Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ chiêu Hồn lập Mộ.

Lễ chiêu Hồn lập Mộ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

cốc nước Ngũ Vị, 2 mâm cơm cúng, 2 chai Rượu, 2 cơi trầu137têm, 2 khay nước trà cúng ( Quần áo Mã của các vong làm

Mộ) 1 con Gà trống sống, 1 chiếc chậu Thau.

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng (tuỳ theo làm nhiều thì phải lấy nhiều mỗi cỗ 2 bát tô )

5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen ( nếu khơng có thì thay

bằng nước nồi đáy chõ Xơi ) nước trong lòng Đò hoặc

Thuyền, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa

5 cuộn chỉ: Đủ 5 màu loại 300m (xanh, đỏ, trắng, vàng, tím)

1 miếng gỗ Vang: đem về chẻ nhỏ ngâm cách 3 ngày 3 đêm là

được chứ không được đun là Vang bị chết khơng thể có màu

đỏ được.

Mỗi bộ cốt gồm: 1 quả Dừa, 360 khúc Dâu (trong đó có 10

đoạn dài tất cả tước sạch vỏ ) 1 cỗ Tiểu, 2 m vải Đỏ, bó Đăng

Tâm ( cũng có khi gọi là cây bấc Đèn mua ở hiệu Thuốc Bắc )

* Thí thực (Cúng chúng sinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa qủa, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền các loại và tiền Vãng Sinh, 100 bộ Quần áo, 2 ngìn Vàng

hồ vvv.

Lễ chung

20 nải chuối, 20 đĩa Hoa, 5 đụi Nến cốc, 3 hộp Hương Vòng,

(Tấo, Lê, Cam, Xồi ) mỗi thứ 5 kg, 100 bông ( Huệ, Cúc,

Hồng) Giấy Tiền các loại ( Đinh,Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 20

lắm Hương, 1 tạ Than, 3 lớt Dầu hoa, 7 bơ gạo Nếp, 2 bơ đỗ

Xanh, 3 bơ gạo tẻ, 4 bơ Gạo nếp nấu Chõ, 2kg Đường, 5 lễ

138Trầu Cau, 2 lít Rượu, 3 kg Thịt lợn.139Ghi chú: Gia đình chuẩn bị tiền lẻ khi các Thầy tuyên Sớ thì

dâng vào đĩa để thướng Sớ. Chiều hôm trước sắp cơm canh

khấn Gia Tiên tại nhà mời các Cụ ngày sau về Chùa lễ Phật.

* Cúng tạ Mộ

Lễ: 1 nải Chuối, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn

to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, 5 cốc nến, 1 cốc nước ngũ

Vị

Lễ tất.14042. Nghi lễ điền hoàn.

Cúng Phật.

Lễ: 10 phẩm oản gạo, 3 đĩa xôi, 3 đĩa chè, 3 lọ Hoa, 2 đĩa Quả,

10 phẩm Oản Bột, 1 cơi trầu cau chẽ, 1 cốc nuớc ngũ Vị.

15h Lễ đền hoàn Long mạch.

Lễ: 1 cơi trầu ruợu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

5 thứ đỗ: Đỗ Xanh, đỗ Đỏ, đỗ Trắng, đỗ Vàng, đỗ Đen (mỗi

thứ 9 hạt và 9 chiếc Kim

- 5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất

Ngân Hàng.

5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen ( nếu khơng có thì thay

bằng nước nồi đáy chõ Xơi ), nước trong lòng Đò hoặc

Thuyền, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa, 1 gói

hàn the, 1 bát ơ tô cháo hoa

5 cuộn len: Đủ 5 màu loại 300m ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rỗi

mới cho vào ngâm cách l đêm là được chứ khơng được đun là

Vang bị chết khơng thể có màu đỏ được.

Đào sẵn 4 hướng và ở giữa khu mới xây mỗi nơi 1 hố rộng

20cm sâu 30cm để cho phù xuống hoàn Long Mạch..

* Tụng kinh.

141Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng

Phóng sinh..Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc. )

Thí thực.

- Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền các loại và tiền Vãng Sinh, 1000 bộ Quần áo, 3 ngìn Vàng

Hồ.v.v.v.

* Cúng sám Gia Tiên.

- Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Ghi chú: Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo và

chuẩn bị 10 chiếc Cốc to đổ đầy Gạo để cắm Tranh.

Mã đàn.

Đàn Điền Hồn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm, 5 con Rồng, 5 cây Vàng mỗi loại 1 mầu. ( đặt nhà

anh Bình cổng chợ Mễ )

1 cỗ Mũ Đương Niên ( màu Trắng )

1 cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Đen )

14243. Lễ sám tạ Phật Thánh.

* Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 6 đĩa xôi, 30 bát chè, Hoa Quả, Oản

Bột, 1 lễ mặn (Xôi Thịt Trầu Ruợu).

* Tụng kinh Dược Sư.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Lễ đền hồn Long mạch

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa. 1 gói hàn the, 1 bát ơ tơ cháo hoa, 5

cuộn chỉ 5 màu (xanh, đỏ, trắng, vàng, tím)

- 5 thứ đất: đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất

Ngân Hàng.

- 5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Dò, nước

Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước đọng trong Hoa hoặc

trong ống Tre cộc.

1 miếng gô Vang:

Cách làm: Đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l đêm là được chứ không được đun là Vang

bị chết không thể có màu đỏ được.143Bầy đàn mơng sơn thí thực .

Lễ: 1 mâm xôi, 1 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 2

nia quần áo, giấy tiền, 1 chai ruợu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2

hộp chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa,

10 tờ giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, 2 nia quả các loại,

bánh đa, bánh mỳ, mía, Quần áo, giấy Tiền càng nhiều càng

tốt v.v.v.

* Đàn mã đền hoàn Long mạch.

- 5 cỗ mũ ngũ săc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

5 thanh Kiếm, 5 con Rồng,

Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa Hoa, 10 đội Nến cốc, 1 hộp Hương Vòng,

(Táo, Lê, Cam, Xồi mỗi thứ 10 kg, 150 bông ( Huệ, Cúc,

Hồng ) Giấy Tiền các loại ( Đinh,Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 10

lắm Hương. Đặt 50 phẩn Oản bột.

Hoàn tất.144Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ chiêu Hồn lập Mộ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×