Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phát Tấu, Khai Phương, Phá Ngục, Giải Kết, Mông Sơn thí thực.

Phát Tấu, Khai Phương, Phá Ngục, Giải Kết, Mông Sơn thí thực.

Tải bản đầy đủ - 0trang

5 cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Chè, 5 hộp

Kem + bàn Chải đánh Răng, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5

chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng 5 bánh mực

tàu, 5 gói kẹo, 25 mét vải Phin trắng, 5 quyển sổ, 5 chiếc Ô vải

( Loại to ), 5 đôi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu Thau. 5 chiếc

bát có nắp để đựng bát vị thang, 1 đĩa gừng lát mỏng có muối,

1 khăn Mặt xấp nuớc.

Bát vi thang.

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Huơng, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hưong, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu.

16h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

17h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu

Buổi tối.

* 19h Cúng Yểm Tâm.

184- Lễ: 10 phẩm oản gạo, 10 bát Chè, 2 đĩa Xôi, Hoa Quả, Oản

Bột, ( lễ mặn Xôi Thịt Trầu Rượu ) dâng các ban thờ Thánh

Thần. 100 cái Kim, 100 Đồng Tiền xu, 3 Chén Hạt Cải, 3

chiếc Bút Lông, 1 Bánh Mực Tàu, 1 Chiếc Khăm mặt, 1 chiếc

Chậu Thau nhỏ, 1 chiếc Guơng, 2 lọ Keo gắn Gỗ, 1 hộp hồ

dán Giấy.

Ghi Chú: Mỗi pho Tượng gồm 1 lai Vàng, 1 lai Bạc, 1 hạt

Ngọc Trai, 1 hạt Mã Não, 1 nhánh San Hô, 1 hạt Hổ Phách, 1

hạt Pha Lê.

Xem lại huyệt để đưa cốt vào ở đằng sau pho Tượng cần rộng

3cm sâu khoảng 4cm và có nắp Gỗ đậy cẩn thận, kẻo đến lúc

làm rồi lại không kịp.

- Lễ làm xong để vào một nơi đậy cẩn thận, lễ tuần nào mới

dâng tuần đó chứ khơng nên dâng trước.

Nghỉ hết ngày

Ngày hôm sau

* 8h Cúng Phật

- Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (1

lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

Lục vị trà

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, 1 miếng Bạch Đàn, 1 gói

chè búp, 1 gam quế quan, 1 gam trầm hương

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

185mới dâng lên tuân cúng Phật.

* 9h cúng Phóng sinh.186- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. Chim, cá, trạch, cua,

ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ mà nó sắp bị con

người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho nó để mình cầu

phúc.)

l0h Triêu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa

llh Cúng chúc thực

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

* 16h Thỉnh xá

* 17h Phóng xá

- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo

* Bầy đàn Ngũ phương Bá ngục

Chuẩn bị: 5 chiếc bàn và khăn trải, 5 đĩa oản bột 5 màu (xanh,

đỏ, trắng, vàng, tím mỗi đĩa 5 phần), 5 lọ hoa (5 màu), 5 nải

chuối, 10 đĩa quả, 5 đĩa hoa (5 màu)

* 18h Cúng khai phương

- Lễ: 5 đĩa oản gạo, 5 đĩa quả, 5 lễ mặn (Xôi, thịt, trầu, rượu),

5 đĩa gạo to

187* 19h Phá Ngục.

Lễ: 1 cơi trầu rựơu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Con cháu chuẩn bị tiền lẻ khi chạy Đàn qua cửa nào thì dải

tiền vào Gạo ở cửa ấy.

21h Huyết Hồ.

Lễ: 1 chiếc Chảo Gang, 1 chiếc Bếp Kiềng, 1 chai Dầu Ăn, 1

chiếc Búa, 1 chiếc Kìm, 1 chai CơKa, 1 dây xích,

Nghỉ hết ngày.

Ngày mồng 4.

