Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu cơ trong chương trình hóa học THPT

3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu cơ trong chương trình hóa học THPT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Mơ tả và giải thích được quy trình, cách làm các sản phẩm mỹ phẩm đó.

- So sánh và giải thích được các thành phần của các sản phẩm ngoài thị trường

và sản phẩm handmake do chính tay HS tạo ra.

- Liệt kê, giải thích được các tác hại của các sản phẩm ngồi thị trường hiện

nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của người sử dụng.

- Đề xuất được những cách làm giúp hạn chế tác hại đó.

- Các tính chất lý, hóa học của những axit, este, tecpen.

- Gọi tên và các cách điều chế các chất đó.

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện được kĩ năng tư duy sáng tạo, cách xử lý và giải quyết tình huống

thực tế.

- Rèn luyện các kĩ năng nghiên cứu khoa học: kỹ năng đặt câu hỏi, xây dựng

giả thuyết, xác định phương pháp thực hiện, quan sát hiện tượng trong các thí

nghiệm, đưa ra những giải thích và kết luận.

3. Về thái độ

- Rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học thông qua thực hiện các hoạt động,

thí nghiệm.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và những người xung quanh.

- Xây dựng được các thói quen tốt trong học tập và trong đời sống.

4. Về năng lực

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.48Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Năng lực tính tốn.

Ngồi 5 năng lực phát triển cho HS trong đặc trưng mơn hóa, DHTNST còn có

thể hình thành các năng lực khác như:

 Năng lực tham gia và tổ chức hoạt động trong tập thể.

 Năng lực định hướng nghề nghiệp.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

 Giáo án, bài giảng PowerPoint.

 Phiếu theo dõi 1 và 2, Phiếu đánh giá 1 và 2 và phiếu học tập 1.

2. Học sinh

Đọc lại các bài: Bài 25, 42, 59, 60 ở chương trình lớp 11 NC, và bài 1 ở

chương trình lớp 12 NC.

III. Phương pháp dạy học

- Phương pháp DHTNST.

 Quan sát và đàm thoại nêu vấn đề.

 Phát hiện và giải quyết vấn đề.

 Thực nghiệm.

IV. Các hoạt động dạy học

TIẾT 1: Thông báo triển khai chủ đề

ThờHoạt động của GV và HSNội dungi

gian

20’- GV giới thiệu sơ qua về PPDH Dạy học trải nghiệm sáng tạo:

mới được áp dụng trong bài49Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí(DHTNST).a) Khái niệm

-Nếu như ngày xưa, với kiểu

học truyền thống: cơ đọc, trò

chép thì với phương pháp dạy

học trải nghiệm sáng tạo: kiến

thức sẽ được rút ra từ thực tế

kết hợp với các kinh nghiệm có-sẵn của HS:

Vd như: thay vì đọc cho HS

chép: amoniac là chất khí,-khơng màu, mùi khai.

Thì GV với PPDHTNST sẽ cho

chính HS của mình thử nghiệm- HS lắng nghe, thảo luận và phátln từ đó, HS sẽ rút ra đượcvấn những thắc mắc.những tính chất của amoniac.

b) Các bước tiến hành

HS tiến hành qua 4 bước sau:

Bước 1: Trải nghiệm (thu thập thông

tin).

Bước 2: Phân tích trải nghiệm, rút ra

bài học.

Bước 3: Áp dụng vào một nhiệm vụ

cụ thế do GV giao.

Bước 4: Củng cố, Dặn dò.- GV hướng dẫn HS cách đánh giá

từng cá nhân trong nhóm theo

Phiếu theo dõi (phụ lục 2).

15’- GV thông báo cụ thể chủ đề: Mỹ Nhiệm vụ thứ 1:Mỹ phẩm ngày nay50Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíphẩm thiên nhiênChia lớp thành 3 nhóm:- GV đưa ra vấn đề cần giải thích: Mỗi nhóm với chủ đề về sản phẩm

Để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt như sau:

hàng ngày thì các sản phẩm: Son,

kem đánh răng, Các loại tinh dầu,...+ Nhóm 1: Sonlà khơng thể thiếu được đối với mọi + Nhóm 2: Các loại tinh dầu

người nhất là phụ nữ. Tuy nhiên,+ Nhóm 3: Kem đánh rănghiện nay các sản phẩm này thường

chứa rất nhiều các hóa chất gây hại Mỗi nhóm cần tìm hiểu:

cho sức khỏe và thẩm mỹ của người + Thực trạng sử dụng các sản phẩm

sử dụng. Trình chiếu một số hình xung quang khu vực mình sống.

ảnh về các nhãn hàng sản phẩm đó

và các tai nạn mà người tiêu dùng

đã gặp phải cho HS quan sát và đưa+ Các thành phần hữu cơ chính chứa

trong sản phẩm.ra câu hỏi: Vậy có phải tất cả các + Các thành phần và ngưỡng gây hại

nhãn hàng của sản phẩm đó đều gây của chúng cho sức khỏe của người sử

hại cho sức khỏe không? Và thực dụng.

trạng sử dụng các sản phẩm đó như

thế nào? Dựa vào các thơng số nào

để nhận biết được độ an tồn của

sản phẩm?+ Giải thích cơ chế hoạt động của

những thành phần gây hại này.

