Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lễ Phả độ tổ tiên

Lễ Phả độ tổ tiên

Tải bản đầy đủ - 0trang

sau bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Mật Ong và 1 thìa

Đường vào đun sơi múc vào 5 chiếc Bát có nắp đậy kín dâng

lên đàn Phát Tấu.

Nghỉ hết ngày.

Ngày hôm thứ hai.

* Cúng Tiếp linh.

Lễ: 2 cơi trầu ruợu, 2 đĩa xôi, 1 lễ mặn, 2 đĩa oản hột, 2 đĩa

hoa

Cúng Phật.

Lễ : 20 phẩm oản gạo, 3 mâm xôi chè, Hoa Quả, Oản Bột,

(Xôi Thịt Trầu Rượu dâng các ban thờ Thánh).

Lục vị Trà.

5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, 1 miếng Bạch Đàn, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.

Cách làm: Cho tấi cả vào sắc lấy nước dót vào chuyên chén

mới dâng lên tuần cúng Phật.

1lh Cúng chúc thực.

Lễ: 2 mâm cơm cúng, 2 cơi trầu têm, 2 khay nước trà cúng, 2

chai rượu.

Nghỉ trưa.

Triệu linh.

Lễ: 2 đĩa oản bột, 2 đĩa oản gạo, hương hoa.Hoá Y ( Đốt Mã ).

Lễ: 1 cơi trâu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

* Phóng sinh.

-Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

Chim, cá, trạch, cua, ốc, hến.v.v.v ( đại loại là mua những thứ

mà nó sắp bị con người sát hại về thả ra kéo dài sự sống cho

nó để mình cầu phúc)

* Thỉnh xá.

- Lễ: 1 đĩa xơi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l đĩa

quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo.

* Phóng xá.

* Bầy Đàn Ngũ Phương phá Ngục.

Chuẩn bị: 5 chiếc Bàn và Khăn trải, 5 đĩa oản Bột 5 màu

(Xanh, Đỏ, Trắng, Tím, Vàng mỗi đĩa 5 phẩm), 5 Lọ Hoa (5

màu), 5 nải chuối, 10 đĩa quả, 5 đĩa hoa (5 màu)

* 18h cúng khai phương.

Lễ: 5 đĩa oản Gạo, 5 đĩa quả, 5 Lễ Mặn (Xôi, Thịt, Trầu,

Rượu)

5 đĩa Gạo To.

* Phá ngọc.

Lễ: 1 cơi trâu rựơu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nảiquả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa.

Nghỉ tối.

* Sao đàn phá Ngục.

Lễ: Chuẩn bị tiền lẻ khi chạy Đàn qua cửa nào thì dải tiền vào

Gạo ở cửa ấy

Nghỉ hết ngày.

Nghỉ hôm thứ 3.

Buổi sáng.

* Quy âm tụng Kinh (Thủy Sám, Di Đà, Dược Sư)

Lễ: Tiền, gạo, nến

* Bầy đàn dược sư hội.

Lễ: 1 đĩa cam, l đĩa táo, 7 chai nước lọc, 1 đĩa oản bột, 9 ngọn

Nến, 7 chiếc Quạt Giấy, 7 chiếc Khăn Mặt, 7 bánh Xà Phòng.

Buổi chiều

* Cúng Đàn Tam Phủ.

* Lễ: 1 đĩa xôi to (tam Sinh gồm 1 thủ Lợn, 1 con Gà, 1 con

Gan) 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, 2 đĩa quả, 2 đĩa Oản bột,

2 đĩa Oản Gạo, 1 lễ mặn nhỏ (Xôi, Thịt, Trầu, Rượu) 3 quả

Trứng sống, 2 mét vải Trắng, 2 mét vải Xanh, 2 mét vải Vàng,

Bầy Đàn Kết.

