Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc của ý thức.

Cấu trúc của ý thức.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN Ý THỨC Ở

CON NGƯỜI.

• Xét ở hai góc độ: lồi và cá thể.

2.2.1. Sự hình thành ý thức con người dưới góc độ lồi.

2.2.2.Sự hình thành và phát triển ý thưc dưới góc độ cá

thể.2.2.1. Sự hình thành và phát triển ý thức dưới góc độ lồi.

*Lao động và sự hình thành phát triển ý thức.

- lao động làm cho các chức năng sinh vật của con người

thay đổi.

- Lao động đòi hỏi con người phải đặt ra mục đích, dự

kiến kết quả..

- phải rút kinh nghiệm, truyền đạt kinh nghiệm …* Vai trò của ngơn ngữ

• Ngơn ngữ làm phương tiện trao đổi thông tin cho nhau,

hợp tác trong cuộc sống của con người.

• Ngơn ngữ là cơ sở của việc truyền thụ kinh nghiệm trong

sản xúât và đời sống; giúp con người lưu giữ kinh

nghiệm- những cái mà con người đã sáng tạo ra trong

cuộc sống làm điều kiện trực tiếp cho tư duy, ý thức của

con người.3.2. Sự hình thành ý thức ở cấp độ cá nhân.

• Ý thức cá nhân được hình thành trong hoạt động và

thể hiện trong sản phẩm của hoạt động.

• Trong quan hệ giao tiếp với người khác, với xã hội.

• Tiếp thu nền văn hố XH.

• Tự nhận thức, phân tích đánh giá hành vi của chính

bản thân.. CÁC CẤP ĐỘ CỦA Ý THỮC.

• 3 cấp độ :

* Cấp độ chưa ý thức:

- vô thức ở tầng bản năng

- Tiềm thức

* Cấp độ ý thức và tự ý thức

- Sự phản ánh thế giới bằng ý thức, có chủ định, có mục

đích ..của con người.

- Tự ý thức là mức độ phát triển cao hơn ý thức: thể hiện cá

nhân biết tách mình khỏi cái đồng nhất, cái chung để

phân tích, tìm hiểu, đánh giá về chính bản thân mình.* Cấp độ ý thức nhóm và ý thức tập thể.

- Đây là cấp độ phát triển muộn hơn.

- Thể hiện khả năng đặt mình trong mối quan hệ với

những người xung quanh, với tập thể, với xã hội.Bài tập

1.Tìm và xem clip vụ án xét xử “Chống người thi hành cơng vụ” ngày 23/8/2011.

• Bạn hãy phân tích ý thức của bị cáo Phạm thị Mỹ Linh, và những người có liên

quan (Mẹ bị cáo, trung sĩ CSGT).

• Theo bạn: ý thức là gì? Cấu trúc của ý thức? Sự hình thành ý thức của con người

dưới góc độ lồi và cá nhân?

2. Khi tham gia tranh luận, luận sư phân tích các tình tiết của vụ án để chứng minh

người bị hại cũng có lỗi trong hành vi phạm tội của bị cáo.

• Theo bạn luật sư đã sử dụng phương pháp nghiên cứu tâm lý nào để phân tích lỗi

của người bị hại trong trường hợp này? Giải thích tại sao/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc của ý thức.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×