Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xỏc nh sai s ch to cho phộp ca gỏ.

Xỏc nh sai s ch to cho phộp ca gỏ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sau khi sử dụng đồ gá xong, cần tiến hành tháo rời, tra dầu mỡ định kỳ chống rỉ sét…

và để nơi khô ráo.30KẾT LUẬN

Sau một thời gian làm việc tập trung, khẩn trương dưới sự hướng dẫn chỉ bảo của

các thầy giáo trong bộ môn, đặc biệt là thầy giáo: ………….., đến nay đồ án của em đã

hoàn thành đúng thời hạn đảm bảo các nhiệm vụ được giao.

Qua q trình làm đồ án đã giúp tơi làm quen với những công việc cụ thể của

người kỹ sư cơ khí trong tương lai, phương pháp làm việc độc lập, sáng tạo, khoa học, kỷ

luật, đồng thời đồ án đã giúp bản thân tôi củng cố thêm các kiến thức đã được học cũng

như học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu.

Cuối cùng em xin cám ơn thầy giáo ……………, cùng các thầy trong bộ môn đã

tận tình hướng dẫn cho em hồn thành đồ án này.

Em xin chân thành cảm ơn !31TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] - Hồ Viết Bình - Phan Minh thanh.

Thiết Kế ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - NXB KHKT 2013.

[2] - Hồ Viết Bình - Nguyễn Ngọc Đào.

CƠNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - ĐHSPKT 2013.

[3] - Hồ Viết Bình - Nguyễn Ngọc Đào.

CHẾ ĐỘ CẮT GIA CƠNG CƠ KHÍ - NXB Đà Nẵng 2001

[4] - Nguyễn Đắc Lộc - Lê Văn Tiến.

Sổ tay CNCTM tập 1 - NXB KHKT 2010.

[5] - Nguyễn Đắc Lộc - Lê Văn Tiến.

Sổ tay CNCTM tập 2 - NXB KHKT 2010.

[6] - Hồ Viết Bình - Lê Đăng Hồnh - Nguyễn Ngọc Đào.

ĐỒ GÁ GIA CƠNG CƠ KHÍ - NXB Đà Nẵng 2000.

[7] - Trần Văn Địch.

SỔ TAY VÀ ATLAS ĐỒ GÁ - NXB KHKT 2000.

[8] - Nguyễn Ngọc Đào - Hồ Viết Bình - Phan Minh Thanh.

CƠ SỞ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY - ĐHSPKT 2002.

[9] - Ninh Đức Tốn .

SỔ TAY DUNG SAI LẮP GHÉP - NXB GIÁO DỤC 2000.32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xỏc nh sai s ch to cho phộp ca gỏ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×