Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nghi lễ khánh trạch - điền hoàn.

Nghi lễ khánh trạch - điền hoàn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Tụng Kinh Dược Sư.

- Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9

ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà

Phòng.

Phóng sinh.

Lễ: Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những

thứ mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống

cho nó để mình cầu phúc.)

Thí thực. (Cúng chúng sinh đất mới nên sắp nhiều)

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền các loại và tiền Vãng Sinh, Quần áo, 3 ngìn Vàng

* Cúng Gia Tiên.

Lễ: 2 đĩa Xôi, 2 đĩa Chè 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2

khay nước trà cúng, 2 chai rượu.

Ghi chú: cốt bát Hương gói gồm có ( 1 chiếc Gương tròn 10

cm, 1 phân Vàng, 1 phân Bạc, 1 hạt ngọc Trai, 1 hạt Mã Não,

1 miếng San Hô, 1 hạt Hổ Phách, 1 chiếc Bút lơng viết Kính

mà khơng xoá được) - (( lấy cát đen mịn rửa sạch phơi khô

đun nước ngũ vị tẩm vào lại phơi khô tiếp, đốt Trấu ủ cho

thành tàn Trắng dần mịn trộn lẫn vào với Cát để đóng vào bao

bốc bát hương , nếu nhiều bát làm tăng thêm lên để thừa càng

tốt))

41



- Lễ nghi tắm rửa cẩn thận bầy biện ra đĩa chu đáo và chuẩn bị

10 chiếc Cốc to đổ đầy Gạo để cắm Tranh.Mã đàn.

Đàn Điền Hoàn.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm, 5 con Rồng, 5 cây Vàng mỗi loại 1 mầu.

Hoàn tất



42



7. Lễ Kỳ an

* Cúng Phật.

Lễ: 3 đĩa Xôi, 3 đĩa Chè, 3 đĩa Hoa, 3 đĩa Quả, 3 đĩa Oản bột,

1 đĩa Oản gạo, 1 đĩa Xôi to, 1 lễ Mặn to, 1 chai Rượu, 1 cơi

Trầu - Cau, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, 1

cốc Ngũ vị.

5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất Ngân

Hàng.

- 5 thứ nước: Nước đọng trên lá sen (hoặc nước nồi đáy), nước

lòng Đò, nước Ngã ba sơng, nước cửa ngòi, nước Dừa, 1 ngói

hàn the, 1 bát ô tô cháo hoa, 5 cuộn chỉ 5 màu ( xanh, đỏ,

trắng, vàng, tím loại 300m )

- 5 thứ Đỗ: Đỗ Xanh, đỗ Đỏ, đỗ Trắng, đỗ Đen, đỗ Vàng ( mỗi

thứ 9 hạt)

1 miếng gỗ Vang:

Cách làm: Đem về chẻ nhỏ rồi mới cho vào mưa ngâm cách 3

ngày 3 đêm là được chứ không được đun là Vang bị chết

khơng thể có màu đỏ được.

Đào sẵn 4 phượng và ở giữa khu đất mỗi nơi 1 hố sâu 40 cm

rộng 20 cam để cho Phù tưới Nước xuống điền hoàn.

* Tụng Kinh Dược Sư.

Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc,

1 đĩa oản Gạo, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt,

7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Phóng sinh

43



Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v (đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc càng nhiều thì càng lợi lạc.)

* Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

- Lê: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, các loại quả cúng chúng sinh, giấy

tiền, Quần áo. v.v.v.

* Cúng gia tiên

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 đĩa Xôi, 2 đĩa Chè, 2 cơi trầu têm, 2

khay nước trà cúng, 2 trai rượu

* Hóa y (Đốt mã)

Lễ: 1 đĩa xôi, 1 đĩa chè, 5 phẩm oản gạo, 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa

xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa

Lễ tất

Mà đàn

Đàn điều hoàn Long Mạch

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

con rồng, 5 thanh Kiếm.

Đàn Hoá Y.

Cỗ Mũ, Ngựa, Hia ( màu Vàng )

Đàn Kỳ An.

cỗ Mũ Đương Niên.

