Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành Công Ty.

Lễ khánh thành Công Ty.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tấu.

Buổi chiều

* 14h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, ( 1

lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

Lục vi trà.

5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

16h Tụng Kinh.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Thỉnh các Sư tụng Kinh. Thì chuẩn bị lộc hồi hướng mỗi vị

(1 chiếc khăn Bông, 1 lọ dầu Gội Đầu, 1 hộp thuốc Đánh

Răng, 1 lọ Dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1 phong bì cả các Sư và ơng

Thầy chuẩn bị 15 xuất )

Phóng sinh

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến v.v.v ( đ ạ i loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc. )

17h Lễ đền hồn Long mạch.

Lễ: l cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

1785 thứ đất: đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.179* 5 thứ Nước: Nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Đò, nước

Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 1 gói hàn the, 1 bát

ô tô cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím)

* 1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l đêm là được chứ khơng được đun là Vang

bị chết khơng thể có màu đỏ được. Và đào sẵn 5 hố 5 phương

đất để đổ Đất, Nước xuống điền hồn.

* 18h cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 1 mâm xơi, 2 xoong qn dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè búp, 2 phẩm

oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 đĩa hoa, 10 tờ giấy 5 màu,

Oản quả khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, 4 cây vàng Nghìn

mầu Vàng, quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên

sắm càng nhiều thì càng tốt mỗi thứ bầy 1 mân chứ không bầy

lẫn lộn được, ít nhất cũng phải từ 15 mâm trở lên)

Mã các đàn

Đàn phát tấu

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

Mã đàn điền hoàn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

con Rồng, 5 cây Vàng ngũ sắc.

180Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa Hoa, 10 đơi Nến cốc to, 1 hộp Hương

Vòng, (Táo, Lê, Cam, Xồi ) mỗi thứ 15 kg, 100 bơng ( Huệ,

Cúc, Hồng ) Giấy Tiền các loại ( tiền Đinh, tiền Vàng ) mỗi

thứ 3 buộc, Bánh, Kẹo, Thuốc Lá, Trà Khồ, 50 nắm Hương Hà

Nội.

Hoàn tất18153. Lễ Kỷ niệm ngày khánh tân Từ Đường.

* 8h Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông ) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con Dao, 5

cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Chè, 5 hộp

Kem + bàn Chải đánh Răng, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5

chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh

mực tàu, 5 gói kẹo, 25 mét vải Phin trắng, 5 quyển sổ, 5 chiếc

ô vải ( Loại to ), 5 đôi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu Thau. 5

chiếc bát có nắp để đựng bát vị thang, 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 1 khăn Mặt xấp nước.

Bát vi thang.

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu

* l0h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa

* 11h Cúng sám Gia tiên

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ trưa.

182Buổi chiều.

* 14h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột

Lục vị Trà.

5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, 1 miếng Bạch Đàn, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước rót vào chuyên chén

mới dâng lên tuần cúng Phật.

* 16h tụng Kinh .

Lễ: Tiền gạo, nến.

* Phóng sinh.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đ ạ i loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc.)

17h Cúng chúc thực)

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Hoá Y ( Đốt Mã ).

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

18h Bầy đàn mơng sơn thí thực .

Lễ: 1 mâm xơi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp chè búp, 2 phẩm oản

183bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5 màu, Oản

quả khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, 4 cây vàng Vong ( vàng

thỏi), quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, ( Nên sắm

càng nhiều thì càng tốt mỗi thứ bầy 1 mân chứ khơng bầy lẫn

lộn được ít nhất cũng phải từ 15 mâm trở lên )

Sắm Lễ chung.

2 hộp Hương Vòng, 100 bơng Huệ, Cúc, Hồng, 15 kg Cam,

Táo, Lê, 10 nải Chuối, 1 quả Dưa Hấu, 10 đôi Nến cốc, 100

Phẩm Oản bột, Giấy Tiền lễ Đàn (Tiền Đinh, Tiền Vàng ) mỗi

thứ 3 buộc.

+ Ghi chú: Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo

và chuẩn bị khăn trải bàn.

* Nếu có tơn lơ Hương thì chuẩn bị mỗi bát hương 1 lai Vàng,

1 lai Bạc, 1 hạt Ngọc Trai, 1 hạt Mã Não. l thúng cát đen rửa

sạch phơi khô tẩm nước Ngũ vị phơi tiếp, 1 thúng than rơm

dần sạch.

Mã chung các đàn .

Đàn Tiếp Linh.

1 Cỗ Mũ, Ngựa, hia ( màu Đỏ )

Đàn Hoá

1 Cỗ Mũ, Ngưa, Hia ( màu Vàng )

Đàn Phát Tấu

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Đàn Kỳ An.

184l cỗ Mũ Đương Niên

l cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím ).185- Mã của các Chân Linh Tổ Tiên nên đốt đơn giản Quần áo,

Túi, Nón, Mũ, Dày, Dép, Khăn, Giấy Tiền là được.18654. Phát Tấu, Khai Phương, Phá Ngục, Giải

Kết, Mơng Sơn thí thực.

Đại trai đàn.

Buổi sáng.

9h Cúng đãng uế.

Lễ: 5 đồng oản gạo, 5 đồng oản bột, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 cơi

trầu rượu.

l0h Cúng Tổ.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo, 1 đĩa xôi, 1

đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phụ mộc, 1 đĩa Quả.

11h Cúng sám Gia Tiên.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 1

chai rượu.

Hoá Y ( Đốt Mã)

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Buổi chiều.

* 14h Cúng Phát tấu.

- Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông ) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con Dao1835 cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Chè, 5 hộp

Kem + bàn Chải đánh Răng, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5

chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng 5 bánh mực

tàu, 5 gói kẹo, 25 mét vải Phin trắng, 5 quyển sổ, 5 chiếc Ô vải

( Loại to ), 5 đôi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu Thau. 5 chiếc

bát có nắp để đựng bát vị thang, 1 đĩa gừng lát mỏng có muối,

1 khăn Mặt xấp nuớc.

Bát vi thang.

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Huơng, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hưong, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu.

16h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

17h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu

Buổi tối.

* 19h Cúng Yểm Tâm.

184Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành Công Ty.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×