Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

♦ Phương pháp quan sát

• Quan sát là lọai tri giác có chủ định các biểu hiện bề ngồi củađối tượng như hành động, cử chỉ, ánh mắt, nét mặt, cách ăn mặc

nhằm đưa ra những nhận xét, phán đoán các đặc điểm tâm lý

của họ.

• Các hình thức quan sát: Tồn diện-bộ phận; Có trọng điểm khơng có trọng điểm; trực tiếp hay gián tiếp …

• Ưu điểm: dễ tiến hành; tư liệu phong phú; tiết kiệm, cho phép

chúng ta thu thập được các tài liệu cụ thể, khách quan trong các

điều kiện tự nhiên …

• Nhược điểm: mang tính bị động cao, tốn nhiều thời gian, nhiều

cơng sức.• Một số u cầu để quan sát có hiệu quả:

• Xác định rõ mục đích, đối tượng quan sát.

• Lập kế họach quan sát một cách cụ thể và chuẩn bị chu đáomọi điều kiện cho việc quan sát.

• Tiến hành quan sát một cách cẩn thận và có hệ thống.

• Ghi chép và phân tích dữ liệu một cách đầy đủ, trung thực,

khách quan.

• Cần phải kết hợp với các phương pháp khác trong nghiên

cứu.

♦♦ Phương pháp thực nghiệm

Thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu mà chủ thể chủ động tạo ra

tình huống nhằm làm xuất hiện ở đối tượng những hiện tượng tâm lý

cần quan tâm.

• Ưu và nhược điểm: chủ động; tài liệu tương đối tin cậy , cóthể lặp đi lặp lại để kiểm tra.

• Tuy nhiên khơng hồn tồn có thể khống chế những chi phối

đến kết quả nghiên cứu;

• có thể tốn kém hơn về mặt tài chính

• .....• Có 2 loại thực nghiệm :

• Thực nghiệm tự nhiên được tiến hành trong các điều kiệnhoạt động bình thừơng của đối tượng

CHO VIỆC KHĨ ĐỂ THỬ …

HỎI LÚC VỘI VÀNG ĐỂ XEM ...

CHO ĐI XA ĐỂ XEM …

CHO Ở GẦN ĐỂ XEM …

CHO VẬT CHẤT ĐỂ XEM …

CHO CHÉN SAY ĐỂ XEM …. ….- Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là loại thực nghiệm

được tiến hành trong điều kiện khống chế một cách nghiêm

ngặt các tác động chi phối, ảnh hưởng từ bên ngoài.

- Ưu và nhược điểm: dễ sử dụng, chủ động. Tuy nhiên tài

liệu thu được dễ bị đối tượng ngụy trang; phụ thuộc nhiều

vào tâm trạng của đối tượng.♦♦♦ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm

hoạt động.

• Nội dung: là phương pháp dựa vào sản phẩm vật chất vàtinh thần của đối tượng để nghiên cứu về các đặc điểm tâm

lý của đối tượng đó.

• u cầu:

• Cần phải cẩn trọng trong nghiên cứu, đánh giá.

• Phải đặt trong điều kiện hồn cảnh cụ thể để nghiên cứu,

đánh giá♦♦♦♦ Phương pháp trắc nghiệm _ TEST

• Nội dung: “Test” là một phép thử đã được chuẩn hoá dùng đểđo lường một phẩm chất tâm lý nào đó ở đối tượng nghiên

cứu.

• Cấu tạo của “Test” gồm 4 phần: Văn bản “Test”; quy trình

tiến hành; khố “test”; Bản đánh giá.

• Ưu - nhược điểm: dễ tiến hành; có thể đo nhiều đối tượng;

tính mục đích trong nghiên cứu cao. Tuy nhiên khó soạn thảo

một bảng hỏi cho nhiều loại đối tượng khác nhau.♦ PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THỌAI

• Đó là cách đặt ra các câu hỏi cho đối tượng và dựa vào trả lờicủa họ để trao đổi, hỏi thêm, nhằm thu thập thông tin về vấn

đề cần nghiên cứu.

• Có thể đàm thọai trực tiếp hoặc gián tiếp, có thể nói thẳng

hoặc nói vòng• Muốn thu được tài liệu tốt, nên:

• + Phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung câu hỏi cần đàmthoại.

• + xác định rõ mục đích u cầu.

• + Có một kế họach để “lái hướng” câu chuyện. Cần phải linh

họat trong việc “lái hướng” này để câu chuyện vẫn giữ được

tính Lơgic của nó, vừa đáp ứng được yêu cầu của người

nghiên cứu.

• + Cần phải phối hợp chặt chẽ với phương pháp quan sát.• IV. VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA TÂM LÝ HỌC TRONGCUỘC SỐNG VÀ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CON

NGƯỜI.

• (Tự nghiên cứu)

• ……………………….

• ………………………..Câu hỏi ơn tập

• 1. Tâm lý học là gì? Đối tượng, nhiệm vụ và các phương

pháp nghiên cứu?

• 2.Đặc điểm chung của các hiện tượng tâm lý? Cách phân

loại các hiện tượng tâm lý?

• 3. Bản chất và chức năng của các hiện tượng tâm lý?

• 4. Các phương pháp cơ bản thường dùng trong việc nghiên

cứu các hiện tượng tâm lý người? Ưu, nhược điểm của mỗi

phương pháp?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×