Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Ngoài ra doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để có thể kiểm soát tốt nhất đối với tất cả các khoản. Bên cạnh đó khi khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nên theo dõi chi tiết cho từng công trình để có thể dễ kiểm soát thay vì theo

+ Ngoài ra doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để có thể kiểm soát tốt nhất đối với tất cả các khoản. Bên cạnh đó khi khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nên theo dõi chi tiết cho từng công trình để có thể dễ kiểm soát thay vì theo

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình độ chun mơn nghiệp vụ. Đây cũng là một việc làm thường xuyên của

công ty.

Để hoạt động thành công và hiệu quả công ty cần phải luôn coi trọng vấn

đề trình độ, kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên nói chung và đội ngũ nhân viên

kế tốn nói riêng. Công ty cần xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đầy

tiềm năng thì yếu tố phát triển kỹ năng là vơ cùng quan trọng. Giải pháp mà

cơng ty có thể thực hiện như gửi các cán bộ kế toán đi tập huấn, tham gia vào

các khóa học đào tạo nghiệp vụ kế toán và kiểm toán nội bộ, nắm bắt các chuẩn

mực theo dõi thông tư, nghị định mới.

Cán bộ kế tốn phải thường xun cập nhật những thơng tin quy định mới

của nhà nước về chế độ kế tốn để đảm bảo cho cơng việc hạch tốn kế tốn nói

chung, kế tốn thanh tốn nói riêng được chính xác

Để nhân viên, cán bộ trong công ty làm việc có hiệu quả thì một việc quan

trọng mà những nhà quản trị cần làm là luôn tạo cho nhân viên một tinh thần

làm việc thoải mái nhất, có chế độ khen thưởng đối với những nhân viên làm

việc tốt, có hình thức kỷ luật khiển trách với những việc làm sai, quan tâm đến

đời sông vật chất và tinh thần của nhân viên. Có như vậy cơng ty mới hoạt động

tốt trên thị trường.114C. KẾT LUẬN

Kế toán thanh toán là một trong những phần hành kế toán quan trọng đối

với một doanh nghiệp bất kỳ, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng. Đối với các cơ

quan quản lý cấp trên, còn cung cấp cho họ những thơng tin, số liệu chính xác,

phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần

làm lành mạnh hố cơng tác tài chính của một doanh nghiệp.

Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu ở cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng

789, em đã dần làm quen được với cơng việc của một kế tốn tại cơng ty đặc

biệt là cơng tác kế tốn thanh tốn. Để hạch tốn thực sự là một nghệ thuật đo

lường, mơ tả và giải thích các hoạt động kinh tế, ngồi việc theo sát chế độ kế

tốn hiện hành. Việc hồn thành cơng tác kế tốn nói chung và kế tốn thanh

tốn nói riêng là một yêu cầu rất cần thiết để giúp cho kế toán thực sự phát huy

tác dụng của mình và trở thành một cơng cụ sắc bén phục vụ quản lý kinh tế.

Thời gian thực tập tại công đã giúp cho em bước đầu làm rõ và đạt được những

mục tiêu đặt ra khi nghiên cứu đề tài này:

- Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về kế toán thanh toán trong doanh nghiệp.

- Phản ánh và phân tích thực trạng kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ phần tư

vấn xây dựng 789.

Trên cơ sở thực trạng cơng tác kế tốn thanh tốn tại cơng ty nhằm đưa ra

một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ

phần tư vấn xây dựng 789. Đề tài đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu nghiên

cứu đã đặt ra ban đầu. Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài em thấy rằng

cơng tác kế tốn ln đòi hỏi sự đổi mới để khơng ngừng hồn thiện việc nâng

cao vai trò của kế toán trong doanh nghiệp là việc làm hết sức quan trọng và có

ảnh hưởng, ý nghĩa lớn trong sự phát triển công ty.115D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài Chính (2013), 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam và tồn bộ các thơng

tư hướng dẫn các chuẩn mực, NXB Tài Chính, Hà Nội.

2. Bộ Tài Chính (2015), Hệ thống tài khoản kế tốn, Nxb Tài Chính, Hà Nội.

3. Bộ Tài Chính(2015), Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế

toán chủ yếu, Nxb Tài Chính, Hà Nội.

4. GS.TS.NSDN Ngơ Thế Chi (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, Nxb Tài

chính, Hà Nội.

5. PGS. TS. Nguyễn Văn Công (2012), Lý thuyết và thực hành kế tốn tài

chính, NXB Tài Chính, Hà Nội.

6. GS.TS. Nguyễn Đình Đỗ (2012), Giáo trình nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế

về kế tốn và kế tốn tài chính trong doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội.

7. Hồng Thị Hạnh (2015), Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn thanh tốn tại cơng

ty cổ phần may Vĩnh Phú”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

8. Đỗ Văn Hiệp (2014), Khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn thanh tốn tại cơng ty

cổ phần LICOGI 14”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ.

9. Phạm Thị Khánh Linh (2016), Khóa luận tốt nghiệp “Thực trạng kế tốn

thanh tốn tại cơng ty TNHH An Thành”, Trường Đại học Hùng Vương, Phú

Thọ.

10. PGS. TS. Võ Văn Nghị (2013), 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Nxb Lao

động, Hà Nội.

11. TS. Trương Thị Thủy (2009), Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp,

Nxb Tài Chính, Hà Nội.

12. Tài liệu kế tốn của cơng ty cổ phần tư vấn xây dụng 789 cơng bố.

13. Thơng tư 200/2014/TT-BTC.LỜI CẢM ƠN

Trong q trình thực hiện đề tài: “Kế tốn thanh tốn tại cơng ty cổ phần

tư vấn xây dựng 789”, em đã nhận được sự hướng dẫn, tạo điều kiện, động viên

116của nhiều tập thể và cá nhân. Em xin được bày tỏ sự biết ơn tới tập thể và cá

nhân:

Trường Đại học Hùng Vương, là nơi đào tạo kiến thức 4 năm qua cho em.

Các thầy cô giáo đến từ trường Đại học Hùng Vương đã giúp đỡ em trong

quá trình học tập và làm bài khóa luận này.

Các anh chị tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng 789 đã tạo mọi điều kiện

cho em trong quá trình thu thập số liệu phục vụ cho đề tài.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cơ giáo ThS. Đỗ Thị Minh Hương

đã tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ em hồn thành bài khóa luận.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn bè và gia đình đã tạo mọi điều kiện

thuận lợi và giúp đỡ, động viên khích lệ, đờng thời có những ý kiến đóng góp

q báu trong q trình thực hiện và hồn thành bài khóa luận.

Em xin chân thành cảm ơn!Phú Thọ, ngày … tháng … năm 2018

Sinh viênNguyễn Thị Xuân117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Ngoài ra doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm kế toán để có thể kiểm soát tốt nhất đối với tất cả các khoản. Bên cạnh đó khi khách hàng thanh toán cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nên theo dõi chi tiết cho từng công trình để có thể dễ kiểm soát thay vì theo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x