1 cỗ Mũ Đương Cảnh ( màu Tím ).

44



Lễ chung.

5 nải Chuối, 5 đĩa Hoa, 6 lọ Hoa, 5 đơi Nến cốc, 1 hộp Hương

Vòng (các loại Quả) mỗi thứ 5 đĩa, Giấy Tiền các loại (tiền

Đinh, tiền Vàng loại to, Tiền Vãng Sinh) mỗi thứ 3 dây, vàng

Vong 1 ngàn, Bánh, Kẹo, thuốc lá, trà khô, Bia, Bò Húc, Cơka,

nước Bí Đao, nước Lavie, 200 phẩm Oản bột, 5 nắm Hương.

Hồn tất.



45



8. Nghi lễ khởi cơng.

* Cúng Phật.

- Lễ: 10 phẩm oản gạo, 10 đĩa Oản Bột, 10 đĩa Xôi, 10 đĩa

Chè, Hoa Quả, lễ Mặn dâng các cửa Thánh (mỗi lễ 1 đĩa Xôi,

1 cơi Trầu, 1 chai Ruợu, 0,5kg thịt luộc)

* Tụng Kinh.

- Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nuớc lọc, 1 đĩa oản Gạo, 1

mâm Xôi, Chè ) 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy,

7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

* Cúng khỏi cơng, (ở nơi mới)

Lễ: 5 phẩm oản gạo, 1 lễ Xôi - Chè, 2 lọ Hoa, 2 đĩa Quả, 5

phẩm Oản Bột, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai Ruợu, 1 cơi

trầu cau chẽ, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc, 1 đĩa Gạo to, 10 quả

Trứng Gà, 1 đĩa Muối.

Mã đàn.

Đàn khỏi công.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lá Cờ, 5 chiếc Roi, 5

thanh Kiếm. 5 cây Vàng mỗi loại 1 mầu.



46



9. Lễ tạ cầu an.

* Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ 5

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 3 đĩa Chè, 5 bát

cơm lồng (trứng, đũa bông ), 5 chiếc gương, 5 chiếc lược, 5

con rao, 5 cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp chè,

5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà

phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải

đỏ, 5 quyển sổ, 5 chiếc Ô vải loại to, 5 đôi Dép nhựa Nam, 5

chiếc chậu Thau nhm. bát vị thang 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 1 khăn Mặt xấp nước,

Bát vị thang.

- 1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 0,3 gam đường Phèn, 1 gói Đỗ Xanh đãi

vỏ, 5 nụ Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm:

Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ đỗ xanh

vào đun nhừ mới cho Đường Phèn vào đun tan, múc vào 5

chiếc bát nắp đậy kín dâng lên đàn Phát Tấu.

* 10h cúng Phật

- Lễ: 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 2 mâm Xôi - Chè, 2 đĩa oản bột, 2

đĩa oản gạo. ( 1 lễ Xôi Thịt Trầu Rượu)

Lục vị trà.

47



- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước rót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Nghỉ trưa

Buổi chiều.

* Tụng Kinh Dược Sư.

- Lễ: 1 mâm Xôi - Chè, 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1

đĩa oản Gạo, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc quạt Giấy, 7

chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

Cúng Phóng sinh.

Lễ: 1 mâm Xôi - Chè, 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1

cơi trầu cau chẽ, l đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc.)

Cúng Mơng sơn Thí thực.

Lễ: 2 mâm Xơi - Chè, 1 mâm xôi, 2 xoong quân dụng cháo

hoa, 1 lễ mặn to 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2 hộp

chè búp, 10 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa, 10

tờ giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, 20 bộ quần áo vong Nam,

20 bộ quân áo vong Nữ, 1000 bộ quần áo Chúng Sinh + giấy

tiền, 10 cây vàng Hồ ( Vàng Vong phải kín cả 4 mặt còn dỡ ra

từng thỏi một để cúng cho cô Hồn ) quả các loại, bánh đa,

48



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nghi lễ khánh trạch - điền hoàn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×