Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ cầu siêu Anh Linh Liệt Sỹ.

Lễ cầu siêu Anh Linh Liệt Sỹ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

giấy Tiền xanh, Quần áo chúng Sinh. (nếu có điều kiện thì sắm

mỗi Liệt Sỹ 1 bộ quần áo)

Lễ tất



54



14. Lễ nhập định.

Cúng Tổ (Nghinh Sư)

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 hộp Trà, 1 bao Thuốc, 1 đĩa oản bột, 1

đĩa oản gạo, 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phu

mộc, 1 đĩa Quả.

* Lễ Khánh Trạch - Đền hồn.

Lễ: 2 lễ Xơi - Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa

Oản gạo, 1 đĩa Xôi to, 1 lễ Mặn to, 1 chai Rượu, 1 cơi Trầu Cau, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc, 1 Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa

Gạo, 1 đĩa Muối, 1 cốc Ngũ vị.

Ghi chú: Bốc bát Hương (( lấy cát đen mịm rửa sạch phơi khô

đun nước ngũ vị tẩm vào lại phơi khô tiếp, Tro Trấu đốt tàn

trắng trộn lẫn vào Cát đóng vào bao bốc bát hương làm nhiều

cho dư ra thì tốt hơn là thiếu))

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

5 thứ Nước: Nước đọng trên Lá Sen (hoặc nước nồi đáy) nước

lòng Đò, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa, 1

ngói hàn the, 1 hat ơ tơ cháo hoa.

Trộn cả 5 loại Đất vào làm tơi trộn 5 thứ Nước và 1 bát Cháo

+ Nước Vang đủ làm sao cho vừa loãng chia thành 5 để Thầy

làm lễ.

5 loại đỗ 5 mầu mỗi loai 9 hat, 9 chiếc Kim khâu Len.

-1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: Đem về chẻ nhỏ rồi mới cho vào mưa ngâm cách 3

ngày 3 đêm là được chứ không được đun là Vang bị chết

không thể có màu đỏ được.

Đào sẵn 4 phương và ở giữa khu đất mỗi nơi 1 hố sâu 40 cm

55



rộng 20 cam để cho Phù tưới Nước xuống điền hoàn.



56



* Lễ cấm Đàn Kết Giới.

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Oản bột,

1 đĩa Oản gạo, 1 cơi Trầu - Cau, 1 chai Rượu, 1 gói Trà, 1 bao

Thuốc, 1 đĩa Xơi, 1 lễ Mặn to.

* Lễ An Trấn Hoả Đàn.

Chuẩn bị bầy đàn ngũ phương: 5 chiếc Bàn, 5 tấm Vải Phi

bóng (Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng) mỗi loại 3m, 5 đĩa Oản

bột 5 màu (Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng mỗi đĩa 5 phẩm), 5

Lọ Hoa 5 mầu, 5 đĩa oản Gạo, 5 đĩa quả, 5 nải Chuối, 5 Lễ

Mặn (Xôi, Thịt, Trầu, Rượu), 5 gói Trà, 5 bao Thuốc, 5 đĩa

Gạo To, 5 đĩa Xôi, 5 đĩa Chè, 1 chiếc chổi Rơm, 1 chậu thau

Nhơm to hố Sớ.

Nghỉ tối.

Buổi tối.

* Nhập định.

- Lễ: Mỗi pho Tượng l,5 m vải đỏ, 10 phẩm Oản Gạo, 5 đĩa

Xôi, 5 đĩa Chè, 100 cái Kim cài vào 100 tờ tiền Giấy, 100

Đồng Tiền xu, 3 Chén Hạt Cải, 3 chiếc Bút Lông, 1 Bánh Mực

Tàu, 1 Chiếc Khăn mặt, 1 chiếc Chậu Thau nhỏ, 1 chiếc

Gương 20cm, l hộp hồ dán Giấy

* Cúng Phật an vị

- Lễ ban Tam bảo: - 4 lễ xôi - chè, 1 đĩa hoa, 1 đĩa quả, 2 đĩa

oản bột, 2 đĩa oản gạo.

Ngoài ra Mỗi ban gồm: 1 lễ Xồi - Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 1

đĩa oản bột, 1 đĩa Oản gạo (Xôi Thịt Trầu Rượu dâng các ban

Thánh).

* Ghi chú: Những thứ liệt kê ở trên nếu nhà có thì nên tận

55



dụng



56



15. Lễ lập hạ

* Cúng Phật.

- Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 2 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu

Rượu, Trà, Thuốc).

15h tụng Kinh Dược Sư (mời các vị trong tổ tụng Kinh trên

Chùa)

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa

oản Gạo, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7

chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

Cúng Tứ Phủ.

Lễ trên công Đồng: 1 lễ Xôi - chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn

(Xôi, Gà, Trầu Rượu, Trà, Thuốc)

- Lễ trong cung cấm: 1 lễ Xôi - chè, 1 đĩa Oản gạo, 3 bát Cơm

lồng, 3 gói muối Vừng

- Lễ dưới Hạ Bạn: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 đĩa Gạo, 1

đĩa Muối, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống, 2 quả

Trứng bỏ vào 2 bát Nước dâng 2 bên Hạ Ban.

