Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Quy luật tương phản của cảm giác.

d. Quy luật tương phản của cảm giác.

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. TRI GIÁC

1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐiỂM

2. PHÂN LOẠI

3. CÁC QUY LUẬT CỦA TRI GIÁC1. KHÁI NIỆM

• Tri giác là một quá trình nhận thức phản ánh một cách trọn

vẹn các thuộc tính bề ngồi của sự vật và hiện tượng khi

chúng đang trực tiếp tác động vào các giác quan

• ĐẶC ĐIỂM:

• là một q trình nhận thức.

• Phản ánh thuộc tính bề ngồi của sự vật và hiện tượng

• Phản ánh trực tiếp và trọn vẹn các thuộc tính.2. PHÂN LOẠI TRI GIÁC

• Dựa vào tính mục đích của tri giác

- Tri giác có chủ định.

- Tri giác khơng chủ định.

• Dưa vào những hình thức khác nhau của sự vật, hiện

tượng:

- Tri giác các thuộc tính khơng gian: hình dạng, độ lớn,

gần xa...

- Tri giác các thuộc tính thời gian: nhịp điệu, tính liên tục,

tính gián đoạn.

- Tri giác các thuộc tính chuyển động: sự thay đổi vị trí

của vật trong khơng gian.VAI TRỊ CỦA TRI GIÁC

• Tri giác là thành phần chính trong nhận thức cảm tính.

• Cung cấp dữ liệu cho q trình nhận thức cao hơn

• Quan sát – hình thúc cao nhất của tri giác đã trở thành một

bộ phận không thể thiếu của hoạt động và là một p/p nghiên

cứu khoa học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Quy luật tương phản của cảm giác.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×