Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Khái niệm chung về nhân cách

I. Khái niệm chung về nhân cách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Có nhiều cách hiểu khác nhau

về nhân cách

• Quan điểm sinh vật hoá: coi bản chất nhân cách

nằm trong các đặc điểm hình thể, ở góc mặt, ở bản

năng vô thức …

• Quan điểm xã hội hoá nhân cách: lấy các quan hệ

xã hội (gia đình, làng xóm …) để thay đổi một cách

giản đơn, máy móc các thuộc tính của cá nhân.

• Nhân cách là một phạm trù xã hội, có bản chất xã

hội-lòch sử.• Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính tâm lý của một cá nhân,

biểu hiện ở bản sắc và giá trò xã hội của cá nhân ấy

• Thuộc tính tâm lý: những hiện tượng tâm lý tương đối ổn đònh,

có tính quy luật.

• Tổ hợp: những thuộc tính tâm lý hình thành nhân cách có quan

hệ chặt chẽ với nhau, tác động lẫn nhau.

• Bản sắc: Cái riêng của cá nhân trong sự thống nhất biện chứng

với cái chung, cái phổ biến của cộng đồng mà cá nhân đó là

đại biểu.

• Giá trò xã hội: những thuộc tính tâm lý được thể hiện ra ở việc

làm, cách ứng xử, hành vi, hành động … được xã hội đánh giá.

• Ví dụ: sinh viên việt nam – năng động, sáng tạo … Người VN

cần cù, chịu khó …Tóm lại: những thuộc tính tâm lý tạo thành nhân cách được

biểu hiện ra trên ba cấp độ:

- Cấp độ bên trong cá nhân (1).

- Cấp độ biểu hiện ra hoạt động và các kết qủa của nó (2).

- Cấp độ về sự đánh giá của người khác về cá nhân đó.

Cấp độ (1) và (2) gọi là bộ mặt tâm lý của cá nhân.2. Các đặc điểm cơ bản của nhân cách

Tính thống nhất của nhân cách:

Tính ổn đònh của nhân cách

Tính tích cực của nhân cách

Tính giao tiếp của nhân cách3. Cấu trúc của nhân cáchTuỳ theo quan niệm về bản chất nhân cách, mỗi tác

giả đưa ra cấu trúc khác nhau:

• Quan điểm coi nhân cách bao gồm ba lónh vực cơ

bản: nhận thức, tình cảm và ý chí.

• Nhân cách bao gồm 4 nhóm thuộc tính: xu hướng,

năng lực, tính cách và khí chất.

• Quan điểm coi cấu trúc nhân cách bao gồm hai mặt

thống nhất với nhau là đức và tài.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Khái niệm chung về nhân cách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×