- Lễ ban Đức thánh trần: 1 lễ Xôi - chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ

Mặn (Xôi, Gà, Trầu Rượu, Trà, Thuốc)

- Lễ ban chúa Sơn Trang: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ

mặn (Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

- Lễ ban tứ phủ Ơng Hồng: 1 lễ Xơi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1

lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

57



-Ban Quan Cụ.

- Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Gà, Trầu

Rượu, Trà, Thuốc), 5 cốc nến.

- Ban Quan Sơn Thần: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn

(Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc), 5 cốc nến.

* Cúng Kỳ An.

- Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 2 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Gà, Trầu

Rượu, Trà, Thuốc), 1 con Dao Phay, 1 bó Đóm 36 nàn dài

l,5m

* Thí Thực, (chúng Sinh)

- Lễ ban thượng: 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 lễ Xôi Chè, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu

Rượu, Trà, Thuốc).

- Lễ liệt địa: Các loại Quả, Bánh, Kẹo, Mía, Bánh Đa, Bánh

Mỳ, Bimbim, Nổ Ngơ, Nẻ, Cháo, 1 mâm Gạo, 1 đĩa Muối,

Quân áo, Giấy Tiền. vvv.

Lễ tất

* Ghi chú: Ngày hôm trước sắm sửa lễ nghi về phất thức bao

sái Ban thờ dâng lễ trước tất cả các Ban trong đền.

- Lễ dâng trước các ban: 1 nải quả, 1 đĩa Táo, 1 đĩa Cam, 1 đĩa

Oản Bột, 2 lọ Hoa, 1 đĩa Hoa, 2 cốc Nến, 1 hộp Bánh + Kẹo,

Bia hoặc nước Ngọt, 1 chai nước Lave.

- Còn để dư lại 6 lễ như trên để bầy Đàn.

- Tất cả nhứng lễ Mặn và Xôi - Chè của các tuần cúng như kê

58



ở trên đến giờ nào mới dâng lễ Ban đó chứ khơng được dâng

trước đến lúc gọi lại thiếu là dở.



59



Lễ Mặn: Xôi - Thịt - Trầu - Cau - Rượu - Trà - Thuốc.

Lễ chay: Xôi - Chè - Oản - Quả

Hồn tất.



58



16. Lễ thượng ngun

Cúng Phật.

Lễ: 2 lễ Xơi - Chè, 2 đĩa Oản gạo,

* Tụng Kinh Dược Sư (mời các vị trong tổ tụng Kinh trên

Chùa)

Lễ: 2 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa

oản Gạo, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7

chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Cúng Kỳ An.

- Lễ: 2 lễ Xơi - Chè, 2 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Gà, Trầu

Rượu, Trà, Thuốc).

* Cúng Tứ Phủ.

- Lễ trên công Đồng: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn

(Xôi, Gà, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

Lễ trong cung cấm: 1 lễ Xơi - Chò, 1 đĩa Oản gạo, 3 bát Cơm

lồng, 3 gói muối Vừng

Lễ dưới Hạ Ban: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 đĩa Gạo, 1

đĩa Muối, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống, 2 quả

Trứng bỏ vào 2 bát Nước dâng 2 bên Hạ Ban.

Lễ ban đức Thánh Trần: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ

Mặn (Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

- Lễ ban chúa Sơn Trang: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ

59



Mặn (Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

Lễ ban tứ phủ Ơng Hồng: 1 lễ Xơi - Chè, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ

Mặn (Xôi, Thịt, Trầu Rượu, Trà, Thuốc).

* Thí Thực. (Chúng Sinh)

Lễ ban thuợng: 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 lễ Xôi - Chè,

1 đĩa oản bột, 1 đĩa Oản gạo, 1 lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu, Rượu,

Trà, Thuốc).

- Lễ liệt địa: Các loại Quả, Bánh, Kẹo, Mía, Bánh Đa, Bánh

Mỳ, Bimbim, Nổ Ngô, Nẻ, Cháo, 1 mâm Gạo, 1 đĩa Muối,

Quần áo, Giấy Tiền, v.v.v.

Lễ tất

* Ghi chú: Ngày hôm trước sắm sửa lễ nghi về phất thức bao

sái Ban thờ dâng lễ trước tất cả các Ban trong đền.

- Lễ dâng trước các ban: 1 nải quả, 1 đĩa Táo, 1 đĩa Cam, 1 đĩa

Oản Bột, 2 lọ Hoa, 1 đĩa Hoa, cốc Nến, 1 hộp Bánh + Kẹo, 6

non Bia hoặc nước Ngọt, 1 chai nước Lave.

Còn để dư lại 6 lễ như trên để bầy Đàn.

Tất cả nhứng lễ Mặn và Xôi - Chè của các tuần cúng như kê ở

trên đến giờ nào mới dâng lễ Ban đó chứ không được dâng

trước đến lúc gọi lại thiếu là dở.

Hoàn tất



60



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ cầu siêu Anh Linh Liệt Sỹ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×