Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHÂN LOẠI TRI GIÁC

PHÂN LOẠI TRI GIÁC

Tải bản đầy đủ - 0trang

VAI TRỊ CỦA TRI GIÁC

• Tri giác là thành phần chính trong nhận thức cảm tính.

• Cung cấp dữ liệu cho q trình nhận thức cao hơn

• Quan sát – hình thúc cao nhất của tri giác đã trở thành một

bộ phận không thể thiếu của hoạt động và là một p/p nghiên

cứu khoa học.

33. Quy luật cơ bản của tri giác

Quy luật về tính đối tượng của tri giác

Q/l về tính trọn vẹn của tri giác

Q/L về tính lựa chọn của tri giác

Q/L về tính ý nghĩa của tri giác

Q/L về tính ổn định của tri giác

Q/ luật Tổng giác

Ảo ảnh tri giáca. Q/l về Tính đối tượng của tri giác

• Khi tri giác sự vật và hiện tượng, chúng ta có hình ảnh của

sự vật và hiện tượng hiện lên trong não của chúng ta, hình

ảnh đó là do các thuộc tính của sự vật và hiện tượng tác

động vào cơ quan cảm giác tạo nên.

• Quy luật này cho phép con người định hướng hành vi và

hoạt động.b. Q/l về Tính trọn vẹn của tri giác

• Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn, tức

là nó đem lại cho ta một hình ảnh hồn chỉnh về sự vật, hiện

tượng.

• Tính trọn vẹn có được là nhờ 2 yếu tố:

- Bản thân các sự vật, hiện tượng có cấu trúc trọn vẹn

- Quy luật hoạt động theo hệ thống của hệ thần kinh cấp cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN LOẠI TRI GIÁC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×