Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Vị trí, mục tiêu, quan điểm chương trình THPT nâng cao môn hóa học

1 Vị trí, mục tiêu, quan điểm chương trình THPT nâng cao môn hóa học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Kĩ năng thực hành hóa học;

- Kĩ năng vận dụng kiến thức hóa học để giải quyết một số vấn đề trong học

tập và thực tiễn đời sống.

3. Về thái độ

HS có thái độ tích cực như:

- Hứng thú học tập bộ mơn hóa học.

- Ý thức trách nhiệm với bản thân, với xã hội và cộng đồng; phát hiện và giải

quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực trên cơ sở phân tích khoa học.

- Ý thức vận dụng những tri thức hóa học đã học vào cuộc sống và vận động

người khác cùng thực hiện.

- Bước đầu HS có định hướng chọn nghề nghiệp, liên quan đến hóa học.2.1.3 Quan điểm phát triển chương trình THPT mơn hóa học

Chương trình THPT mơn hóa học ở trường phổ thơng được xây dựng trên cơ

sở các quan điểm sau đây:

1.Đảm bảo thực hiện mục tiêu của bộ mơn hóa học ở trường phổthơng

Mục tiêu của bộ mơn hóa học, mục tiêu phân hóa THPT phải được quán triệt

và cụ thể hóa trong chương trình hóa học THPT.

2.Đảm bảo tính phổ thơng có nâng cao, gắn với thực tiễn trên cơsở hệ thống tri thức của khoa học hóa học hiện đại.

Hệ thống tri thức THPT về hóa học được lựa chọn bảo đảm:

- Kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thơng, cơ bản, tương đối hồn thiện.

- Tính chính xác của khoa học hóa học.

- Sự cập nhật với những thơng tin của khoa học hóa học hiện đại về nội dung

và phương pháp.41Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí- Nội dung hóa học gắn với thực tiễn đời sống, sản xuất.

- Nội dung hóa học được cấu trúc có hệ thống theo các mạch kiến thức và kĩ

năng.

3. Đảm bảo tính đặc thù của bộ mơn hóa học

- Nội dung thực hành và thí nghiệm hóa học được coi trọng, là cơ sở quan

trọng để xây dựng kiến thức, rèn kĩ năng hóa học.

- Tính chất hóa học của các chất được chú ý xây dựng trên cơ sở nội dung lý

thuyết cơ sở hóa học chung tương đối hiện đại và được kiểm nghiệm dựa trên cơ sở

thực nghiệm hóa học, có lập luận khoa học.

4. Đảm bảo định hướng đổi mới PPDH hóa học theo hướng dạy và học tích

cực và đặc thù của bộ mơn hóa học.

- Hệ thống nội dung hóa học THPT được tổ chức sắp xếp, sao cho: GV thiết

kế, tổ chức để HS tự giác, tích cực, tự lực hoạt động xây dựng kiến thức và hình

thành kĩ năng mới, vận dụng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn được mô phỏng

trong các bài tập hóa học.

- Sử dụng thí nghiệm hóa học để nêu và giải quyết một số vấn đề đơn giản,

kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận một cách tương đối chính xác và khoa học hơn

chương trình chuẩn. - Chú ý khuyến khích GV, HS sử dụng thiết bị DH, trong đó có

ứng dụng cơng nghệ thơng tin và truyền thơng trong DH hóa học

5. Đảm bảo định hướng về đổi mới đánh giá kết quả học tập hóa học của HS

Hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học đa dạng, kết hợp trắc nghiệm khách quan

và tự luận, lý thuyết và thực nghiệm hóa học nhằm đánh giá kiến thức, kĩ năng hóa

học của HS ở ba mức độ biết, hiểu và vận dụng phù hợp với nội dung và phương

pháp của chương trình chuẩn. Đánh giá năng lực tư duy logic và năng lực hoạt động

sáng tạo của HS qua một số nhiệm vụ cụ thể, thí dụ như nhận biết chất độc hại, xử

lý chất độc hại, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm (thể hiện trong các bài tập tổng

hợp và bài tập thực nghiệm).42Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí6. Đảm bảo kế thừa những thành tựu của giáo dục trong nước và thế giới

- Chương trình THPT mơn hóa học bảo đảm tiếp cận nhất định với chương

trình hóa học phổ thông ở một số nước tiên tiến và khu vực về mặt nội dung,

phương pháp, mức độ kiến thức, kĩ năng hóa học phổ thơng.

