Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ khánh thành Phủ Mẫu.

Lễ khánh thành Phủ Mẫu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát Tấu.

* Cúng Phật.

- Lễ: Ban Tam bảo - 5 đĩa Xôi, 5 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa

Quả, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo.

Ngoài ra Mỗi ban gồm: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa

Quả, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo ( Xôi Thịt Trầu Rượu dâng

các ban Thánh).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

Tụng kinh Dược Sư.

- Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9

ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà

Phòng.

Phóng sinh.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v (đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc càng nhiều thì càng lợi lạc.)

* Lễ Phần Sài Khánh Trạch.(ở Phủ Mầu)

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Oản bột,

1 đĩa Oản gạo, 1 đĩa Xôi to, 1 lễ Mặn to, 1 chai Rượu, 1 cơi

22Trầu - Cau, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc, Bát Tô Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1

đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, 1 cốc Ngũ vị.23- Ghi chú: cốt bát Hương 1 gói gồm có (1 chiếc Gương tròn 10

cm, 1 phânVàng, 1 phân Bạc, 1 hạt ngọcTrai, 1 hạt MãNão, 1 miếng San Hô, 1 hạt HổPhách, - Cốt yểm tâm Tượng thì cũng sắm cốt như thế, nhưng

miếng Gương chỉ 2cm và chuẩn bị Keo gắn nắp đậy cốt) ((đốt Trấu ủ thành Tro tàn Trắng và lấy cát đen mịm rửa sạch

phơi khô đun nước ngũ Vị tẩm vào lại phơi khơ tiếp trộn lẫn

phần mịn đóng vào bao bốc bát hương))

* Cúng Tử Phủ.

- Lễ trên công Đồng: 1 đĩa Xôi to, 1 mân các thứ quả, 1 đĩa

oản Bột, 1 con Gà, 1 thủ Lợn, 1 con Ngan, 1 chai Rượu, 1 cơi

Trầu - Cau, 2 lọ Hoa, 1 tệp tiền Vàng, 1 tệp Vàng Đinh, 1 đôi

Nến cốc. và các ban trong Phủ

* Lễ ban Thánh Trần.

Lễ: 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 cơi

trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 con Gà, 1 đĩa oản bột.

Lễ dưới Hạ Ban: 1 đĩa Quả, 1 lọ Hoa, 1 cơi Trầu - Cau, 1 chai

Rượu, 1 đĩa Xôi, 0,5kg Thịt luộc, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, 1 bát

Cháo, 1 đĩa Nẻ, 5 quả Trứng sống và 2 quả Trứng bỏ vào 2 bát

Nước dâng 2 bên Hạ Ban, 1 đệp tiền Vàng, 1 đệp vàng đinh, 1

đôi nến cốc

23* Cúng Sơn Trang

Nghi thức sắm lễ đàn Sơn Trang

Thịt Lợn quay1 kgDừa bóc sạch sọ1 quảChim Câu hầm1 conNộm Rau Câu1 khayCá Chép nướng 1 conBia Chai (hoặc non) 15 chaiCá Mực nướngỐc Bươu nướng15 conTôm Biển nướng 15 conMăng khô luộc15 miếngCua Bể hấp3 conMăng tươi luộc1 củẾch nướng1 conChuối Xanh15 khẩu3 conKhế chua15 quả5 conMướp đắng15 quảChanh15 quảỚt15 quảLươn nướng

Chim Cút

nướng

Giò lạc nhỏ

Chả Quế15 con15

miếng

15

miếngNem chua15 góiQuả Sung1 đĩaBánh Đúc15 tấmCơm Gạo cấm1 đĩa men24Bánh Cốm15 tấmXôi đỏ1 đĩa menBánh Dầy15 tấmXôi Đỗ1 đĩa menBánh gai15 tấmXôi Xanh1 đĩa men15 tấmThịt Trạo thính 1 đĩa15 tấmGừng Tươi1 lạngBánh Đa nướng 15 tấmMuối VừnglđĩaBánh MỳChè bột Sắn15 bátĐậu Phụ nướng 15 tấmChè Đỗ xanh15 đĩaRượu nồngChò Lam Gạo15 đĩaOản tẻ15 phẩmBánh Giò

(bánh tẻ)

Bánh Trưng15 tấm1 chénMắm Tơm nướng 1 góiTrầucánhThuốc Lào15 góiCà Phê45 góiCau Trầu1 buồngCủ Đậu15 củChè Sen15 góiCơm nắm3 nắmBún lá1 đĩaSắn Tàu luộc

Khăn tay15

khoanh

15 chiếcPhượngKhoaiLangluộc15 miếng15 củSắn Dây luộc15 khoanhCơm lồng3 bátGương15 chiếc25Lược15 cáiNước hoa15 lọ* Nếu những thứ trên khơng phải mùa có thể thiếu, cốt là cần chí

tâm khẩn đảo là được, còn việc lễ nghi thì vơ cùng kỳ tận.