+ Trình bày được quy trình sản xuất- GV chia lớp thành 3 nhóm nhỏ vàcác sản phẩm đó.giao nhiêm vụ chung cho các nhóm. + Cách sử dụng các sản phẩm an tồn.

- Các nhóm thảo luận, tự phân cơng u cầu: Mỗi nhóm phải có hình ảnh

nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân hoặc video quay lại từng nhiệm vụ

trong nhóm.

10’hồn thành.- HS báo cáo kế hoạch phân cơng

nhiệm vụ của nhóm.51Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- GV hướng dẫn điều chỉnh phân

công và đưa ra bảng tiêu chí đánh

giá mức độ tham gia hoạt động của

các thành viên trong nhóm theo

Phiếu đánh giá 1 (phụ lục 4).52Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíTIẾT 2: Kiểm tra kết quả thông tin HS thu thập được và giao bài tập áp dụng

ThờHoạt động của GV và HSNội dungi

gian

- GV cho HS trình bày kết quả thu Kết quả của các nhóm ghi trong

được.( phiếu học tập số 1)- Mỗi nhóm có 10 phút để trình bày

kết quả của nhóm mình, bao gồm:

+ Các tiêu chí như bảng bên.

35’+ Đánh giá mức độ tham gia hoạt

động của các thành viên trong

nhóm.

- GV cho HS tổng kết các kết quả

thu được vào Phiếu học tập số 1

(phụ lục 3).10’- GV giao nhiệm vụ tiếp theo:Nhiệm vụ thứ 2: Mỹ phẩm handmake+Mỗi nhóm sẽ phải điều chế sảnsạchphẩm mà mình đã chọn từ các Kết quả của các nhóm:

nguyên liệu thiên nhiên.+ Sản phẩm thực tế đã hồn thành từ-Nhóm 1: Son

những ngun liệu thiên nhiên.

Nhóm 2: Tinh dầu gấc và

+ Bài thuyết trình về sản phẩm

tinh dầu dừa.-Nhóm 3: Kem đánh rănghandmake và bảng so sánh sản phẩm+ Bài thuyết trình về sản phẩm của

nhóm mình và so sánh sản phẩmngồi thị trường vàsản phẩmhandmade mà nhóm đã làm.ngồi thị trường và sản phẩm + Video quay lại tồn bộ q trình tạo

handmake mà nhóm đã làm.53Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Các nhóm thảo luận và phân cơng thành sản phẩm.

nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân

trong nhóm.

- HS báo cáo kết quả lựa chọn và kế

hoạch phân công nhiệm vụ của

nhóm.

- GV hướng dẫn điều chỉnh và đưa

ra bảng tiêu chí đánh giá mức độ

tham gia hoạt động của các thành

viên trong nhóm theo Phiếu theo

dõi2(phụ lục 2).TIẾT 3: Kiểm tra tiến trình làm của HS

Hoạt động của GVHoạt động của HSTheo dõi HS thực hiện, hướng dẫn Báo cáo tiến trình thực hiện chung của nhóm,

HS, kịp thời tháo gỡ những vướng việc làm của từng cá nhân, kết quả đã đạt

mắc.được và những khó khăn gặp phải khi thực

hiện đề tài.TIẾT 4 + 5: HS báo cáo kết quả, GV củng cố - dặn dò

ThờHoạt động của GV và HSNội dungi

gian

70’- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo Các nhóm trình bày kết quả:

và phát vấn, thời gian cho mỗi

nhóm là 20 phút.+ Sản phẩm thực tế đã hoàn thành từ

những nguyên liệu thiên nhiên.2 Phiếu theo dõi 1 và phiếu theo dõi 2 giống nhau.54Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- HS lắng nghe, thảo luận và phát + Bài thuyết trình về sản phẩm

vấn những thắc mắc về kết quả thu handmade của nhóm và bảng so sánh

được của nhóm bạn.sản phẩm ngồi thị trường và sản

phẩm handmake mà nhóm đã làm.

+ Video quay lại tồn bộ q trình tạo

thành sản phẩm.20’- GV triển khai đánh giá các nội

dung theo Phiếu đánh giá 2 (phụ

lục 4):

+ Quy trình thực hiện của HS dựa

vào bảng theo dõi của nhóm.

+ Kết quả thu được của nhóm dựa

theo các nội dung nhóm báo cáo.

- GV cho HS tổng hợp kiến thức thu

được thông qua các báo cáo của các

nhóm.2.3.2. Giáo án 2

Giáo án 2: Chủ đề trải nghiệm: Chế phẩm đồ uống thiên nhiên an toàn.

Đối tượng HS: lớp 12NC trường...

Thời điểm triển khai đề tài: từ tiết 7- 10 học kì 1 lớp 12NC.

Nội dụng kiến thức các bài sử dụng trong đề tài: đã tổng hợp ở bảng 2.1.

I. Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề, học sinh có thể

1. Về kiến thức55Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Các tính chất lý, hóa học của ancol, glucozo, saccalozo, tinh bột và

xenlulozo.

- Gọi tên và các cách điều chế các chất đó.

- Trình bày được các thành phần chính của sản phẩm đồ uống.

- Trình bày được tác dụng và hại của các sản phẩm này.

- Mô tả và giải thích được quy trình, cách làm các sản phẩm đó.

- So sánh và giải thích quy trình và cách làm của các sản phẩm ngoài thị

trường và sản phẩm handmake do chính tay HS tạo ra.

- Liệt kê, giải thích được các tác hại của các sản phẩm ngoài thị trường hiện

nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

- Đề xuất được phương pháp điều chế an toàn, tiện lợi cho người tiêu dùng.

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện được kĩ năng tư duy sáng tạo, cách xử lý và giải quyết tình huống

thực tế.

- Rèn luyện các kĩ năng nghiên cứu khoa học: kỹ năng đặt câu hỏi, xây dựng

giả thuyết, xác định phương pháp thực hiện, quan sát hiện tượng trong các thí

nghiệm, đưa ra những giải thích và kết luận.

3. Về thái độ

- Rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học thơng qua thực hiện các hoạt động,

thí nghiệm.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và những người xung quanh.

- Xây dựng được các thói quen tốt trong học tập và trong đời sống.

4. Về năng lực

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học.56Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.

- Năng lực tính tốn.

Ngồi 5 năng lực phát triển cho HS trong đặc trưng môn hóa, DHTNST còn có

thể hình thành các năng lực khác như:

 Năng lực tham gia và tổ chức hoạt động trong tập thể.

 Năng lực định hướng nghề nghiệp.

 Năng lực làm việc nhóm.

II. Chuẩn bị Giáo viên

- Giáo án, bài giảng PowerPoint.

- Phiếu theo dõi 1 và 2, Phiếu đánh giá 1 và 2 và phiếu học tập 2. Học sinh

Đọc lại các bài: Bài 25, 52, 53, 59, 60 ở chương trình lớp 11 NC, và bài 5,6,7,

8 ở chương trình lớp 12 NC.

III. Phương pháp dạy học

- Phương pháp DHTNST.

 Quan sát và đàm thoại nêu vấn đề.

 Phát hiện và giải quyết vấn đề.

 Thực nghiệm.

IV. Các hoạt động dạy học

TIẾT 1: Thông báo triển khai chủ đề57Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíHoạt động của GV và HS

Nội dung

- GV hướng dẫn HS cách đánh giá  Cách chấm điểm phiếu theo dõi từng

20

từng cá nhân trong nhóm theo Phiếu các nhân.

theo dõi 1 (phụ lục 2).

- HS lắng nghe, thảo luận và phát15vấn những thắc mắc.

- GV thông báo cụ thể chủ đề: Chế Nhiệm vụ thứ nhất: Chế phẩm đồphẩm đồ uống thiên nhiênuống thiên nhiên- GV đưa ra vấn đề cần giải thích:Chia lớp thành 2 nhóm:Ngày nay các chế phẩm đồ uống Mỗi nhóm với chủ đề về sản phẩm như

ln được sử dụng rất nhiều, tuy sau:

nhiên vì một số lợi ích cá nhân, các + Nhóm 1: Tìm hiểu về rượu( gạo)

loại đồ uống này thì được sản xuất + Nhóm 2: Tìm hiểu về các loại nước

đại trà và rất nhiều cơ sở sản xuất giải khát hiện nay.

không đảm bảo vệ sinh an tồn. Khá Mỗi nhóm cần tìm hiểu:

nhiều loại đồ uống chứa các chất + Thành phần chủ yếu của các sản

cấm gây hại cho sức khỏe của người phẩm trên.

tiêu dùng.+ Thực trạng sử dụng các sản phẩmVậy các sản phẩm đồ uống này được xung quang khu vực mình sống và thực

sản xuất như thế nào? người tiêu trạng tổng quát.

dùng có thể dựa vào những thông số + Thông số cụ thể các chất và ngưỡng

nào để nhận biết các chất có hại? Và gây hại của chúng cho sức khỏe của

thực trạng sử dụng các loại đồ uống người sử dụng.

này ra sao?+ Giải thích cơ chế hoạt động củaGV: hỏi trực tiếp HS luôn về chủ đề những thành phần gây hại này.

ngay tại lớp, cả lớp sẽ thảo luận

chung về chủ đề chế phẩm đồ uống

Sau đó giáo viên giao nhiệm vụ cho

từng nhóm nhỏ trong lớp như sau:

- GV chia lớp thành 2 nhóm nhỏ và58+ Trình bày được quy trình sản xuất

các sản phẩm đó.

+ Cách sử dụng các sản phẩm an tồn.

u cầu: Mỗi nhóm phải có hình ảnh

và video phỏng vấn quay lại quá trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu cơ trong chương trình hóa học THPT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×