Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các thuộc tính của nhân cách

II. Các thuộc tính của nhân cách

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Xu hướng• Là hệ thống những nhân tố thúc đẩy bên trong (hệ thống

động cơ) quy đònh tính tích cực trong hoạt động của cá nhân.

• Xu hướng được biểu hiện qua động cơ, nhu cầu, hứng thú,

niềm tin, thế giới quan ...

• II. Những bộ phận cấu thành nên xu hướng

- Động cơ, Nhu cầu, Hứng thú, Niềm tin, Lý tưởng, …ĐỘNG CƠ

- Động cơ được coi là nguyên nhân của hành động, thức tỉnh

và duy trì hành động, định hướng hành vi chung của cá

nhân, …..

Phân loại động cơ:

- Động cơ ngắn hạn chỉ liên quan đến tương lai gần của nhân

cách

- Động cơ lâu dài gắn với tương lai tương đối dài, các mức khác

nhau trong quá trình phát triển nhân cách.

Ý nghĩa: Động cơ là 1 trong những điều kiện cơ bản mở ra

hướng phát triển cho cá nhân

Động cơ (động lực thúc đẩy)

 Hành động

- 1 trong những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy hành động của cá

nhân chính là nhu cầuNHU CẦU

Nhu cầu là những gì con người cần được thỏa mãn để sống và để

hoạt động

Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động.

Nhu cầu càng cấp bách thì khả năng chi phối đến đời sống tâm lý

của con người nói chung và đến hành vi con người nói riêng, càng

cao

Đặc điểm của nhu cầu

• Nhu cầu ln có đối tượng

• Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương thức của nó

quy định

• Có tính chu kì

• Mang bản chất xã hộiBậc thang nhu cầu của A.MASLOWMức cao

Tự thể hiện bản thân

Được quý trọng, kính mến

Nhu cầu xã hội

Nhu cầu an toàn

Nhu cầu sinh lýMức thấpHứng thú

Là gì?Là thái độ đặc thù của cá nhân đối

với một đối tượng nào đó mà đối

tượng đó vừa có ý nghĩa quan

trọng trong đời sống, vừa hấp

dẫn về mặt tình cảm đối với cá

nhân đó.MUỐN CĨ HỨNG THÚ PHẢI CĨ 2 ĐIỀU KIỆNCái gây ra

hứng thú

được cá nhân ý

thức, hiểu rõ ý nghĩa

của nó đối với đời

sống riêng

của mìnhCái gây ra

hứng thú

gây ra ở cá nhân

một tình cảm

đặc biệtTrực tiếp dẫn tới

một hoạt động tương

ứng với hứng thúHỨNG

THÚ2

MỨC

Chỉ tích cực tìm hiều,

ĐỘ

thưởng thức vẻ đẹp

Khơng muốn hoạt động

trong lĩnh vực đó như

một nghềTÍCH

CỰCBỊ

ĐỘNG- Lý tưởng là gì? Lý tưởng là mục tiêu cao đẹp, mẫu

mực hoàn chỉnh mà con người vươn tới. Lý tưởng là

biểu hiện cao nhất, tập trung nhất của xu hướng.

- THẾ GIỚI QUAN: Thế giới quan là hệ thống quan

điểm của con người về tự nhiên, xã hội và bản thân, xác

định phương châm hành động của người đó.

Thế giới quan quyết định thái độ của con người đối với

thế giới xung quanh, quyết định những phẩm chất và

phương hướng phát triển nhân cách.

Thế giới quan trong xu hướng nhân cách được hình

thành thơng qua việc lĩnh hội hệ thống kiến thức một

cách có ý thức, có suy nghĩ trong cuộc sống và hoạt

động thơng qua giáo dục và rèn luyện trong thực tiễn.• Niềm tin

Niềm tin là một hệ thống nhu cầu mà con người nhận thức

được qua hiện thực để xem xét cuộc đời, định hướng hành vi,

hành động …

• Con người có nhiều loại niềm tin: niềm tin khoa học, niềm tin

chính trị, tơn giáo, số phận… nhờ đó làm con người có sự cân

bằng, bình ổn và khỏe mạnh về tâm hồn để sống và làm việc

• Vai trò của niềm tin: Niềm tin đóng vai trò là kim chỉ nam của

con người, một khi con người tin vào ai, vào cái gì thì họ sẽ

phục vụ, phụng sự hết lòng vì người đó, điều đó.II.Năng lựcNăng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lý độc đáo của cá nhân

phù hợp với yêu cầu đặc trưng của một hoạt động nhất đònh,

đảm bảo cho hoạt động đó đạt kết qủa tốt.

• Năng lực được hình thành, thể hiện và phát triển trong hoạt

động.

• Năng kiếu là cái bẩm sinh, là mần mống của năng lực được

truyền lại trong gien.

• Thông qua qúa trình hoạt động, học tập, rèn luyện thì năng

kiếu mới có thể trở thành năng lực ...Có nhiều loại năng lực khác nhau:

• Năng lực chung: là năng lực cần thiết cho nhiều lónh vực

hoạt động khác nhau.

Ví dụ: năng lực học tập, năng lực giao tiếp … là điều kiện cần

thiết cho nhiều lónh vực hoạt động có kết qủa.

- Năng lực chuyên biệt: Là sự kết hợp độc đáo các thuộc tính

chuyên biệt đáp ứng yêu cầu của một hoạt động chuyên

môn, là điều kiện cho hoạt động này đạt kết qủa tốt: năng

lực toán học, văn thơ, hội hoa, âm nhạc ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các thuộc tính của nhân cách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×