Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Bản đồ tư duy

II. Bản đồ tư duy

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Bản đồ tư duyTƯỞNG TƯỢNG

• 1. KHÁI NIỆM

• 2. CÁC LOẠI TƯỞNG TƯỢNG

• 3. CÁC CÁCH TẠO RA BIỂU TƯỢNG CỦA

TƯỞNG TƯỢNG.• 1. Tưởng tượng là một q trình nhận thức phản ánh những

cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách

xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những hình ảnh,

biểu tượng đã có.

• Biểu tượng vừa có tính cụ thể, vừa có tính khái qt.

• Biểu tượng thường khơng rõ rệt như hình ảnh của tri giác

mà nó thường xuất hiện những nét cơ bản, chủ yếu của đối

tượng, còn những nét khác thì mờ nhạt.HỒN CẢNH CĨ VẤN ĐỀ

DỮ KIỆN MANG TÍNH BẤT

ĐỊNH (o xác định, ít rỏ ràng)Vai trò của tưởng tượng

KHI NÀO TA SẼ

TRỞ THÀNH LuẬT

SƯ?TA PHẢI LÀM GÌ

NHỈTưởng tượng có vai

trò rất quan trọng

trong nhiều lĩnh vực

đời sống.Trong hoạt động nhận

thức của con ngườiĐối với hoạt động

của con người

Trong đời sống tinh

thần con người2. phân loại tưởng tượng

Dựa vào sự chủ động của tưởng tượng, chúng ta

có hai loại:

Tưởng tượng khơng chủ định và tưởng tượng có

chủ định.

Tưởng tượng có chủ định bao gồm: tưởng tượng

tái tạo và tưởng tượng sáng tạoTưởng

tượngCó chủ

định

Khơng có

chủ địnhTái tạo

Sáng tạo• Căn cứ vào tính tích cực của tưởng tượng: Tưởng

tượng tiêu cực và tưởng tượng tích cực.

• - t/t tích cực: tạo ra những hình ảnh nhằm đáp ứng nhu cầu,

kích thích tính tích cực thực tế của con người.

• - Tiêu cực: tạo ra những hình ảnh khơng được thể hiện

trong cuộc sống, đưa ra chương trình khơng thực hiện đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Bản đồ tư duy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×