm bảo nhu cầu phát triển, không phát huy được các tiềm

năng trong xã hội, dễ dẫn đến rủi ro, do đó chi nhánh cần có kế hoạch huy

động hiệu quả VLĐ từ bên ngồi.

- Nguồn vốn bên ngoài quan trọng nhất là vốn vay ngân hàng.

Nguồn vốn vay của chi nhánh chủ yếu là vay ngắn hạn. Trong năm tới chi

nhánh cần tiếp tục huy động vốn từ nguồn này tuy nhiên cần phải đảm bảo

được tính an tồn và tính hiệu quả. Các nguồn vốn vay ngắn hạn chỉ nên

dùng để tài trợ cho TSLĐ không nên dùng để tài trợ cho TSCĐ bởi điều

nay gây mất an tồn cho tình hình tài chính của chi nhánh cũng như của

Cơng ty ảnh hưởng đến tính độc lập trên thị trường.

- Nhận, kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết từ các tổ chức, cá nhân,

đơn vị trong và ngoài nước. Việc liên doanh liên kết dựa trên sự thỏa thuận,

hợp tác giữa các bên thể hiện qua việc góp vốn trên cơ sở hai bên cùng có

lợi, rõ ràng nó đã giải quyết vấn đề vốn đầu tư cho đầu tư phát triển công ty.Sinh Viên: Phạm Thị Trang88Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpTuy nhiên, hình thức này thường có nhiều khó khăn hơn, đặc biệt với các

hợp đồng kinh doanh lớn, đòi hỏi chi nhánh phải có dự án mang tính khả thi

cao đảm bảo quyền lợi mong muốn của các bên tham gia liên doanh.

3.3.2 Quản lý tốt VLĐ

Vốn lưu động là điều kiện khơng thể thiếu trong q trình sản xuất

kinh doanh của chi nhánh cũng như của Công ty. Do vậy, việc chủ động xây

dựng kế hoạch huy động và sử dụng VLĐ vào sản xuất kinh doanh của chi

nhánh là hết sức cần thiết. Nhưng việc nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ

không thể thiếu được vai trò quản lý VLĐ.

3.3.2.1 Quản lý tiền mặt

Tiền mặt chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số VLĐ của chi nhánh

nhưng nó lại liên quan đến nhiều hoạt động của chi nhánh và đặc biệt nó có

vai trò quan trọng trong thanh tốn thức thời của chi nhánh.

Chính vì vậy, chi nhánh nên xác định một lượng tiền mặt hợp lý và

tối ưu để vừa đảm bảo khả năng thanh toán nhanh trong những trường hợp

cần thiết.

Hiện tại, thị trường chứng khoán của nước ta đang phát triển, đây là

một công cụ rất hữu hiệu để chi nhánh cũng như Cơng ty có thể vừa nhằm

mục đích sinh lợi lại vừa điều chỉnh lượng tiền mặt tối ưu. Khi chi nhánh có

mức tiền mặt dự trữ vượt quá mức tối ưu chi nhánh có thể sử dụng số tiền

dư thừa đó để đầu tư vào chứng khốn thanh khoản cao vừa nhằm mục đích

sinh lợi lại vừa tăng khả năng thanh toán. Ngược lại, nếu nhu cầu tiền mặt

lớn, mà mức dự trữ tiền mặt khơng đủ thì chi nhánh có thể sử dụng chứng

khốn thanh khoản cao để bổ sung lượng tiền mặt dự kiến.

Nhưng bên cạnh đó, về mặt quản lý chi nhánh cần thực hiện các biện

pháp quản lý tiền theo hướng kiểm tra chặt chẽ các khoản thu chi hàngSinh Viên: Phạm Thị Trang89Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpngày để hạn chế tình trạng thất thốt tiền mặt. Thủ quỹ có nhiệm vụ kiểm

kê số tiền tồn quỹ đối chiếu sổ sách để kịp thời điều chỉnh chênh lệch.

Để đạt được mức cân bằng về lượng vốn bằng tiền chi nhánh nên sử

dụng các biện pháp:

- Xác định nhu cầu vốn bằng tiền và thời gian vốn bằng tiền cần

được tài trợ. Để làm được điều này thì phải thực hiện tốt cơng tác quan sát,

nghiên cứu vạch rõ quy luật của việc thu chi.