* Nhập định.

- Lễ: Mỗi pho Tượng l,5m vải Đỏ, 10 phẩm Oản Gạo, 5 đĩa Xôi,

5 đĩa Chè, l00 cái Kim cài vào 100 tờ tiền Giấy, 100 Đồng Tiền

xu, 3 Chén Hạt Cải, 3 chiếc Bút Lông, 1 Bánh Mực Tàu, 1 Chiếc

Khăn mặt, 1 chiếc Chậu Thau nhỏ, 1 chiếc Gưong 20cm, 1 hộp hồ

dán Giấy.

Nghỉ tối.

Buổi tối.

* Hầu thánh tán đàn

Ngày thứ 2

Buổi sáng

Cúng Phật.

Lễ: Ban Tam bảo - 5 đĩa Xôi, 5 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 2

đĩa oản bột, 2 dĩa oản gạo.

Ngoài ra mỗi ban gồm: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả,

1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo ( Xôi Thịt Trầu Rượu dâng các ban

Thánh)

Lục vị trà.

5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói Trè

Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén dâng

vào tuần cúng Phật.

l0h Tụng Kinh

26Lễ: Tiền gạo, nến, 3 đĩa Xôi, 3 đĩa Chè.l0h Cúng sám tổ.

- Lễ: 2 đĩa Xôi, 2 đĩa Chè, 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2

khay nước trà cúng, 2 chai rượu, Trà - Thuốc.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

14h Tế Thánh.

16h Thụ tam Quy.

Thí thực. ( Cúng chúng sinh )

- Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa Oản Bột, 1 nải Chuối, 1 đĩa Quả, 1

đĩa Hoa (1 lễ Xôi Thịt Trầu - Rượu - Trà - Thuốc) Cháo - Nẻ,

các loại quả cúng chúng sinh, giấy tiền, Quần áo. v.v.v.

Hoàn tất.275. Lễ Khánh thành từ đường.

* Lễ Khánh Trạch - Điền hồn

- Lễ: 2 lễ Xơi - Chè, 2 đĩa Hoa, 2 đĩa Quả, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa

oản gạo (2 lễ Xôi - Thịt, Trầu - Rượu, Trà - Thuốc ) 1 Bát Tô

Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đĩa Gạo, 1 đĩa Muối, 1 cốc Ngũ

- Tôn lô Hương:

Mua 5 bát Hương: 1 bát 20cm, 3 bát 25cm, l bát 30cm.

Mua 5 gói Cốt gồm có: 1 chiếc Gương tròn 10 cm, 1 phân

Vàng, 1 phân Bạc, 1 hạt ngọc Trai, 1 hạt Mã Não, 1 miếng San

Hô, 1 hạt Hổ Phách

Mua 1 chiếc Bút lơng viết Kính mà khơng xố được để đánh

dấu bát Hương.

Lấy 2 thúng cát đen mịm rửa sạch, phơi khô, đun nước ngũ vị

tẩm vào lại phơi khô tiếp, đốt 5 thúng Trấu ủ cho thành tàn

Trắng dần mịn trộn lẫn vào với Cát đễ đóng vào bao bốc bát

hương

- 5 thứ đất: Đất Đình, đất Chùa, đất Ngã Ba, đất Chợ, đất

Ngân Hàng.

- 5 thứ Nước: Nước đọng trên Lá Sen (hoặc nước nồi đáy)

nước lòng Đò, nước Ngã Ba Sơng, nước Cửa Ngòi, nước Dừa.

5 thứ Đỗ: Đỗ Xanh, đỗ Đỏ, đỗ Trắng, đỗ Đen, đỗ Vàng (mỗi

thứ 9 hạt)

281 miếng gỗ Vang:29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ khánh thành Phủ Mẫu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×