Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC QUY LUẬT CỦA XÚC CẢM - TÌNH CẢM

III. CÁC QUY LUẬT CỦA XÚC CẢM - TÌNH CẢM

Tải bản đầy đủ - 0trangQuy luật “thích ứng”: Một xúc cảm, tình

cảm nào đó được lặp đi lặp lại nhiều lần

một cách không đổi, thì sẽ bị suy yếu, bị

lắng xuống. “Gần thường, xa thương”

Đó là sự “chai sạn” của tình cảm.

……Câu hỏi ơn tập

1. Xúc cảm – tình cảm là gì?

2. Phân biệt phản ánh nhận thức và phản ánh cảm

xúc?

3. Phân biệt các cấp độ của xúc cảm – tính cảm?

4. Tình cảm cấp cao là gì? Phân biệt các loại tình cảm

cấp cao?

5. Các quy luật của xúc cảm - tình cảm? Ứng dụng

các quy luật trong cc sống?EQ (TRÍ THƠNG MINH CẢM XÚC)

1. Khái niệm về EQ.

Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence) được đo

bằng hệ số cảm xúc EQ - Emotional Quotient.

- EQ đo lường năng lực, khả năng hay kỹ năng của một

người trong cảm nhận, đánh giá, và quản lý cảm xúc

của bản thân, của người khác hay của một nhóm

người.-Trí tuệ cảm xúc là khả năng cảm thấy được cảm xúc,

nhận biết nó và đặt tên cho nó một cách đúng đắn

Những người có trí tuệ cảm xúc biết cách thể hiện tình

cảm của mình phù hợp với hồn cảnh, có khả năng

điều khiển nó.

Sự phân biệt được cảm xúc của người khác là điều cơ

bản trong mối quan hệ với mọi người. Khả năng này

gọi là sự đồng cảm.

Khả năng tập trung tình cảm vào những mục đích mà

họ muốn đạt được.

Người có trí tuệ cảm xúc biết giữ sự cân bằng giữa

tình cảm và lý trí.

2. Chỉ số cảm xúc gồm 4 cấp độ:

a. nhận biết cảm xúc: nhận biết được cảm xúc của bản thân

và cảm xúc của những người xung quanh.

b. Hiểu được cảm xúc: Khả năng hiểu và thấu cảm được

các loại cảm xúc, đồng thời biết nguyên nhân và hậu quả

của các loại cảm xúc ấy.

c.Tạo ra cảm xúc: có khả năng diễn tả và đáp lại các cảm

xúc của người khác, thơng qua đó bạn biết lắng nghe,

thơng cảm và chia sẻ với người khác.

d. Quản lý cảm xúc: cảm xúc là động lực thúc đẩy hoặc

kìm hãm hành động. Khi ta có thể tự quản lý được cảm xúc

của mình, ta sẽ cư sử hợp lý để dễ dàng hòa đồng với

những người xung quanh ...3. Những điều nên biết về EQ

Những người có EQ cao thường hạnh phúc hơn, mạnh

khỏe hơn và thành công hơn trong các mối quan hệ của

họ.

Những người có EQ cao thể hiện những đặc điểm: Cân

bằng giữa cảm xúc và khả năng suy luận, sự thơng cảm

và lòng trắc ẩn đối với những người khác, thể hiện lòng

tự trọng cao ...

Biểu hiện EQ cao: Sự thên thiện, sự hài lòng, sự tự

chủ, thanh thản của tâm hồn, sự hoàn thiện, sự tự do, sự

độc lập ...những người có EQ thấpCó cảm giác khơng hạnh phúc, biểu hiện: cô

đơn, sợ hãi, chán nản, bất an, thất vọng,

gượng ép, phụ thuộc ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC QUY LUẬT CỦA XÚC CẢM - TÌNH CẢM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×