- Song song với việc xác định nhu cầu vốn bằng tiền, chi nhánh rút

ngắn chu kỳ vận động của tiền mặt càng nhiều càng tốt để tăng lợi nhuận,

bằng cách giảm thời gian thu hồi những khoản thu bằng việc tăng tốc độ

thu, kéo dài thời gian trả những khoản phải trả bằng việc trì hỗn thanh

tốn.

3.3.2.2 Quản lý dự trữ

Việc xác định lượng tiền mặt tối ưu phải được dựa trên mức tối ưu vì

vậy quản lý dự trữ cũng có một vai trò quan trọng đối với chi nhánh.

Dự trữ vật tư:

Muốn cho hoạt động SXKD của chi nhánh cơng ty tiến hành đều

đặn, liên tục và hồn thành được kế hoạch sản xuất thì việc cung ứng

nguyên nhiên liệu phải được tổ chức hợp lý, phải thường xuyên đảm bảo

các loại nguyên nhiên liệu về số lượng, kịp thời gian và đúng về phẩm chất.

Yêu cầu đầu tiên đối với việc cung ứng nguyên liệu cho sản xuất là

phải đảm bảo đủ về số lượng. Nghĩa là nếu cung cấp với số lượng quá lớn,

dư thừa sẽ gây ra ứ đọng vốn và do đó sẽ dẫn đến việc sử dụng vốn kém

hiệu quả. Nhưng ngược lại nếu cung cấp không đủ về số lượng sẽ ảnh

hưởng tới liên tục của quá trình sản xuất, chi nhánh cơng ty sẽ khơng hồn

thành được nhiệm vụ sản xuất.Sinh Viên: Phạm Thị Trang90Trường Đại Học KTQDChuyên đề tốt nghiệpCung ứng nguyên liệu kịp thời nghĩa là cung ứng đúng thời gian đặt

ra của chi nhánh Công ty, thời gian này dựa vào kế hoạch sản xuất trong kỳ.

Nếu cung cấp không kịp thời sẽ dẫn đến sản xuất ngừng trệ vì chờ đợi

nguyên liệu. Trong quá trình sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu đảm

bảo đầy đủ tiêu chuẩn và chất lượng là một yêu cầu cần thiết. Bởi nguyên

liệu tốt hay xấu, sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và giá thành sản

phẩm, do đó khi nhập nguyên liệu cần phải đối chiếu các tiêu chuẩn quy

định, đối chiếu các hợp đồng đã ký để đánh giá nguyên liệu cung cấp đúng

chất lượng hay chưa.

Để đáp ứng được yêu cầu trên của chi nhánh Công ty phải thường

xuyên kiểm tra, đối chiếu với tình hình sản xuất thực tế và tình hình dự trữ

nguyên liệu trong kho, ln kết hợp hài hòa, vừa đảm bảo tiết kiệm vốn.

Sử dụng tiết kiệm nguyên liệu là một trong những tiêu chuẩn cơ bản

để giảm chi phí sản xuất, giảm lượng VLĐ, hạ giá thành sản phẩm và tăng

vòng quay vốn cho chi nhánh Cơng ty. Bởi vậy việc phân tích tình hình sử

dụng ngun liệu vào trong sản xuất sản phẩm phải được tiến hành thường

xuyên trên các mặt. Khối lượng nguyên liệu sử dụng vào sản xuất sản phẩm

và mức tiêu dùng nguyên liệu để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

Để thực hiện tiết kiệm nguyên liệu chi nhánh cần xác định đúng nhu

cầu nguyên liệu cho sản xuất, dự trữ vật tư đủ đảm bảo cho quá trình sản

xuất được diễn ra liên tục. Muốn vậy chi nhánh cần thường xuyên kiểm tra

so sánh giữa khối lượng nguyên liệu tiêu dùng thực tế với khối lượng

nguyên liệu còn lại trong kho chưa dùng đến. Để tổ chức việc cung cấp

nguyên liệu hợp lý hạn chế nguyên liệu tồn kho, phấn đấu tiến tới tồn kho

bằng không.

Để tiết kiệm nguyên liệu, chi nhánh công ty cần giảm mức tiêu phí

nguyên vật liệu cho những sẩn phẩm sai hỏng. Bằng cách:Sinh Viên: Phạm Thị Trang91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VINH HẠNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×