Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. XÂY DỰNG BiỂU TƯỢNG NGƯỜI LUẬT SƯ TRONG TƯƠNG LAI

II. XÂY DỰNG BiỂU TƯỢNG NGƯỜI LUẬT SƯ TRONG TƯƠNG LAI

Tải bản đầy đủ - 0trang

- NHỮNG VIỆC CẦN LÀM ĐỂ “XÂY DỰNG BIỂU

TƯỢNG NGƯỜI LUẬT SƯ TRONG TƯƠNG LAI”:

1- Tìm ra được một khái niệm về vai trò của người luật

sư, bên cạnh đó, nêu ra những phẩm chất cơ bản nhất,

thiết yếu nhất mà người luật sư trong tương lai cần đến.

Đó là sự cụ thể, chi tiết cần có khi xây dựng của 1 biểu

tượng.

2- Lựa chọn phương thức thích hợp để biểu tượng hóa

những yếu tố trên. Đó là sự khái quát hóa: xây dựng trực

tiếp biểu tượng từ những nét cơ bản của hiện thực khách

quan.Tư vấn pháp luật, góp

phần bảo vệ lợi ích cá

nhân, tổ chứcVAI TRỊ

NGƯỜI

LUẬT SƯBảo vệ quyền của bị

can, bị cáo và các

đương sự trước tòaHồn thiện hệ thống

pháp luậtChuẩn mực

ứng xử

Kĩ năng nghề

nghiệpChuyên môn

Thanh danhSứ mệnhTrình độ chun mơn

• có kiến thức vững vàng về pháp luật nói chung

và lĩnh vực chun mơn nói riêng1. Thanh danhtiếng danh tốt đẹp, được XH cơng nhận và tơn

trọng2. Sứ mệnh

phục vụ suốt đời vì cơng lí,cộng đồng3.

Hiểu biết tâm lí

con người

nói chung

và tội phạm

nói riêngKĩ năng

thuyết phục,

diễn giải

vấn đềBản lĩnh

vững vàngTư duy phân tích,

tổng hợp,

phán đốn,Kĩ năng

nghề nghiệp

trình độ

ngoại ngữ4.

Chuẩn mực

ứng xửQuan hệ với

khách hàngQuan hệ với

CQNNQH với

người cùng

làm việcQuan hệ với

phương tiện

thông tin

đại chúngQuan hệ với

khách hàng

+ Nhận và thực hiện yêu cầu của KH

+ Xử lí trong việc xung đột

+ Giữ uy tín trong quá trình làm việc

Quan hệ với CQNN

Cân bằng quyền lợi

của KH vs q lợi của

XH

Nghiêm chỉnh chấp

hành nội quy của

CQNN, đặc biệt trong

thủ tục HC

Tơn trọng người cùng

làm việc.• hợp tác giúp

đỡ lẫn nhau

nâg cao

nghiệp vụ,duy

trì mối QH tốt

đẹpQH với đồng nghiệp• Phối hợp tốt với cơ

quan truyền thơngQuan hệ với

phương tiện

thông tin

đại chúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. XÂY DỰNG BiỂU TƯỢNG NGƯỜI LUẬT SƯ TRONG TƯƠNG LAI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×