- Chương trình bảo đảm tính kế thừa và phát huy những ưu điểm của chương

trình hóa học hiện hành và THPT thí điểm ban KHTN, khắc phục một số hạn chế

của chương trình hóa học trước đây của Việt Nam.

7. Đảm bảo tính phân hóa trong chương trình hóa học phổ thơng

- Chương trình THPT mơn hóa học nhằm đáp ứng nguyện vọng của một số HS

có năng lực về khoa học tự nhiên. Ngồi nội dung hóa học phổ thơng nâng cao, còn

có nội dung tự chọn về hóa học dành cho HS có nhu cầu luyện tập thêm hoặc tìm

hiểu một lĩnh vực nhất định, hoặc nâng cao hơn kiến thức hóa học. Nội dung này

góp phần giúp HS có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc

sống lao động.

- Mức độ nội dung chương trình THPT nâng cao mơn hóa học cao hơn chương

trình THPT chuẩn nhưng thấp hơn mức độ nội dung của chương trình THPT chuyên

hóa học.2.2 Xây dựng hệ thống các vấn đề có thể cấu trúcthành đề tài DHTNST

Bảng 2.1: Hệ thống các vấn đề có thể cấu trúc thành đề tài DHTNST

Tên chủ

đềBài Số1

(Lớpchương

trình)Nội DungMỹ

phẩm

thiênBài 25Hố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơ(11- NC)Quy trình thực hiện của HSGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp1 Bài số theo khung phân bố chương trình nâng cao lớp 11 và 12 của Bộ GD & ĐT.43Ket-noi.com kho tài liệu miễn phíchất hữu cơ+ Nhóm 1: Son+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ+ Nhóm 2: Các loại tinh dầu+ Phương pháp tách biệt

và tinh chế chất hữu cơ.

Bài 42Khái niệm về Tecpen(11- NC)+ Thành phần, cấu tạo

và dẫn xuất

+Nguồn Tecpen Thiên

nhiên, cách khai thác và

ứng dụngnhiênBài 59

(11- NC)

Bài 60

(11- NC)Axit cacboxylic: Cấu

trúc, Danh pháp, Tính

chất vật lí

Axit cacboxylic: Tính

chất hố học, điều chế

và ứng dụng+ Nhóm 3: Kem đánh răng

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thơng số

của các chất có thể gây hại cho sức

khỏe và thẩm mỹ người sử dụng, đồng

thời tìm hiểu về quy trình sản xuất sản

phẩm của mỗi nhóm, cách sử dụng an

tồn sản phẩm.

Đề xuất phương án sản xuất an tồn

của các sản phẩm đó( Nhóm nào bốc

thăm sản phẩm nào thì điều chế sản

phẩm đó) và điều chế sản phẩm bằng

nguyên liệu thiên nhiên.

Yêu cầu mỗi nhóm phải có video quay

lại tồn bộ q trình tạo sản phẩm và

video điều tra thực trạng sử dụng sản

phẩm.Este

Bài 1

(12- NC)+ Khái niệm về este

+ Tính chất lý, hóa học

của este

+ Điều chế và ứng dụngChế

phẩm đồ

uống

thiên

nhiên an

tồnBài 25

(11-NC)Hố học hữu cơ và hợp

chất hữu cơGV: cho HS bốc thăm sản phẩm theo

chủ đề+ Khái niệm các hợp

chất hữu cơ+ Nhóm 1: rượu (gạo)+ Đặc điểm chung của

các hợp chất hữu cơ

+ Phương pháp tách biệt44+ Nhóm 2: Các loại nước giải khát

Các nhóm sẽ phải tìm hiểu về thực

trạng sử dụng, thành phần và thông số

của các chất có thể gây hại cho sứcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Vị trí, mục tiêu, quan điểm chương trình THPT nâng cao môn hóa học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×