Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ cầu siêu vong hồn tử nạn.

Lễ cầu siêu vong hồn tử nạn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

gam Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.148- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường

vào đun sơi, múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

Phát Tấu.

15h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

16h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, 1 lễ

mặn ( Xôi Thịt Trầu Rượu).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả ráo tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cụng Phật

18h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu

Buổi tối.

20h Triêu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

Hóa y (đốt mã)149Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Ngày thứ 2.

* 7h Quy âm Khai Kinh ( Thuỷ Sám Di Đà Dược S ư ) .

Lễ: Tiền gạo, nến.*l0h bầy đàn Dược Sư hội.Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Nếu thỉnh Sư tụng Kinh. Gia đình chuẩn bị lộc hồi hướng

mỗi vị ( 1 chiếc khăn Bông, 1 lọ dầu Gội Đầu, 1 hộp thuốc

Đánh Răng, 1 lọ Dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1 phong bì )

* 11h phóng sinh.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hai về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc. )

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

Đàn Tam Phủ.

1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to ( hoặc tam Sinh gồm 1 thủ Lợn, con

Gà, 1 con Ngan ) 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 2 đĩa quả, 2

đĩa Oản bột, 2 đĩa Oản Gạo, tam sinh nếu có, 1 lễ mặn nhỏ

( Xơi, Thịt, Trầu Rượu ) 3 quả Trứng sống, 2 mét vải Trắng, 2

mét vải Xanh, 2 mét vải Vàng.150* 15h Cung khoa Cắt Đoạn.

Lễ: 1 đĩa xôi to. 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, 1

đĩa quả, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo.

Bầy Đàn Kết.

Chuẩn bị: 1 cuộn giấy Cuộn, 1 hộp Hồ, 10 tờ giấy ngũ sắc, 1

con dao, 1 chiếc Kéo, 1 chậu Thau Nhôm, 1 cuộn chỉ trắng, 1

chiếc Kim.

* 16h Sao đàn hành khoa Giải Kết.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 bát cháo, 1 đĩa nẻ, 1 đĩa gạo, 1 bát

muối

Hợp đồng tử

* 18h Phân rỵ

- Lễ: 1 chiếc quần vải để mặc, 1 chiếc quần giấy, 1 quả trứng

gà luộc, 1 cây khoai ngứa nướng cháy củ, 1 cây chuối nướng

cháy củ, 1 chén thóc rang, 1 chén đỗ xanh rang, 1 chiếc bè

chuối dài 60cm rộng 40cm, 72 đồng tiền xu, 1 quả trứng gà để

ấp (hoặc đã mổ mỏ rồi là tốt nhất)

1 cây khoai ngứa để giống, 1 cây chuối giống, 1 chén thóc

giống, 1 chén đỗ xanh giống, 36 nan đóm dài 1,5 m, 1 chiếc

mẹt, 1 con gà trống biết gáy

Ghi chú: Sau khi lễ xong thuê người khác họ trở xích lơ đưa ra

151sơng thả

Hồi linh an vị152Bầy đàn mơng sơn thí thực.

Lễ: 1 mâm xơi, l xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 2 nia

quần áo, giấy tiền, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp

chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10

tờ giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, 2 nia quả các loai, Quần

áo, Giấy Tiền, bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v (Nên sắm càng

nhiều thì càng tốt)

* Cúng khoa Phóng Đăng.

- Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, l cơi trầu cau chẽ, 1

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. 50 chiếc Bát Nhựa gắn

nến hoặc mua cốc Nến nhỏ đặt vào và 49 cái đèn Trời.

* 19h Cúng Mông Sơn thí Thực.

Ngày 28

Buổi sáng.

* 8h Lễ đền hồn Long Mạch

- Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 đĩa Oản bột, 1

nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

5 thứ dất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng

5 thứ ước: Nước đọng trên Lá Sen ( hoặc nước nôi đáy ), nước

lòng Đò, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 1 gói

hàn the, 1 bát ơ tơ cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ,

trắng, vàng, tím )

Ghi chú: Tất cả những thứ đất nước trên chia làm 2 phần.

153- l phần để điền hoàn Long Mạch154- 1 phần trộn lẫn vào nhau nặn 5 con Rùa đường kính 15cm ở

dưới bụng nó để 1 lỗ rộng và sâu 4cm có nắp đậy và mua 5

chiếc nồi đất có cả vung để làm lễ yểm.

Lưu ý trước đã nhờ ai yểm ở đâu rồi thì phải đào lên rải ra

sông chứ yểm chồng lên nhau là khơng có tác dụng.

1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l đêm là được chứ không được đun là Vang

bị chết khơng thể có màu đỏ được.

9h Lễ Phần Sài Khánh Trạch.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, hoa quả, 1 cốc

Ngũ vị.

l0h Lễ An Trấn cấm Đàn Kết Giới.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

11h Lễ An Trấn Hoá Đàn.

Chuẩn bị bầy đàn ngũ phương: 5 chiếc Bàn và Khăn trải, 5 đĩa

oản bột 5 màu (Xanh, đỏ, trắng, tím, vàng mỗi đĩa 5 phẩm), 5

đĩa oản gạo, 5 đĩa quả, 5 lọ hoa, 5 nải chuối, 5 lễ mặn (Xôi,

Thịt, Trầu, Rượu ) 5 dĩa Gạo To, 5 cây vàng thỏi 5 mầu, giấy

tiền Đinh, Vàng, 1 chiếc chổi Rơm, 1 chậu thau Nhơm to hố

Sớ.

Mồn tất.

Lễ chung 2 ngày.

20 nải Chuối, 20 đĩa Hoa, 20 đơi Nến cốc, 10 hộp Hương

155Vòng, 1 gói Nến con, ( Táo, Lê, Cam, Xoài) mỗi thứ 15 kg156(Huệ, Cúc, Hồng) Giấy Tiền các loại (tiền Đinh, tiền Vàng)

mỗi thứ 3 buộc, 50 nắm Hương Hà Nội,

Mã chung các đàn.

Mã đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

Mã đàn điền hồn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

con Rồng.

Đàn Tiếp Linh.

1 Cỗ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Đỏ )

Đàn hóa y

1 cỗ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Vang)

Đàn phát tấu

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mâm Biểu.

Đàn Tam Phủ.

3 cỗ Mũ Bình Thiên (Xanh ,Trắng ,Vàng).

Đàn kỳ an

1 cỗ Mũ Đương Niên

l cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím).

Đàn Phóng Đăng.1571 cỗ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Trắng )

Ghi chú: Mã của các Chân Linh nên đốt đơn giản Quần áo,

Túi, Nón, Mũ, Dày, Dép, Khăn, Giấy Tiền là được.

- Kê tên tuổi ngày giờ mất của các vong tử nạn lên để làm sớ

và báo cho gia đình họ đến theo lễ được thì tốt158Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ cầu siêu vong hồn tử nạn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×