Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành Nhà.

Lễ khánh thành Nhà.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mân xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột, (Xôi

Thịt Trầu Rượu dâng các ban Thánh).

Lục vi trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Huơng.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nuớc dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

* Khoá lễ Dươc Sư.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Lễ đền hồn Long mạch.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Chuẩn bị năm phương thổ đất nhà 5 lỗ để đổ nước đất xuống

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

5 thứ Nước: nước đọng trên Lá Sen, nước lòng Đò, nước Ngã

Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa. 1 gói hàn the, 1 bát ô tô

cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ, trắng, vàng, tím )

1 miếng gỗ Vang:76Cách làm: đem về chẻ nhỏ dun nước xôi để âm ấm rồi mới

cho vào ngâm cách 1 đêm là được chứ khơng được đun là

Vang bị chết khơng thể có màu đỏ được.

Cúng yên vị Gia Tiên.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Thí thực.

Lễ : 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 xoong Cháo, các loại quả cúng

chúng sinh, giấy tiền v.v.v.

+ Ghi chú: Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo

và chuẩn bị khăn trải bàn

Mã các đàn.

Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mõm Biểu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,

Đàn điền hồn Long Mạch.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đơi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi,7723. Lễ Sám hối Tổ Tiên, Kỳ Yên dương quyến

Từ Đường

Buổi sáng.

8h Lễ Phần Sài Khánh Trạch .

Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu, Bát Tô

Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo to, 1 đĩa Muối.

9h Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu rượu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 dĩa oản bột, 2 đĩa

oản Gạo, 2 đĩa hoa.

10h Cúng Phật.

Lễ: 20 phẩm oản gạo, 6 đĩa Xôi, 20 bát Chè, Hoa Quả, Oản

Bột, 1 lễ mặn ( Xôi Thịt Trầu Rượu )

Lục vị Trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào 1 bộ chuyên

chén dâng lên.

llh Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trâu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Buổi chiều.

78* 14h tụng Kinh

.79Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành Nhà.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×