Chuẩn bị: 1 cuộn giây cấy, 1 hộp Hồ, 10 tờ Giấy ngũ sắc, 1

con Dao, 1 chiếc Kéo, 1 chậu Thau Nhuôm, 1 cuộn chỉ Trắng,

1 chiếc Kim.* Sao đàn hành khoa Giải Kết.

Lễ: 1 cơi trầu rượu, 1 đĩa xôi, 1 lễ mặn to, 1 đĩa oản bột, 1 nải

quả, 1 đĩa quả, 1 đĩa hoa, 1 bát Cháo, 1 đĩa Nẻ, 1 đãi Gạo, 1

đĩa Muối.

Hợp Đồng Từ.

Hồi Linh an vi.

Bầy đàn mơng sơn thí thực .

Lễ: 1 mâm xôi, 1 xoong quân dụng cháo hoa, 1 lễ mặn to, 2

nia quần áo, giấy tiền, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau trẽ 5 quả, 2

hộp chè búp, 2 phẩm oản bột, 4 cuộn băng dính nhỏ, 2 lọ hoa,

10 tờ giấy 5 màu, Oản quả khoảng 5 lễ, 2 nia quả các loại,

bánh đa, bánh mỳ, mía v.v.v, (Nên sắm càng nhiều thì càng

tốt)

Cúng khoa Phóng Đăng. (Nếu Chùa có Hồ hoặc gần Sơng thì

cúng khoa này)

- Lễ: 1 đĩa xôi to, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi trầu cau chẽ, l

đĩa quả, 1 đĩa Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo. 50 chiếc Bát Nhựa gắn

nến hoặc mua cốc Nến nhỏ đặt vào

18h Cúng Mọng Sơn thí Thực.

Hồn tất.3. Lễ trả nợ Tào Quan, Di Cung Hốn số - Khai

phủ trình đồng.

Buổi sáng.* Cúng phát tấu

Lễ: 1 lễ Xôi - Chè, 1 mâm xôi, 1 lễ mặn to, 1 chai rượu, 1 cơi

trầu cau chẽ 5 quả, 1 đĩa quả, 1 gói Trà, 1 bao Thuốc Lá, 1 đĩa

Oản bột, 1 đĩa Oản Gạo, 5 bát cơm lồng (trứng, đũa bông), 5

chiếc gương, 5 chiếc lược, 5 con rao, 5 cái kéo, 5 chiếc quạt

giấy, 5 bao thuốc lá, 5 hộp Trà, 5 gói thuốc lào, 5 chiếc bật lửa,

5 chiếc khăn mặt, 5 bánh xà phòng, 5 chiếc bút lơng, 5 bánh

mực tàu, 5 gói kẹp, 20 mét vải đỏ, 5 quyển sổ, 5 chiếc ô vải, 5

đôi dép nhựa nam, 5 chiếc chậu thau, 1 đĩa gừng lát mỏng có

muối, 1 khăn mặt xấp nước, 5 chiếc bát có nắp đậy để đựng

bát vị thang.

BÁT VỊ THANG.

-1 miếng Bạch Đàn, 5 lá Hoắc Hương, 1 gam Quế Quan, 1

gam Xuyên Khung, 0,3 gam Đường phèn, 1 gói Đỗ Xanh đãi

vỏ, 5 nụ Đinh Hương , 5 lát Gừng Tươi.

- Cách làm: Cho tất cả những vị thuốc vào sắc lấy nước, sau

bỏ đỗ xanh vào đun nhừ mới cho Đường phèn vào đun tan

múc vào 5 chiếc bát có nắp đậy kín dâng lên đàn Phát Tấu.

Cúng Phật.

Lễ: 10 phẩm oản gạo, 2 mân xôi chè, Hoa Quả, 2 đĩa Oản bộtLỤC VỊ TRÀ

- 5 gam Cam Thảo, 20 quả Táo Tầu, Bạch Đàn 1 miếng, 1 gói

Trè Búp, 1 gam Quế Quan, 1 gam Trầm Hương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lễ Phả độ tổ tiên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×