Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc của nhân cách

Cấu trúc của nhân cách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cấu trúc đức và tài

Đức (phẩm chất)Tài (năng lực)- Các phẩm chất xã hội (hay đạo

đức- chính trị): thế giới quan, niềm

tin, lý tưởng, lập trường, quan

điểm, thái độ chính trị, …

- Các phẩm chất cá nhân (hay đạo

đức- tư cách): các tính (tâm tính,

tính nết,

tính tình) , các thói, các “thú” (ham

muốn)…

- Các phẩm chất ý chí của cá nhân:

- Các cung cách ứng xử hay tác

phong.- Năng lực xã hội hóa: thích nghi,

sáng tạo, cơ động, mền dẻo…

- Năng lực chủ thể hố: biểu hiện

tính độc đáo, cái riêng, cái “bản

lĩnh” của cá nhân.

- Năng lực hành động: hành động

có mục đích, có điều kiển, chủ

động, tích cực.

- Năng lực giao lưu: thiết lập và

duy trì quan hệ.

- Năng lực chun biệt (hay chun

mơn), …• Tài (năng lực - NL):

• NL có thể phát triển trên cơ sở năng khiếu , song không phải là bẩm

sinh, mà là kết quả của hoạt động cá nhân...

• NL cao đạt được những thành tựu hoàn thiện, xuất sắc, mới mẻ, có ý

nghĩa xã hội, gọi là tài năng.

• Tài năng đặc biệt làm nên kì tích trong hoạt động sáng tạo, vượt lên

trên mức bình thường được gọi là thiên tài.

• Kết quả của những yếu tố: năng khiếu bẩm sinh, sự cần cù trong học

tập, sự chăm chỉ và rèn luyện trong lao động và trong cuộc sống. Tài

biểu hiện trong lao động chân tay và lao động trí óc.

• Đức (phẩm chất) Được xem là một trong những điều kiện cần có để

tạo thành tài.

• Phẩm chất đạo đức, nhân cách của một con người.• Đức là kết quả của nhiều yếu tố:

. Bản chất thiên phú,

. Môi trường sinh sống, học tập trong gia đình, nhà

trường và xã hội…

• Đức biểu hiện trong suy nghĩ, lời nói, hành động của

con người và trở thành 1 lẽ sống tốt đẹp.

• Tóm lại: cấu trúc của nhân cách khá phức tạp, bao

gồm nhiều thành tố có mối liên hệ qua lại tác động,

ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên một chỉnh thể tương đối

ổn đònh nhưng cũng rất cơ động.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân

cách:- Bẩm sinh - di truyền.

- Hoàn cảnh sống.

- Giáo dục tổ chức và hướng dẫn hoạt động.

- Hoạt động và giao tiếp của cá nhân ...- Yếu tố giáo dục

Giáo dục đóng vai trò chủ đạo nhưng không phải là quyết

đònh, bởi vì giáo dục chỉ có kết qủa khi hoạt động của cá

nhân hưởng ứng những tác động của giáo dục.

Giáo dục là hướng dẫn và tổ chức mọi hoạt động của con

người.

• Giáo dục vạch ra chiều hướng cho sự hình thành và phát triển

nhân cách.

• Giáo dục mang lại những yếu tố mà bẩm sinh - di truyền, môi

trường không đem lại được.

• Uốn nắn những phẩm chất tâm lý xấu .

• Bù đắp những thiếu hụt do bệnh tật (giáo dục đặc biệt đối

với trẻ khuyết tật ).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc của nhân cách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×