Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST

2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíchất hữu cơ+ Nhóm 1: Son+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ+ Nhóm 2: Các loại tinh dầu+ Phương pháp tách biệt

và tinh chế chất hữu cơ.

Bài 42Khái niệm về Tecpen(11- NC)+ Thành phần, cấu tạo

và dẫn xuất

+Nguồn Tecpen Thiên

nhiên, cách khai thác và

ứng dụngnhiênBài 59

(11- NC)

Bài 60

(11- NC)Axit cacboxylic: Cấu

trúc, Danh pháp, Tính

chất vật lí

Axit cacboxylic: Tính

chất hố học, điều chế

và ứng dụng+ Nhóm 3: Kem đánh răng

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thông số

của các chất có thể gây hại cho sức

khỏe và thẩm mỹ người sử dụng, đồng

thời tìm hiểu về quy trình sản xuất sản

phẩm của mỗi nhóm, cách sử dụng an

tồn sản phẩm.

Đề xuất phương án sản xuất an toàn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

Yêu cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ q trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.Este

Bài 1

(12- NC)+ Khái niệm về este

+ Tính chất lý, hóa học

của este

+ Điều chế và ứng dụngChế

phẩm đồ

uống

thiên

nhiên an

tồnBài 25

(11-NC)Hố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp

chất hữu cơ+ Nhóm 1: rượu (gạo)+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ

+ Phương pháp tách biệt44+ Nhóm 2: Các loại nước giải khát

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thơng số

của các chất có thể gây hại cho sứcKet-noi.com kho tài liệu miễn phívà tinh chế chất hữu cơ.

Bài 52

(11- NC)

Bài 53

(11- NC)

Bài 59

(11- NC)

Bài 60

(11- NC)Bài 5

(12- NC)Ancol: Cấu tạo, danh

pháp, tính chất vật lí

Ancol: Tính chất hố

học, điều chế và ứng

dụng

Axit cacboxylic: Cấu

trúc, Danh pháp, Tính

chất vật lí

Axit cacboxylic: Tính

chất hố học, Điều chế

và ứng dụng

Glucozơ.+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học :

phản ứng lên menSaccarozơ(12- NC)Đề xuất phương án sản xuất an toàn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

u cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ quá trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.+ Điều chế và ứng dụngBài 6khỏe người sử dụng, đồng thời tìm

hiểu về quy trình sản xuất sản phẩm

của mỗi nhóm, cách sử dụng an tồn

sản phẩm.+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học :

phản ứng thủy phân

+ Điều chế và ứng dụng

SaccarozơBài 7Tinh bột(12- NC)+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và45Ket-noi.com kho tài liệu miễn phícấu truc phân tử.

+ Tính chất hóa học:

phảm ứng thủy phân.

XenlulozơBài 8

(12- NC)Chất giặt

rửa an

tồn

Bài 25

(11- NC)+ Tính chất vật lý và

trạng thái tự nhiên và

cấu truc phân tử.

+ tính chất hóa học:

phản ứng của

polisaccaritHố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp

chất hữu cơ+ Nhóm 1: xà phòng+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ

+ Phương pháp tách biệt

và tinh chế chất hữu cơ.

Khái niệm về TecpenBài 42+ Thành phần, cấu tạo

và dẫn xuất(11- NC)+Nguồn Tecpen Thiên

nhiên, cách khai thác và

ứng dụngBài 1Este(12- NC)+ Khái niệm về este

+ Tính chất lý, hóa học

của este46+ Nhóm 2: nước rửa chén

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thông số

của các chất có thể gây hại cho sức

khỏe và thẩm mỹ người sử dụng, đồng

thời tìm hiểu về quy trình sản xuất sản

phẩm của mỗi nhóm, cách sử dụng an

tồn sản phẩm.

Đề xuất phương án sản xuất an toàn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

u cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ quá trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí+ Điều chế và ứng dụng

Bài 2

(12- NC)

Bài 3

(12- NC)LipitChất giặt rửa2.3 Minh họa xây dựng gián án dạy học trải nghiệm sáng tạo phần hữu

cơ trong chương trình hóa học THPT

Để đánh giá hiệu quả của việc vận dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo

trong dạy học hóa học, tơi đã tiến hành xây dựng giáo án dạy học trải nghiệm sáng

tạo phần hóa học hữu cơ trong chương trình hóa học THPT theo 7 bước nói trên:2.3.1.Giáo án 1

Giáo án 1: Chủ đề trải nghiệm: Mỹ phẩm thiên nhiên.

Đối tượng HS: lớp 11NC trường...

Thời điểm triển khai đề tài: từ tiết 72 - 76 học kì 2 lớp 11.

Nội dụng kiến thức các bài sử dụng trong đề tài: đã tổng hợp ở bảng 2.1.

I. Mục tiêu

Sau khi học xong chủ đề, học sinh có thể

1. Về kiến thức

- Trình bày được các thành phần chính của các sản phẩm như: son, kem đánh

răng, các loại tinh dầu (chứa tecpen)...

- Trình bày được cơ chế tác động của các sản phẩm này đến sức khỏe con

ngươì.47Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Mơ tả và giải thích được quy trình, cách làm các sản phẩm mỹ phẩm đó.

- So sánh và giải thích được các thành phần của các sản phẩm ngồi thị trường

và sản phẩm handmake do chính tay HS tạo ra.

- Liệt kê, giải thích được các tác hại của các sản phẩm ngoài thị trường hiện

nay làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ của người sử dụng.

- Đề xuất được những cách làm giúp hạn chế tác hại đó.

- Các tính chất lý, hóa học của những axit, este, tecpen.

- Gọi tên và các cách điều chế các chất đó.

2. Về kĩ năng

- Rèn luyện được kĩ năng tư duy sáng tạo, cách xử lý và giải quyết tình huống

thực tế.

- Rèn luyện các kĩ năng nghiên cứu khoa học: kỹ năng đặt câu hỏi, xây dựng

giả thuyết, xác định phương pháp thực hiện, quan sát hiện tượng trong các thí

nghiệm, đưa ra những giải thích và kết luận.

3. Về thái độ

- Rèn luyện tư duy nghiên cứu khoa học thơng qua thực hiện các hoạt động,

thí nghiệm.

- Biết cách bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và những người xung quanh.

- Xây dựng được các thói quen tốt trong học tập và trong đời sống.

4. Về năng lực

- Năng lực sử dụng ngơn ngữ hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề.

- Năng lực sáng tạo.48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×