Buổi sáng

7h Quy âm tụng Kinh (Lương Hoàng Sám, Di Đà, Dược

Sư)

Lễ: Tiền gạo, nến, Xôi, Chè.

l0h bầy đàn Dược Sư hội.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà phòng

+ Thỉnh các sư tụng kinh thì chuẩn bị lộc hồi hướng mỗi vị 1

chiếc khăn bông, 1 lọ dầu gội đầu, 1 hộp thuốc đánh Răng, 1

lọ Dâu Gió, 1 hộp Bánh, 1 phong bì, thỉnh bao nhiêu vị Sư thì

chuẩn bị bằng đấy còn dư ra khoảng 10 xuất để tạ Sư chủ Đàn

và các Thầy cúng )

* 8h cúng tạ Bách nhật Phủ.

188189+ Lễ ban Tam Bảo:

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột,

+ Lễ 2 ban đức Thánh Trần:

Lễ: 1 cơi trầu ruợu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

+ Lễ trên công Đồng:

Lễ: 1 mân các thứ Quả, 3 bát Cơm lồng, 3 gói muối Vừng, 2

đĩa oản Gạo, 2 đĩa oản Bột, 1 đĩa xôi to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu

cau chẽ.

+ Lễ dưới Hạ Ban:

Lễ: 1 cơi Trầu, 1 chai Rượu, 1 khổ Thịt, 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Gạo,

1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống, 2 quả Trứng bỏ vào 2

bát Nước dâng 2 bên Hạ Ban, 1 đĩa Muối.

Buổi chiều.

* 14h Cúng Đàn Tam Phủ.

Lễ: 1 đĩa xôi to ( tam Sinh gồm 1 thủ Lợn, 1 con Gà, 1 con

Ngan ), 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 2 đĩa quả, 2 đĩa Oản

bột, 2 đĩa Oản Gạo, 1 lễ mặn nhỏ ( Xôi, Thịt, Trầu Rượu ) 3

quả Trứng sống, 2 mét vải Trắng, 2 mét vải Xanh, 2 mét vải

Vàng,

Bầy Đàn Kết.

Chuẩn bị: 1 cuộn giấy cuộn, 1 hộp Hồ, 10 tờ Giấy ngũ sắc, 1

con Dao, 1 chiếc Kéo, 1 chậu Thau Nhôm, 1 cuộn chỉ Trắng, 1

190chiếc Kim.191*15h Sao đàn hành khoa Giải kết

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1

đĩa Muối.

Hợp Đồng Từ hồi Linh an vị.

* 17h Bầy đàn mơng sơn thí thực .

- Lễ: 1 mâm xôi, l xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 2

nia quần áo, giấy tiền, 1 chai rượu, 1 cơi trầu can trẽ 5 quả, 2

hộp chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa,

10 tờ giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, 2 nia quả các loại ,

bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, ( Nên sắm càng nhiều thì càng

tốt)

Cúng khoa Phóng Đăng.

- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo .( 49 chiếc bát hoa

Đăng)

18h Cúng Mơng Sơn thí Thực.

21 Cung Thăng Bảo Đài.

- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

MÃ CHUNG CÁC ĐÀN.

Đàn Tiếp Linh.

1 cỗ Mũ, Ngựa (mầu Đỏ )

189Đàn Phát Tấu.5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Đàn Hoá Y.

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Vàng )

Đàn Phóng Sinh.

1 cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Trắng )

Đàn Tam Phủ.

1 cỗ Mũ Bình Thiên ( Xanh ,Trắng ,Vàng )

Đàn Phóng Xá.

- 5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

5 chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 5 cửa Ngục cửa có qn Lính đầu

Trâu mặt Ngựa cầm đao đứng gác.

Đàn Phóng Đăng.

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Trắng )

Đàn Kỳ An

1 cỗ Mũ Đương Niên,

1 cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím )

Đàn thăng bảo đài

1 tọa Cửu phẩm 9 tầng cao 5 m

Ghi chú: Mã của các chân linh nên đốt đơn giản Quần áo, túi,

nón, mũ, dày, dép, khăn, giấy tiền là được191Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát Tấu, Khai Phương, Phá Ngục, Giải Kết, Mông Sơn thí thực.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×