Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ trả nợ Tào Quan, Di Cung Hoán số - Khai phủ trình đồng.

Lễ trả nợ Tào Quan, Di Cung Hoán số - Khai phủ trình đồng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Cúng phát tấu

Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi

trầu cau chẽ 5 quả, 1 đĩa quả, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 đĩa

Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng (trứng, đũa bông), 5

chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái kéo, 5 chiếc quạt

giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Trà, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa,

5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh

mực tàu, 5 gói kẹp, 20 mét vải đỏ, 5 quyển sổ, 5 chiếc ô vải, 5

đôi dép nhựa nam, 5 chiếc chậu thau, 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 1 khăn mặt xấp nước, 5 chiếc bát có nắp đậy để đựng

bát vị thang.

BÁT VỊ THANG.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 0,3 gam Đường phèn, 1 gói Đỗ Xanh đãi

vỏ, 5 nụ Đinh Hương , 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Đường phèn vào đun tan

múc vào 5 chiếc bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát Tấu.

Cúng Phật.

Lễ: 10 phẩm oản gạo, 2 mân xôi chè, Hoa Quả, 2 đĩa Oản bộtLỤC VỊ TRÀ

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Tụng Kinh Dược Sư

Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa cam, 1 đĩa Táo, 7 chai nước Lọc, 1

đĩa Oản bột, 9 ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn

Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

Cúng Kỳ Thiên.

Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu rượu,

1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa

hoa.

Cúng Nam Tào.

- Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu

rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả,

1 đĩa hoa.

Cúng Bắc Đẩu.

- Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu

rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả,

1 đĩa hoa.

* Cúng Di Cung.

* Cúng Di cung hốn số khơng phải lễ: (mỗi người một

chiếc áo mặc rồi giặt sạch gấp đặt vào mâm)* Cúng an bản mệnh.

- Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu

rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả,

1 đĩa hoa.

* Cúng tào quan.

- Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu

rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả,

1 đĩa hoa.

Nghỉ hết ngày.

Buổi sáng.

* Cúng tứ phủ.

- Lễ trên công Đồng: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc

Lá, 1 mâm các thứ quả, 3 bát cơm lồng, 3 gói muối vừng, 2

đĩa oản gạo, 2 đĩa oản bột, 1 đĩa xôi to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu

cau chẽ.

* Lễ dưới Hạ Ban: 1 lễ Xôi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá,

1 cơi trầu, 1 chai rượu, 1 khổ thịt, 1 đĩa xôi, 1 đĩa gạo, 1 bát

cháo, 1 đĩa nẻ, 5 quả trứng sống, 2 quả trứng bỏ vào 2 bát

nước dâng lên 2 bên hạ Ban, 1 đĩa muối

* Cúng sơn trang.

Nghi thức sắm lễ đàn Sơn Trang

Thịt lợn quay1 kgDừa bóc sạch sọ1 quảChim Câu hầm1 conNộm Rau Câu

Bia Chai (hoặc1 khayCá Chép nướng1 conCá Mực nướng15 conổc Bươu nướng 15 conTôm Biển nướng15 conMăng khô luộc 15 miếngCua Bể hấp3 conMăng tươi luộc 1 củẾch nướng1 conChuối xanh15 khẩuLươn nướng3 con/ry

Khế chua15 quảChim Cút nướng5 conMướp đắng15 quảGiò lạc nhỏ15 miếng ChanhChả Quế15

miếngnon)15 chai15 quảỚt15 quả

1 đĩaNem chua15 góiQuả SungBánh Đúc15 tấmCơm Gạo cẩm 1 đĩa menBánh Cốm15 tấmXôi đỏ1 đĩa menBánh Dầy15 tấmXôi Đỗ1 đĩa menBánh gai15 tấmXôi Xanh1 đĩa menBánh Gò (bánh tẻ) 15 tấmThịt Trạo thính1 đĩaBánh Trưng15 tấmGừng Tươi1 lạngBánh Đa nướng15 tấmMuối Vừng1 đĩaBánh Mỳ15 tấmChè bột Sắn15 bátĐậu Phụ nướng15 tấmChè Đỗ xanh15đĩaRượu nồng1 chénChè Lam Gạo15 đĩaMắm Tơm nướng1 góiOản tẻ15 phẩmThuốc Lào15 góiTrầu cánh Phượng 15 miếngCà Phê15 góiCau Trầu1 buồngCủ Đậu15 củChè Sen15 góiCơm nắm1nắmKhoai Lang luộc15 củBún lá1 đĩaSắn Dây luộc15 khoanhCơm lồng3 bátSắn Tàu luộc15

khoanhKhăn tay15 chiếc Gương15 chiếcLược15 cái15 lọNước hoaGhi chú: Nếu những thứ trên không phải mùa có thể thiếu,

cốt là cần chỉ tâm khẩn đảo là được, còn việc lễ nghi thì vơ

cùng kỳ tận.

Lễ tiến 5 Phủ: 5 chiếc chậu, 20 quả Trứng sống, 20 miếng

Trầu, 5 khăn tay mùi xoa, 5 gói Muối, 5 gói Gạo, 5 gói Thuốc

Lào, 5 bao Thuốc Lá, 5 gói Trè Tầu, 5 chiếc Gương, 5 chiếc

Lược, 5 chiếc Quạt, 5 chiếc Bút Lông, 5 bánh Mực Tầu, 5

quyển sổ, 5 chiếc Đai, 5 chiếc chóe cao 40 cm.

