Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ tuần đệ nhất.

Lễ tuần đệ nhất.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Cách làm : Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa Đường

vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn

Phát Tấu

10h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rựu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa hoa

11h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ Trưa.

Buổi chiều

* 13h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 3 mâm xôi chè, hoa quả, oản bột 1 lễ

mặn (Xôi, thịt, trầu, rượu)

Lục vị trà

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1

gừng trè búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* 14h Triệu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.

* Hoá Y (Đốt Mã)83Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

15h Quy âm Khai Kinh ( Di Đà, Lương Hồng ).

Lễ: Tiền gạo, nến.

17h Thí thực.

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền v.v.v.

* 18h Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Lễ chung.

10 nải Chuối, 10 đĩa hoa, 10 đôi nến cốc, 2 hộp Hương Vòng,

(Táo, Lê, Cam, Xồi) mỗi thứ 15 kg ( Huệ, Cúc, Hồng ) Giấy

Tiền các loại (tiền Đinh, tiền Vàng ) mỗi thứ 3 buộc, 10 nắm

Hương Hà Nội.8425. Nghi thức sắm lễ Yểm Tâm

Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (Xôi

Thịt Trầu Ruợu dâng các ban Thánh).

Lễ Phần Sài Khánh Trạch .

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai ruợu, 1 cơi trầu, Bát Tô

Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối.

Cúng Yểm Tâm

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai ruợu, 1 cơi trầu cau chẽ, 2

đĩa quả, 2 đĩa Oản bột, 2 đĩa Oản Gạo, 1 con Gà, 1 mâm xôi, 1

bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 7 quả Trứng sống, 1 lễ mặn nhỏ ( Xôi,

Thịt, Trầu Ruợu )

Ghi Chú: Mua cả Tuợng và bát Huơng là 18 gói Yểm Tâm,

Đốt 1 thúng tro Trấu, 1 thúng Cát Đen đãi phơi khô đun nuớc

Ngũ Vị tẩm vào rồi phơi khô tiếp, 5 chiếc Gương con 0,5 cm,

100 cái kim, 100 Đồng Tiền xu, 3 Chén Hạt Cải, 3 chiếc Bút

Lông, 1 Bánh Mực Tàu, 1 Chiếc Khăm mặt, 1 chiếc Chậu

Thau nhỏ, 1 chiếc Gương, 2 lọ Keo gắn Gỗ, 1 hộp hồ dán

Giấy.

Mỗi pho Tượng và bát Hương gồm 1 lai Vàng, 1 lai Bạc, 1 hạt

Ngọc Trai, 1 hạt Mã Não, 1 nhánh San Hô, 1 hạt Hổ Phách, 1

hạt Pha Lê.

Xem lại huyệt để đưa cốt vào ở đằng sau pho Tượng cần rộng

3 cm, sâu khoảng 4cm và có nắp Gỗ đậy cẩn thận, kẻo đến lúc

85làm rồi lại không kịp.

- Lễ làm xong để vào một nơi đậy cẩn thận, lễ tuần nào mới

dâng tuần đó chứ khơng nên dâng trước.86Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ tuần đệ nhất.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×