Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành Tam Quan

Lễ khánh thành Tam Quan

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tấu.

Buổi chiều175* 14h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, dâng

các ban (Xôi Thịt Trầu Rượu dâng các ban Thánh).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

16h Tụng Kinh.

Lễ: 1 đĩa cam, l dĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

16h Lễ đền hoàn Long mạch. ( kết hợp lúc Tụng Kinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

5 thứ nước: Nước đọng trên Lá Sen ( hoặc nước nồi đáy )

nước lòng Đò, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa.

1 gói hàn the, 1 bát ơ tơ cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( đỏ,

trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi

mới cho vào ngâm cách 1 đêm là được chứ không được đun là

Vang bị chết không thể có màu đỏ được.

17617h cúng Phóng sinh.

Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. Chim, cá, trạch, cua,

ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ mà nó sắp bị con

người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho nó để mình cầu

phúc. )

18h Cúng Phóng Đăng.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. (mua 49 chiếc bát

Hoa Đăng hoặc 50 chiếc Bát Nhựa mua Nến Sáp nhỏ đặt vào,

giấy 5 màu mỗi loại 3 tờ cắt thành cánh Sen, 5 hộp Hồ dán

Giấy ) .

20h cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 1 mâm xôi, 2 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 1

chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 1 bát Cơm lồng, 1 bát

Nước lọc, 2 hộp chè búp, 10 phẩm oản bột, 10 quả Cam, 4

cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10 tờ giấy 5 màu, Oản quả

khoảng 5 lễ, quần áo, giấy tiền, 4 cây vàng Nghìn mầu Vàng,

quả các loại, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên sắm càng

nhiều thì càng tốt mỗi thứ bầy 1 mân chứ không bầy lẫn lộn

đuợc, ít nhất cũng phải từ 15 mâm trở lên )

Mã các đàn

Đàn phát tấu

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Mã đàn điền hồn.

1775 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

5 con Rồng,

Đàn Phóng Đăng.178l cỗ Mũ, Ngựa (mầu Trắng )

Đàn Phóng Sinh

l cỗ Mũ, Ngựa ( mầu Trắng)

Hoàn tất.16950. Lễ khánh thành siêu thị

Buổi sáng.

* 8h Lễ Phần Sài Khánh Trạch.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

bát tô cháo, 1 đĩa nẻ, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa quả, 1 cốc ngũ

vị

* 9h Cúng phát tấu

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông) 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái

kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói thuốc

lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5

chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải đỏ, 1 đĩa

gừng lát mỏng có muối, 5 quyển sổ, 5 chiếc bát có nắp để

đựng bát vị thang, 5 chiếc Ơ, 5 đôi Dép, 1 chiếc khăn mặt sấp

nước đặt vào chiếc đĩa.

Bát vị thang

1 miếng bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5 nụ

Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường vào

đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát

Tấu.

Buổi chiều

170* 14h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, ( 1

lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

Lục vị trà.

5 gam cam thảo, 20 quả táo tầu, bạch đàn 1 miếng, 1 gói chè

búp, 1 gam quế quan, 1 gam trầm hương

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng lên tuần cúng Phật

16h Tụng kinh

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Thỉnh các Sư tụng Kinh. Thì chuẩn bị lộc hồi hướng mỗi vị

(1 chiếc khăn Bông, 1 lọ dầụ Gội Đầu, 1 hộp thuốc Đánh

Răng, 1 lọ Dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1 phong bì cả các Sư và ơng

Thầy chuẩn bị 15 xuất)

* Phóng sinh

- Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc)

17h Lễ điền hồn Long Mạch

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.171Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành Tam Quan

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×