Ghi chú: Trong những trên nhất thiết phải đủ cả 5 mầu (xanh,

xanh thẫm, đỏ, trắng, vàng)

Cúng Gia Tiên.

Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 2 mâm cơm

cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2 chai rượu.

Thí Thực. (Chúng Sinh)

Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu rượu,

1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa

hoa.

Thanh Đồng hầu Thánh.

Cúng Tạ Quá. (khi nào Hầu Thánh xong)

Lễ: 1 lễ Xơi - Chè, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 cơi trầu rượu,

1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa

hoa.

Vàng tiến đàn.5 cây vàng (4 mầu 2 cây Xanh)5 cây vàng (5 mầu)

4 cây vàng (4 mầu Vàng ơng Hồng)

1 cây vàng Trân Triêu (vàng Thiếc)

1 cây vàng Chúa (màu xanh)

3. cây vàng Cô (đỏ, xanh, trắng)

Mã các đàn.

Đàn Phát Tấu.

5 cỗ mũ ngũ sắc, 5 đôi hia, 5 con Ngựa, 5 lỏ cờ, 5 chiếc roi, 5

chiếc Lọng, 5 thanh Kiếm, 1 mõm Biểu.

Đàn Tào Quan ký khố.

1 chiếc Kho, 1 con Ngựa, 1 cỗ Mũ, 1 đơi Hia. (bao nhiêu

nguời thì bàng bằng ấy bộ)

Mã tứ Phủ.

4 cỗ mũ Tứ Phủ (Bình Thiên 4 màu)

1 cỗ mũ Nam Tào

1 cỗ mũ Bắc Đẩu

1 cỗ mũ Tử Vi

1 cỗ mũ Đương Niên

1 cỗ mũ Đuơng Cảnh

1 cỗ mũ Đức Vua Cha Bát Hải (Màu Vàng)

4 cỗ mũ tứ trụ (mũ cánh Chuồn)

5 cỗ mũ quan Lớn (5 màu mũ quan Võ)1 thuyền Rồng

1 con Voi

1 con Ngựa

Đàn Sơn Trang.

1 toà Động Sơn Trang

pho Tượng Chúa ngồi

chầu Hầu cận (cầm quạt)

12 cô Sơn Trang (Bưng hoa quả, hộp trầu, đàn, sáo, lẵng hoa)

1 quả nón Kênh

3 quả nón Mẫu

1 quả nón Chiêng

1 quả nón Tu Lơ và 12 quả nón Con.

15 đơi Hài mỏ phượng

12 đôi hộp

1 mâm hài sảo

1 lốt Tam đầu cửu Vĩ.

Ghi chú

Nhà hàng Mã đưa đến phải sắp xếp bầy đặt cho cẩn thận để

kịp thời gian cúng

- Trước ngày làm lễ sắp lễ cáo gia Tiên ở nhà cho chu đáo,

hoàn tất.4. Lễ khánh thành Phủ Mẫu.

Ngày Thứ Nhất

* Cúng Tổ (Nghinh Sư)

- Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 hộp Trà, 1 bao Thuốc, 1 đĩa oản bột, 1

đĩa oản gạo, 1 lễ Xôi - Chè, 1 đĩa muối vừng, 1 đĩa đậu phụ

mộc, 1 đĩa Quả.

* Cúng Phát tấu.

Lễ: 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa oản bột, 1

đĩa oản gạo, 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu

cau chẽ 5 quả, 5 bát cơm lồng (trứng, đũa bông), 5 chiếc

gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái kéo, 5 chiếc quạt giấy, 5

bao thuốc lá, 5 hộp chè, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa, 5

chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh

mực tàu, 5 gói kẹo, 20 mét vải đỏ, 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 5 quyển sổ, 5 chiếc bát có nắp để đựng bát vị thang, 5

chiếc Ơ, 5 đơi Dép, 1 chiếc khăn mặt sấp nước đặt vào chiếc

đĩa.

Bát vị thang.

1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1 gam

Xuyên Khung 0,3 gam đường Phèn, 1 gói Đỗ Xanh đãi vỏ, 5

nụ Đinh Hương, 5 lát Gừng Tươi.

Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau bỏ

đỗ xanh vào đun nhừ mới cho đường Phèn vào, đun tan múc

21vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát Tấu.

* Cúng Phật.

- Lễ: Ban Tam bảo - 5 đĩa Xôi, 5 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa

Quả, 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo.

Ngồi ra Mỗi ban gồm: 1 đĩa Xơi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa

Quả, 1 đĩa oản bột, 1 đĩa oản gạo ( Xôi Thịt Trầu Rượu dâng

các ban Thánh).

Lục vị trà.

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tất cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

dâng vào tuần cúng Phật.

Nghỉ trưa.

Buổi chiều.

Tụng kinh Dược Sư.

- Lễ: 1 đĩa cam, 1 đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9

ngọn Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà

Phòng.

Phóng sinh.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v (đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc càng nhiều thì càng lợi lạc.)

* Lễ Phần Sài Khánh Trạch.(ở Phủ Mầu)

- Lễ: 1 đĩa Xôi, 1 đĩa Chè, 1 đĩa Hoa, 1 đĩa Quả, 1 đĩa Oản bột,

1 đĩa Oản gạo, 1 đĩa Xôi to, 1 lễ Mặn to, 1 chai Rượu, 1 cơi

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ trả nợ Tào Quan, Di Cung Hoán số - Khai phủ trình đồng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×