Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghi thức Tam Phủ thục Mệnh.

Nghi thức Tam Phủ thục Mệnh.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cúng Di cung hốn số: Khơng phải lễ (1 chiếc áo mặc rồi, 1

bánh Mực tầu, 2 chiếc bút lông, 100 đồng tiền xu loại 200, 5m

vải Đỏ )

Lễ an Bản Mệnh.

Lễ : 1 cơi trầu ruợu, l đĩa xôi ,1 lễ mặn to , 1 đĩa oản bột, nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Lễ Tào Quan ký khố.

Lễ : 1 cơi trầu rượu , 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to , 1 đĩa oản bột, 1

nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền, Quần áo. v.v.v.

Mã các đàn

Đàn Tam Phủ.

3 cỗ Mũ Bình Thiên ( Xanh ,Trắng ,Vàng ), 1 người hình

Đàn Tào Quan ký khố.

1 chiếc Kho, 1 con Ngựa, 1 cỗ Mũ, 1 đôi Hia.

Đàn Di Cung.

cỗ Mũ Ngọc Hoàng ( mầu Vàng )

1 Cỗ Mũ Tử Vi ( mầu Trắng )

1021 Cỗ Mũ Nam Tào ( mầu Đỏ )

1 Cỗ Mũ Bắc Đẩu ( mầu Xanh )

Đàn Kỳ An.

l cỗ Mũ Đương Niên,

l cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím )

Lễ chung.

15 nải Chuối, 20 đĩa Hoa, 5 đụi Nến cốc, 5 hộp Hương Vòng

(Táo, Lê, Cam, Xồi) mỗi thứ 5 kg, 50 bông ( Huệ, Cúc,

Hồng) Giấy Tiền các loại ( Đinh, Vàng ) mỗi thứ 5 buộc, 20

nắm Hương, Bánh Kẹo, thuốc Lá.10332. Lễ tuần sơ thất.(tuần đầu tiên của người mói

mất)

Buổi sáng.

Cúng Tổ nghinh Sư.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo, 1 đĩa xôi, 1

đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phụ mộc, 1 đĩa Quả.

Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

* Cúng Phật

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 2 mâm xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, Lục

vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1

gừng Trà búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Triệu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

Hoá Y (Đốt Mã ).

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Quy âm Khai Kinh ( Lương Hồng, Di đà).104Lễ: Tiền gạo, nến. xơi, chè.

* Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Buổi chiều.

* 14h Tụng Kinh).

Lễ: Tiền gạo, nến.

17h Thí Thực.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả, nẻ, ống cúng chúng

sinh, 1 xoong Cháo, 1 nia giấy tiền và quần áo. v.v.v.

Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Hồn tất

* Ghi chú: Gia đình chuẩn bị tiền lẻ khi các Thầy tuyên Sớ thì

dâng vào đĩa để thướng Sớ

Mã chung các đàn

Đàn tiếp linh

1 Cổ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Đỏ ) Đàn Hoá Y.

1 Cỗ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Vàng)105Ghi chú: Mã vong Linh Trai Chủ tự sắm 2 bộ quần áo dài lót

và túi sách, Nón, dép v.v.v.

(Của Ơng còn các Cụ đến 49 mới đốt sau)10633. Lễ tôn hương.

* Lễ Phần Sài Khánh Trạch.

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ,

Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, hoa quả, 1 cốc

Ngũ vị, 5 nải chuối, 3 lọ hoa, 5 đơi Nến, 5 gói hoa, 1 dây tiền

Đinh, 1 dây tiền Vàng.

* Lễ đền hoàn Long mạch.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

hàng

5 thứ Nước: Nước đọng trên Lá Sen ( hoặc nước nồi đáy )

nước lòng Đò, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa.

1 gói hàn the, 1 bát ô tô cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ,

trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách l dễm là được chứ không được đun là Vang

bị chết không thể có màu đỏ được.

* Cúng sám Tổ.

Lễ: 3 mâm cơm cúng, 3 cơi trầu têm, 3 khay nước trà cúng, 3

chai rượu.

Mã các đàn

Đàn trấn trạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

107Mã đàn điền hoàn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc

Roi,5 con Rồng,10834. Nghi thức sắm lễ giỗ đầu Cúng tại nhà.

- Buổi sáng.

8h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

hoa.

*9h Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 5 đĩa Xôi, 5 đĩa chè, Họa Quả, Oản Bôt

(1 lễ Xôi Thịt Trầu Rượu).

l0h Tụng Kinh.

Lễ: Tiền gạo, nến.

11h Cúng chúc Thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Hoá Y ( Đốt Mã ).

Lễ: 1 cơi trâu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa họa

11h30” Thí Thực. ( cúng chúng Sinh )

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả, nẻ, ống cúng chúng

sinh, 1 xoong Cháo, 1 nia giấy tiền và quần áo. v.v.v.

Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa Hoa, 5 đơi Nến cốc, 1 hộp Hương Vòng

(Táo, Lê, Cam, Xồi) mỗi thứ 5 kg, 50 bông ( Huệ, Cúc, Hồng

109) Giấy Tiền các loại ( Đinh,Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 20 nắm

Hương, Bánh Kẹo, thuốc Lá.

Ghi chú:

- Mã của chân Linh chính tiến và phụ tiến nên đốt đơn giản

như Quần, áo , Hòm, Túi,

Mũ, Dép, chứ khơng nên sắm những đồ Điện, Nhà , Xe Máy

xa hoa và không thực.110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi thức Tam Phủ thục Mệnh.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×