Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

của nhiều tập thể và cá nhân. Em xin được bày tỏ sự biết ơn tới tập thể và cá

nhân:

Trường Đại học Hùng Vương, là nơi đào tạo kiến thức 4 năm qua cho em.

Các thầy cô giáo đến từ trường Đại học Hùng Vương đã giúp đỡ em trong

quá trình học tập và làm bài khóa luận này.

Các anh chị tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 đã tạo mọi điều kiện

cho em trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho đề tài.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cơ giáo ThS. Đỗ Thị Minh Hương

đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ em hồn thành bài khóa luận.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè và gia đình đã tạo mọi điều kiện

thuận lợi và giúp đỡ, động viên khích lệ, đờng thời có những ý kiến đóng góp

q báu trong q trình thực hiện và hồn thành bài khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!Phú Thọ, ngày … tháng … năm 2018

Sinh viênNguyễn Thị Xuân117Phụ lục 01P

hụ lục 02Phụ lục 04Phụ lục 05Phụ lục 06Phụ lục 07Phụ lục 08Phụ lục 09Phụ lục 10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x