Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ XÚC CẢM

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ XÚC CẢM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ứng dụng vào trong cơng việc– Nhờ có trí tuệ xúc cảm đã giúp con người tạo ra những

hiệu quả cao trong công việc, xử lý công việc một cách

khéo léo và đạt chất lượng tối ưu.

– Nhận biết cảm xúc, tạo ra cảm xúc, quản lý hay chế

ngự được cảm xúc đó chính là những biểu hiện của trí

thơng minh xúc cảm.

– Những người có thái độ làm việc nghiêm túc, tận tụy,

với cơng việc, ln sống hòa hợp với người khác điều

đó chứng tỏ trí tuệ cảm xúc phát triển  dễ thành công

– Khả năng cảm xúc đóng vai trò trung tâm trong kỹ

năng lãnh đạo - kỹ năng này khiến người khác làm việc

hiệu quả hơn5. EQ và IQEQ Không phụ thuôrc vào IQ. Năm 1995, Goleman –

nhà tâm lý học Mỹ đề suất 7 tiêu chí để đánh giá chỉ số

EQ, đó là:

Có ý thức về khả năng của mình

Có động cơ phấn đấu

Kiên trì

Khả năng kiềm chế

Khả năng điều chỉnh cảm xúc

Tinh thần lạc quan6. Nâng cao EQ

Hãy bắt đầu từ những chi tiết nhỏ để năng cao

chỉ số EQ

ảnh hưởng của giáo dục tâm lý tình cảm đến

nhân cách

Sáng tạo- sự thể hiện cao nhất của mức độ

phát triển EQ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ XÚC CẢM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×