Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghi thức sắm lễ giỗ đầu Cúng tại nhà.

Nghi thức sắm lễ giỗ đầu Cúng tại nhà.

Tải bản đầy đủ - 0trang

) Giấy Tiền các loại ( Đinh,Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 20 nắm

Hương, Bánh Kẹo, thuốc Lá.

Ghi chú:

- Mã của chân Linh chính tiến và phụ tiến nên đốt đơn giản

như Quần, áo , Hòm, Túi,

Mũ, Dép, chứ khơng nên sắm những đồ Điện, Nhà , Xe Máy

xa hoa và không thực.11035. Lễ đoạn Tang.

Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa;

Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 6 đĩa Xôi, 30 bát Chè, Hoa Quả, Oản

Bột.

* Tụng Kinh ( Di đà ).

Lễ: Tiền gạo, nến.

Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền, Quân áo. v.v.v.

Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Hoá Y (Đốt Mã)

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Hoàn tất

* Ghi chú: Buổi chiều hôm trước dâng lễ cáo yết Đình, Chùa,

Miếu, ở gần Nhà và Từ Đường họ cả.

Ghi chú: Mã của các Chân Linh nên đốt đơn giản Quần áo,

111Túi, Nón, Mũ, Dày, Dép, Khăn, Giấy Tiền là được112Lễ chung.

6 nải Chuối, 6 đĩa Hoa, 5 đôi Nến cốc, 1 hộp Hương Vòng

Bánh Kẹo, Bia, Nước Ngọt, ( Táo, Lê, Cam, Xồi ) mỗi thứ

2kg, 50 bơng ( Huệ, Cúc, Hồng ) Giấy Tiền các loại (Đinh

Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 10 lắm Hương Hà Nội.11236. Lễ trả nợ Tào Quan Di Cung hoán số - tiến

Căn - khai Phủ.

Buổi sáng.

* 7h Cúng Phát Tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng

(trứng, đũa bông ), 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5

cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Trà, 5 gói

thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng,

5 chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải đỏ, 5

quyển sổ, 5 chiếc Ô vải, 5 đôi Dép nhựa Nam, 5 chiếc chậu

Thau, 1 đĩa gừng lát mỏng có muối, 1 khăn Mặt xấp nước, 5

chiếc bát có nắp đậy để đựng bát vị thang.

BÁT VỊ THANG.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 1 chén Mật Ong, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Hương , 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường

vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

9h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (1 lễ

mặn Xôi Thịt Trầu Rượu).

113LỤC VỊ THÀ.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Huơng.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* l0h Tụng Kinh Dược Sư

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

+ Nếu thỉnh 7 vị Sư tụng Kinh vào l0h sáng thì gia Đình chuẩn

bị lộc hồi hướng mỗi vị (1 chiếc khăn bông loại to, 1 lọ dầu

Gội Đầu, 1 hộp thuốc Đánh Răng, 1 lọ dầu Gió, 1 hộp Bánh, 1

phong bì 500 ngàn đồng) ngồi 7 xuất lộc trên sắm dư ra 6

xuất để biếu các Sư và Thầy Cúng Đàn.

Buổi chiều

* 14h Cúng Kỳ Thiên

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa

quả, 1 đĩa hoa

* 15h Cúng Nam Tào.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

* 16h Cúng Bắc Đẩu

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, l đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

* 17h Cúng Di Cung

114Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi thức sắm lễ giỗ đầu Cúng tại nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×