Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ trả nợ Tào Quan Di Cung hoán số - tiến Căn - khai Phủ.

Lễ trả nợ Tào Quan Di Cung hoán số - tiến Căn - khai Phủ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỤC VỊ THÀ.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Huơng.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* l0h Tụng Kinh Dược Sư

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Nếu thỉnh 7 vị Sư tụng Kinh vào l0h sáng thì gia Đình chuẩn

bị lộc hồi hướng mỗi vị (1 chiếc khăn bông loại to, 1 lọ dầu

Gội Đầu, 1 hộp thuốc Đánh Răng, 1 lọ dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1

phong bì 500 ngàn đồng) ngoài 7 xuất lộc trên sắm dư ra 6

xuất để biếu các Sư và Thầy Cúng Đàn.

Buổi chiều

* 14h Cúng Kỳ Thiên

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa

quả, 1 đĩa hoa

* 15h Cúng Nam Tào.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

* 16h Cúng Bắc Đẩu

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

* 17h Cúng Di Cung

114Cúng Di Cung hốn số khơng phải lễ (1 người một chiếc khăn tay18h Cúng An Bản Mệnh.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

19h Cúng Tào Quan.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

Ngày thử 2.

Buổi sáng.

7h Cúng Tứ Phủ.

Lễ trên công Đồng: 1 mân các thứ Quả, 3 bát Cơm lồng, 3 gói

muối Vừng, 2 đĩa oản Gạo, 2 đĩa oản Bột, 1 đĩa xôi to, 1 chai

rượu, 1 cơi trầu cau chẽ.

Lễ dưới Hạ Ban: 1 cơi Trầu, 1 chai Rượu, 1 khổ Thịt, 1 đĩa

Xôi, 1 đĩa Gạo, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống, 2 quả

Trứng bỏ vào 2 bát Nước dâng 2 bên Hạ Ban, 1 đĩa Muối.

* 8h Cúng Sơn Trang115Nghi thức sắm lễ đàn Sơn TrangThịt Lợn quay1 kgDừa bóc sạch sọ 1 quảChim Câu hầm1 conNộm Rau CâuCá Chép nuớng1 conCá Mực nuớng15 conBia Chai ( hoặc

non)1 khay

15 chaiỐc Bươu nướng 15 conTôm Biển nướng 15 conMăng khô luộc15 miếngCua Bể hấp3 conMăng tươi luộc1 củẾch nướng1 conChuối Xanh15 khẩuLươn nướng3 conKhế chua15 quảChim Cút nướng5 ConMướp đắng15 quảGiò lạc nhỏ15 miếng Chanh15 quảChả Quế15 miếng Ớt15 quảNem chua15 góiQuả Sung1 đĩaBánh Đúc15 tấmCơm Gạo cẩm1 đĩa menBánh Cốm15 tấmXôi đỏ1 đĩa men116Bánh Dầy15 tấmXôi Đỗ1 đĩa menBánh gai15 tấmXơi Xanh1 đĩa menBánh Giò (bánh tẻ) 15 tấmThịt Trạo thính1 đĩaBánh Trưng15 tấmGừng Tươi1 lạngBánh Đa nướng15 tấmMuối Vừng1 đĩaBánh Mỳ15 tấmChè bột Sắn15 bátĐậu Phụ nướng15 tấmChè Đỗ xanh15 đĩaRượu nồng1 chénChè Lam Gạo15 đĩaMắmTôm nướng1 góiOản tẻ15 phẩmTrầu cánhThuốc Lào15 góiCà Phê15 góiCau Trầu1 buồngCủ Đậu15 củChè Sen15 góiCơm nắm3 nắmKhoai Lang luộc 15 củBún lá1 đĩaSắn Dây luộcSắn Tàu luộc15 khoanh Cơm lồng3 bátKhăn tay15 chiếcGương15 chiếcLược.15 cáiNước hoa15 lọphượng11715 miếng15 khoanhGhi chú: Nếu những thứ trên khơng phải mùa có thể thiếu,

cốt là cần chí tâm khẩn đảo là được còn việc lễ nghi thì vơ

cùng kỳ tận

Lễ tiến 4 Phủ: Mỗi Phủ gồm: 1 chiếc chậu, 1 chiếc bát, 4 quả

Trứng sống, 4 miếng Trầu, 1 khăn tay mùi xoa, 1 gói Muối, 1

gói Gạo, 1 gói Thuốc Lào, 1 bao Thuốc Lá, 1 gói Trè Tầu, 1

chiếc Gương, 1 chiếc Lược, 1 chiếc Quạt Giấy, 1 chiếc Bút

Lông, 1 bánh Mực Tầu, 1 quyển Sách, 1 chiếc Đai, 1 chiếc

chóe cao 40 cm).

Ghi chú: Trong những nghi lễ trên gấp 4 lần, nhất thiết phải đủ

cả 4 mầu ( đỏ, xanh, trắng, vàng)

9h Thanh Đồng hầu Thánh. ( chuẩn bị

9h Cúng Gia Tiên.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

9h Thí Thực. ( chúng Sinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩah hoa

Cúng Tạ Quá. ( khi nào Hầu Thánh xong )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Vàng tiến đàn.

5 cây vàng ( 5 mầu )

4 cây vàng ( 4 mầu Vàng ơng Hồng)

118cây vàng Trần Triều (vàng Thiếc)

1 cây vàng Chúa ( màu xanh)1193 cây vàng Cô (đỏ, xanh, trắng )

- Mã biếu các Chân Linh nên đốt đơn giản Quần áo, Túi, Nón,

Mũ, Dày, Dép, Khăn, Giấy Tiền là được .

Mã các đàn.

Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 Biểu.

Đàn Tào Quan ký khố.

1 chiếc Kho, 1 con Ngựa, 1 cỗ Mũ, 1 đơi Hia. ( bao nhiêu

người thì bằng ấy bộ )

Mã tử Phủ.

4 cỗ mũ Tứ Phủ ( Bình Thiên 4 màu)

1 cỗ mũ Nam Tào

1 cỗ mũ Bắc Dẩu

1 cỗ mũ Tử vi

1 cỗ mũ Đương Niên

1 cỗ mũ đương cảnh

1 cỗ mũ Đức Vua Cha Bát Hải ( Màu Vàng )

cỗ mũ tứ trụ ( mũ cánh Chuồn )

cỗ mũ quan Lớn ( 5 màu mũ quan Võ )

1 thuyền Rồng

1 con Voi1191 con Ngựa

Đàn Sơn Trang.

1 toà Động Sơn Trang

pho Tượng Chúa ngồi

chầu Hầu cận (cầm quạt)

12 cô Sơn Trang ( Bưng hoa quả, hộp Trầu, đàn, sáo, lẵng

Hoa)

1 quả nón Kênh

3 quả nón Mẫu

1 quả nón Chiêng

1 quả nón Tu Lờ và 12 quả nón con.

15 đơi Hài mỏ phượng

12 đơi hộp

1 mân Hài Sảo

1 lốt Tam đầu cửu Vĩ.37. Lễ khai Phủ khất đồng.

* Cúng Phát Tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông), 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5

cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Trà, 5 gói

thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng,

120121Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ trả nợ Tào Quan Di Cung hoán số - tiến Căn - khai Phủ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×